Παρασκευή, 12 Ιουνίου 2015

ΣΤΟ ΝΕΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΤΕΘΕΙ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ:


- Ρύθμιση για παροχή δυνατότητας στους οπλίτες ιατρούς να υπηρετήσουν σε αγροτικά ιατρεία και περιφερειακά ιατρεία Κέντρων Υγείας.

- Παρέχεται η δυνατότητα εκπλήρωσης του χρόνου άσκησης που προβλέπεται για την απόκτηση άδειας ασκήσεως του δικηγορικού επαγγέλματος στα νομικά γραφεία στρατιωτικών νομικών συμβούλων του άρθρου 54 του ν. 3883/2010, που παρέχουν νομική υποστήριξη στους Αρχηγούς των Γενικών Επιτελείων αλλά και ολόκληρους τους Κλάδους ή τους Σχηματισμούς των Ενόπλων Δυνάμεων.

- Τρόπος καταβολής του επιδόματος εξομάλυνσης, για όσους τελούν σε διάζευξη ή διάσταση ή είναι άγαμοι και έχουν τέκνα για τα οποία δικαιολογείται η καταβολή του εν λόγω επιδόματος. Τούτο θα καταβάλλεται, υπό την προϋπόθεση ότι οι παραπάνω αποδεδειγμένα καταβάλλουν διατροφή.

- Κωδικοποιούνται όλα τα είδη αδειών, που δικαιούται το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, προκειμένου να περιληφθούν σε μία ενιαία Υπουργική Απόφαση.

- Καθιερώνεται η ειδική άδεια μέχρι 30 ημέρες και για το στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, στα οποία έχει ανατεθεί η επιμέλεια ατόμου με δικαστική απόφαση ή είναι ανάδοχος ή θετός γονέας ατόμου που πάσχει από βαριά νοητική υστέρηση.

- Παρέχεται το δικαίωμα στους μαθητές των Στρατιωτικών Σχολών, οι οποίοι τυγχάνουν ταυτόχρονα και τέκνα στρατιωτικών πεσόντων στον πόλεμο ή στην ειρήνη κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής, να κατανεμηθούν στον κλάδο που υπηρετούσε ο θανών γονέας τους, εφ’ όσον το επιθυμούν.

- Θεσμοθετείται η δυνατότητα των μαθητών της ΣΣΑΣ για παρακολούθηση συμπληρωματικής φροντιστηριακής εκπαίδευσης και διδασκαλίας επιμορφωτικών μαθημάτων, στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου, όπου υπάρχει και κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή, εφ’ όσον έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο σπουδών τους και απομένει υπολειπόμενο χρονικό διάστημα μέχρι την ορκωμοσία τους.

- Την αποκατάσταση της αδικιας του άρθρου 91 του Ν. 3883/10 που αφορά στους αποφοίτους ΣΤΥΑ της 40ης και 41ης σειρας.

- Την επέκταση του μέτρου μετεγγραφής με αδελφό/ή φοιτητή & όταν ο αδερφός/ή σπουδάζει σε Στρατιωτικές Σχολές κ.λπ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου