Κυριακή, 5 Ιανουαρίου 2014

                                                  Κατάθεση Δελτίου Απογραφής

     Από 2 Ιανουαρίου 2014 ξεκίνησε η υποχρέωση των νεαρών Ελλήνων, οι οποίοι γεννήθηκαν το έτος 1996, να συμπληρώσουν το Δελτίο Απογραφής (ειδικό έντυπο) και έτσι να απογραφούν, δηλαδή να γνωστοποιήσουν στις Στρατολογικές Υπηρεσίες της Ελλάδας τα προσωπικά τους στοιχεία ώστε αυτά να μηχανογραφηθούν και με βάση αυτά να κληθούν οι νέοι της παραπάνω κατηγορίας το επόμενο έτος (2015) για την εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων.

     Η προθεσμία για την συμπλήρωση του Δελτίου Απογραφής, λήγει την 31 Μαρτίου 2014.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου