Δευτέρα, 6 Ιουνίου 2016

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ/ΣΤΡΙΩΝ
ΣΤΙΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Α.Ε.Ν.)
ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΕΤΟΣ 2016-2017.Με το ΦΕΚ 1564/02-06-2016 τ.Β΄, κυρώθηκε ο Κανονισμός για την εισαγωγή σπουδαστών & σπουδαστριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού, για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017.


Στον Κανονισμό καθορίζονται όλες οι σχετικές λεπτομέρειες για την εισαγωγή, όπως λ.χ.:


- Ο αριθμός των εισακτέων για το 2016-2017. Αυτός καθορίστηκε στους 986 σπουδαστές (496 Πλοίαρχοι και 490 Μηχανικοί).

- Η προέλευση των υποψηφίων και η κατανομή των θέσεων.

-Τα γενικά προσόντα των υποψηφίων.

- Τα δικαιολογητικά.

- Ο έλεγχος και η παραλαβή των δικαιολογητικών.

- Ο τρόπος επιλογής των σπουδαστών/στριών.

- Η διαδικασία παραλαβής και επαναληπτικών ελέγχων των δικαιολογητικών - Η έκδοση των τελικών αποτελεσμάτων.

- Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων - η παρουσίαση των σπουδαστών/στριών - η κάλυψη κενών θέσεων κ.λπ.Ο διαγωνισμός για την παρουσίαση των υποψηφίων και για την υποβολή των δικαιολογητκών τους ανακοινώνεται με την κυκλοφορία σχετικής Προκήρυξης.


Επικοινωνήστε με το GR ARMY. Το GR ARMY αναλαμβάνει την πλήρη ενημέρωση και καθοδήγηση των υποψήφιων, την ορθή συμπλήρωση των δικαιολογητικών τους και παρέχει κάθε είδους υποστήριξη στα ζητήματα που τους απασχολούν.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου