Παρασκευή, 17 Ιανουαρίου 2014

 ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΑΝΑΛΥΣΗ


     Ένα από τα ευεργετήματα που παρέχει σε κατηγορία Ελλήνων πολιτών η Στρατολογική Νομοθεσία (άρθρο 25 του Ν.3421/2005), είναι η αναβολή από την υποχρέωση εκπλήρωσης των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων ως Μονίμων Κατοίκων Εξωτερικού.

     Οι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού, με την έννοια που τους αποδίδει ο Νόμος περί Στρατολογίας, διακρίνονται σε πολλές και διαφορετικές κατηγορίες, ανάλογα με την εικόνα της διαχρονικής κοινωνικής τους πορείας. Άλλοι γεννήθηκαν στο εξωτερικό, αλλά αργότερα εγκαταστάθηκαν στην Ελλάδα, άλλοι γεννήθηκαν στο εξωτερικό και συνεχίζουν να ζουν εκεί μέχρι και σήμερα, άλλοι γεννήθηκαν στην Ελλάδα αλλά εγκαταστάθηκαν στο εξωτερικό σε κάποιο κατοπινό χρονικό σημείο της ζωής τους, άλλοι γεννήθηκαν στην Ελλάδα, έζησαν κάποια χρόνια της ζωής τους στο εξωτερικό και επέστραψαν τελικά στην Ελλάδα κ.λπ.

     Οι παραπάνω περιπτώσεις, οι οποίες παραθέτονται ενδεικτικά (υπάρχουν αρκετές άλλες ακόμη) και μπορεί να παρουσιάζουν παραλλαγές από άνθρωπο σε άνθρωπο, τυγχάνουν διαφορετικού βαθμού δυσκολίας και νομικής αντιμετώπισης, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

     Επομένως, είναι αντιληπτό, ότι υπάρχουν ιδιαιτερότητες στην προσέγγιση και επίλυση της κάθε περίπτωσης ξεχωριστά, η οποία επιπλέον μπορεί να επηρρεάζεται ως προς την έκβασή της από την ηλικία του ενδιαφερόμενου κάθε φορά, από την κοινωνική του εικόνα ή ιδιότητα κατά την υπό εξέταση χρονική περίοδο (λ.χ. μαθητής, φοιτητής, εργαζόμενος, φοιτητής και στη συνέχεια εργαζόμενος, άνεργος, έγκλειστος σε φυλακές, έγκλειστος σε θεραπευτικό ίδρυμα  κ.ο.κ.).

     Οι Προξενικές Αρχές της Ελλάδας στο εξωτερικό, οι οποίες λειτουργούν προς τον σκοπό της εξυπηρέτησης των Ελλήνων οι οποίοι κυρίως είναι εγκατεστημένοι στην περιοχή της κατά τόπον αρμοδιότητάς τους, παρουσιάζουν κάποιες εγγενείς αδυναμίες:

     1. Ευρίσκονται, τις περισσότερες φορές, σε αποστάσεις τεράστιες και καθόλου βολικές για την εύκολη μετάβαση των ενδιαφερομένων προς επίλυση των στρατολογικών τους υποθέσεων, με αποτέλεσμα την ταλαιπωρία τους και την συνεχή αναβολή της επίσκεψής τους σ' αυτές, που μπορεί να έχει επιπτώσεις ως προς την έγκαιρη και άνευ συνεπειών στρατολογική τους τακτοποίηση.

     2. Η αντιμετώπισή τους από τους Προξενικούς υπαλλήλους, σύμφωνα με την προσωπική μου εμπειρία αλλά και από πολλές μαρτυρίες των οποίων έγινα αποδέκτης, είναι συνήθως ανάρμοστη και απαξιωτική, με αποτέλεσμα να αποφεύγουν την επίσκεψή τους στην Προξενική Αρχή που υπάγονται.

     3. Η επάνδρωση των Γραφείων Στρατολογίας των Προξενικών Αρχών μας στο εξωτερικό, υλοποιείται από υπαλλήλους του Υπουργείου Εξωτερικών, οι οποίοι εφενός τελούν σε άγνοια των στρατολογικών διατάξεων, αφετέρου στερούνται της πολυετούς εμπειρίας επί των στρατολογικών υποθέσεων, που θα τους καθιστούσε πιό ευέλικτους και ακριβείς ως προς την ορθή προσέγγιση και επίλυσή τους.
Οι μοναδικές θέσεις στο εξωτερικό, οι οποίες είναι επανδρωμένες με Αξιωματικό Στρατολόγο, είναι στην Πρεσβεία της Ελλάδας στο Βερολίνο και στο Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη.

     Συνέπεια όλων των παραπάνω, η έλλειψη υποδομής εκ μέρους της Πολιτείας σε κατάλληλο έμψυχο δυναμικό, το οποίο θα αναβαθμίσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους πολίτες.

     Η έλλειψη αυτή, οδήγησε στην αδήριτη ανάγκη δημιουργίας του GR ARMY (www.grarmy.com), με την φιλοδοξία να γίνει γνωστό σε όσο το δυνατόν περισσότερους Έλληνες στην Ελλάδα και σε ολόκληρο τον κόσμο και με στόχο την άμεση, αξιόπιστη, επαγγελματική και κυρίως συνεχή (ακόμη και κατά τις επίσημες αργίες) εξυπηρέτησή τους. Η εξυπηρέτηση αυτή περιλαμβάνει συμβουλές για την στρατολογική τακτοποίηση, έλεγχο δικαιολογητικών, κατάθεση δικαιολογητικών και εκπροσώπηση στις αρμόδιες Στρατολογικές Υπηρεσίες σε ολόκληρη την Ελλάδα αλλά και στις διάφορες Προξενικές Αρχές του εξωτερικού.

     Τελειώνοντας, ο τρόπος που η ελληνική Πολιτεία επανδρώνει τις παραπάνω θέσεις, αποτελεί τρανό δείγμα του τρόπου και της σοβαρότητας με την οποία αντιμετωπίζει ένα τόσο σοβαρό ζήτημα: την καλύτερη, κατά το δυνατόν, εξυπηρέτηση των Ελλήνων πολιτών της που ζούν στο εξωτερικό, της αγαπημένης Ελληνικής Ομογένειας.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου