Κυριακή, 16 Φεβρουαρίου 2014


                                  ΟΠΛΙΤΕΣ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΗΣ   (Ο.Β.Α.)
            Με το άρθρο 13 του Ν. 1911/1990 (ΦΕΚ 166/11-12-1990, τ. Α΄), όπως αυτό τροποποιήθηκε αργότερα με το άρθρο 17 του Ν. 3648/2008 (ΦΕΚ 38/29-02-2008, τ. Α΄), καθιερώθηκε ο θεσμός των Οπλιτών Βραχείας Ανακατάταξης (Ο.Β.Α.).

            Ο.Β.Α. είναι οι οπλίτες εκείνοι, οι οποίοι μετά την εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων συνεχίζουν να υπηρετούν στις Ένοπλες Δυνάμεις εθελοντικά, για βραχεία περίοδο από ένα (1) έως (3) έτη.

            Ο παραπάνω θεσμός, σύμφωνα με τις εξαγγελίες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, είχε ως γενεσιουργό αιτία :

  • την μείωση του ποσοστού ανεργίας στη χώρα μας,

  • την προβολή της παρουσίας της χώρας μας διεθνώς στις ειρηνευτικές αποστολές                          και

  • την οικονομική ανάπτυξη των μη αστικών κέντρων.

Πολλά είναι τα έτη που μεσολάβησαν από την καθιέρωση των Ο.Β.Α. μέχρι σήμερα. Παρόλα αυτά όμως, ο θεσμός αυτός δεν διαφημίστηκε επαρκώς και δεν στηρίχθηκε ένθερμα, ώστε να αποδώσει καρπούς κι αυτό οφείλεται ουσιαστικά στην εγκληματική αμέλεια και αφαιρετική νοοτροπία του νοσούντος, εδώ και πολλές δεκαετίες, δημόσιου τομέα, ο οποίος έχει μονίμως την τάση να γκρεμίζει ο ίδιος οτιδήποτε επιχειρεί «δήθεν» να χτίσει στον βωμό μιας τελικά ουτοπιστικά ανεπτυγμένης, αξιοκρατικής και ευημερούσας νεοελληνικής κοινωνίας. Το συμπέρασμα που σήμερα εύκολα συνάγεται είναι ότι ενώ ο θεσμός τελεί ακόμη εν ισχύ, εντούτοις φαίνεται ωσάν να «πνέει τα λοίσθια» καθόσον ο αριθμός των εντασσομένων οπλιτών κάθε έτος στον θεσμό των Ο.Β.Α. είναι από ελάχιστος έως μηδαμινός, η δε ενημέρωση των υπηρετούντων στις διάφορες μονάδες οπλιτών εκ μέρους των μονίμων στελεχών είναι αμελητέα ή ανύπαρκτη.

Ένας τέτοιος θεσμός, ο οποίος απευθύνεται σε έμψυχο δυναμικό που ανανεώνεται ακατάπαυστα, εάν αποσκοπεί σε θετική ανταπόκριση στο κάλεσμα, χρειάζεται διαφήμιση σε τακτά χρονικά διαστήματα, χωρίς παράλειψη και ιδιαίτερη επιμονή/υπομονή για την καθιέρωσή του στις συνειδήσεις εκείνων στους οποίους απευθύνεται. Διαφορετικά, είναι a priori καταδικασμένος να αποτύχει και σήμερα κανείς δεν μπορεί να καν ισχυριστεί ότι ο εν λόγω θεσμός έχει θετικό πρόσημο.    

Στην σημερινή οικονομική συγκυρία, που η επαγγελματική εξασφάλιση και η παραμονή στο εργασιακό γίγνεσθαι είναι αδήριτη ανάγκη, αναμφισβήτητο είναι το γεγονός ότι η ιδιότητα του Οπλίτη Βραχείας Ανακατάταξης παρέχει σίγουρη επαγγελματική αποκατάσταση για ένα (1) έως τρία (3) χρόνια, οπότε αποτελεί μια ιδιαίτερα πρόσφορη λύση, συγκριτικά με πολλούς άλλους κλάδους επαγγελματικής ενασχόλησης. Επιπλέον, παρέχεται πλήρης ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και πριμοδότηση με επιπλέον μόρια σε διαγωνισμούς πρόσληψης Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠ.ΟΠ.).

Μοναδική προϋπόθεση, όμως, για να κινηθεί η εν λόγω διαδικασία, η οποία θα πρέπει να σημειωθεί ότι αφορά και στους Δόκιμους Έφεδρους Αξιωματικούς (Δ.Ε.Α.), αποτελεί η υπογραφή για κάθε έτος ξεχωριστά σχετικής Κ.Υ.Α., η οποία εκδίδεται από τους  Υπουργούς Οικονομίας & Οικονομικών & Εθνικής Άμυνας και καθορίζει, μεταξύ άλλων και τον ανώτατο κατ’ έτος αριθμό ανακατατασσομένων ή επανακατατασσομένων ανά Κλάδο των Ενόπλων Δυνάμεων.

Μια ακόμη, λοιπόν, ένεση κατά της παθογένειας της ανεργίας, που εξαπλώνεται καθημερινά ολοένα και πιο πολύ με τάσεις καταστροφικές και εν γένει αποδομητικές της ελληνικής κοινωνίας είναι ο θεσμός των Οπλιτών Βραχείας Ανακατάταξης, ο οποίος πρέπει να στηριχθεί με κάθε τρόπο.   


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου