Τετάρτη, 11 Δεκεμβρίου 2013

Κατάθεση Δελτίου Απογραφής (Δ.Α.) από όσους γεννήθηκαν το 1996 (κλάση 2017)

   Όσοι Έλληνες πολίτες (άρρενες) γεννήθηκαν το έτος 1996, έχουν υποχρέωση από τον ισχύοντα Νόμο "περί Στρατολογίας των Ελλήνων" να καταθέσουν Δελτίο Απογραφής (Δ.Α.) στις αρμόδιες Στρατολογικές Υπηρεσίες, από την 2 Ιανουαρίου έως και την 31 Μαρτίου 2014.

   Η διαδικασία αυτή, αποτελεί εξέλιξη του θεσμού με το όνομα "Περιοδεύον" όπως την θυμούνται ακόμη και σήμερα οι μεγαλύτεροι σε ηλικία και περιελάμβανε και την υγειονομική εξέταση των νέων σε ειδικούς χώρους, όπου προσέρχονταν οι ιατροί ανάλογης ειδικότητας.

   Όλοι οι παραπάνω, θα πρέπει να έχουν μαζί τους αντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας και πιστοποιητικό εγγραφής στα μητρώα αρρένων που θα προμηθευτούν εγκαίρως από το Δήμο. 

   Όσοι αντιμετωπίζουν κάποιο σημαντικό πρόβλημα υγείας, καλό θα είναι να καταθέσουν συγχρόνως σχετική γνωμάτευση ή βεβαίωση γιατρού.


          GR ARMY
         Consultants
     www.grarmy.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου