Τετάρτη, 11 Δεκεμβρίου 2013


Λήξη αναβολών για λόγους σπουδών

Όσοι έχουν πάρει αναβολή για λόγους σπουδών η οποία λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2013, θα πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι έχουν υποχρέωση να παρουσιαστούν για κατάταξη, λόγω της λήξης της αναβολής τους, με την σειρά του Μαρτίου 2014.

Οι παραπάνω, έχουν την υποχρέωση εκ του Νόμου να καταθέσουν στην Στρατολογική τους Υπηρεσία σχετικά δικαιολογητικά για τις σπουδές τους, από την 2 Ιανουαρίου 2014 μέχρι την παραμονή της ημέρας που πρόκειται να καταταγούν, για να δικαιολογήσουν την χρήση της αναβολής που έληξε.


       GR ARMY
      Consultants 
   www.grarmy.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου