Τετάρτη, 1 Ιανουαρίου 2014

              Δυνατότητα στρατιωτών να υπηρετήσουν κοντά στο σπίτι των γονέων τους.

Σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3421/2005 (ΦΕΚ 302/13-12-2005, τ.Α΄) "Στρατολογία των Ελλήνων και άλλες διατάξεις", που ρυθμίζει θέματα του στρατιωτικού προσωπικού, όσοι οπλίτες έχουν γονέα με βαριά αναπηρία (άνω του 67%) ή τυφλό, υπηρετούν κοντά στην κατοικία των γονέων τους ή στην πλησιέστερη μονάδα, με την προϋπόθεση ότι κατοικούν μαζί με τους γονείς τους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου