Τετάρτη, 25 Φεβρουαρίου 2015

ΑΝΟΙΓΟΥΝ ΤΟΝ "ΚΑΥΤΟ ΦΑΚΕΛΟ ΤΩΝ ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΩΝ  
& ΤΩΝ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ" ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ


Αποφασισμένος να ανοίξει όλα τα θέματα εκτός από τις συμβάσεις εξοπλισμών εμφανίζεται ο ΥΕΘΑ Πάνος Καμμένος … Σύμφωνα με πληροφορίες ετοιμάζονται να ανοίξουν όλοι οι Φάκελοι των Ανυπότακτων εξωτερικού - Εσωτερικού και Απαλλαγών Στράτευσης !

Μετά την διαπίστωση των μικρών ποσοστών επάνδρωσης των Μονάδων σε Έβρο και Νησιά που αντιμετωπίζεται ήδη με την εντολή και την χορήγηση Φύλλων Πορείας στα γνωστά βύσματα που υπηρετούσαν πέριξ των Αθηνών και τελευταία πέριξ της Λακωνίας και Μεσσηνίας σε ποσοστά υπέρ του δέοντος, ο ΥΕΘΑ ανοίγει και τον Καυτό Φάκελο των Ανυπότακτων εξωτερικού, Εσωτερικού και Απαλλαγών της υποχρεώσης Στράτευσης !

Εδώ ο Πάνος ετοιμάζεται να βγάλει λαυράκια τέτοια που θα κοκκινίσουν κάποιοι που το έπαιζαν υπερ Πατριώτες εκ του Ασφαλούς !

Να θυμίσουμε τις διατάξεις Περι Ανυποταξίας :

Για τους στρατεύσιμους, εφέδρους και ανυπότακτους που καλούνται για κατάταξη και δεν παρουσιάζονται στις Μονάδες Κατάταξης, τα Στρατολογικά Γραφεία αποστέλλουν επείγοντα έγγραφα αναζήτησής τους στα κατά τόπους Αστυνομικά Τμήματα, προκειμένου να εξακριβώσουν τους λόγους της μη κατάταξής τους.

Σε περίπτωση που από τις απαντήσεις των αστυνομικών υπηρεσιών δεν προκύψουν στοιχεία για τους αναζητούμενους ή αυτά που θα προκύψουν δεν είναι επαρκή για τον εντοπισμό τους, τα Στρατολογικά Γραφεία απευθύνονται και σε άλλες Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας για την άντληση περισσοτέρων και ακριβέστερων στοιχείων.

Η όλη διαδικασία της αναζήτησης των προσώπων της κατηγορίας αυτής δεν υπερβαίνει τους 6 μήνες από την ημερομηνία υποχρέωσης για κατάταξη. Καθ' όλο το παραπάνω χρονικό διάστημα τα Στρατολογικά Γραφεία διενεργούν αλληλογραφίες και υπομνήσεις στις αρχές για τον εντοπισμό των μη καταταγέντων. Μετά την παρέλευση του 6μήνου τα Στρατολογικά Γραφεία κηρύσσουν ανυπότακτους τους μη καταταγέντες στρατευσίμους και εφέδρους που δεν εντοπίστηκαν και ενημερώνουν τις αρμόδιες στρατιωτικές δικαστικές και αστυνομικές αρχές.

Η ανυποταξία διακόπτεται:

Με τη συμπλήρωση του τεσσαρακοστού πέμπτου έτους της ηλικίας του ανυπότακτου
Με την κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις
Με τη σύλληψη για την ανυποταξία
Με την παρουσίαση του ανυποτάκτου στην αρμόδια στρατιωτική δικαστική αρχή
Με την κρίση του ανυποτάκτου, από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή των Ενόπλων Δυνάμεων, ως ακαταλλήλου για στράτευση ή με τη χορήγηση αναβολής κατάταξης για λόγους υγείας

Βάσει του άρθρου 4 του Νόμου 3257/29-7-04 προβλέπεται η είσοδος ανυπότακτων στη χώρα μας τριάντα μέρες κατ' έτος, χωρίς προϋποθέσεις και χωρίς έλεγχο της στρατολογικής τους κατάστασης. Η παραμονή μπορεί να παραταθεί μέχρι τρεις (3) μήνες με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, όταν στον τόπο που διαμένουν μόνιμα συμβαίνουν σοβαρά γεγονότα όπως πόλεμοι, θεομηνίες κ.τ.λ.

Οι Έλληνες του εξωτερικού, πλην των λιποτακτών, που έρχονται στην Ελλάδα για να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα απαλλάσσονται από τον έλεγχο της στρατολογικής τους κατάστασης. Είναι δυνατό να χορηγείται άδεια εισόδου και παραμονής στην Ελλάδα μέχρι 40 ημέρες σε περιόδους εκλογικών αναμετρήσεων, μετά από Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.

Σύμφωνα με διατάξεις που κατατέθηκαν τον Ιανουάριο του 2011, εξαιρετικά ακριβή υπόθεση γίνεται η ανυποταξία εφέδρων, όσων δηλαδή µετά τη θητεία τους καλούνται περιοδικά να λάβουν µέρος σε άσκηση των Ενόπλων Δυνάµεων.

Η µη ανταπόκριση στην πρόσκληση επιφέρει πρόστιμο 1.000 ευρώ, απαιτητό από την Εφορία και όχι ως αποτέλεσμα δικαστικής διαδικασίας που ουσιαστικά ποτέ δεν ολοκληρωνόταν. Επίσης, προβλέπεται χρηµατική ποινή 90 ευρώ (απαιτητά από την Εφορία) κάθε φορά που διαπιστώνεται ότι έφεδροι δεν τηρούν υποχρεώσεις όπως π.χ. η µη ενηµέρωση για αλλαγή διεύθυνσης κατοικίας.


ΠΗΓΗ: veteranos.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου