Δευτέρα, 28 Μαρτίου 2016

                   ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΟΠΛΙΤΩΝΤην Δευτέρα 1 Φεβρουαρίου 2016, δημοσιεύτηκε ο Νόμος 4361/ 2016 «Ρύθμιση θεμάτων μεταθέσεων οπλιτών, μέριμνας προσωπικού και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 10/01-02-2016, τ. Α΄).

Με τον νόμο αυτό, καθιερώνεται σύστημα μεταθέσεων για τους οπλίτες και ΔΕΑ. Όπως αναφέρεται, ρητά, στην αιτιολογική έκθεση, για πρώτη φορά οι διαδικασίες αυτές αποτελούν αντικείμενο νόμου. Οι διαδικασίες των μεταθέσεων ρυθμίζονταν, έως σήμερα, από εσωτερικές διαταγές των Γενικών Επιτελείων των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων (Ε.Δ.), ενώ από τα μέσα της δεκαετίας άρχισαν να εκδίδονται σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις, αρχής γενομένης από το 1994, οι οποίες και περιέγραφαν το γενικό πλαίσιο αυτών των διαδικασιών και εισήγαγαν την υποχρεωτικότητα, ώστε μέρος της θητείας να εκπληρώνεται στην παραμεθόριο (Θράκη, νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα) για όλους τους οπλίτες του Στρατού Ξηράς (Σ.Ξ.) και στις πιο επιχειρησιακές Μονάδες για το Πολεμικό Ναυτικό (Π.Ν.) και την Πολεμική Αεροπορία (Π.Α.).

Για πρώτη φορά, λοιπόν, καθιερώνεται πλήρες σύστημα μοριοδότησης προκειμένου το καθεστώς μεταθέσεων και τοποθετήσεων των οπλιτών να διέπεται από τις αρχές της διαφάνειας και της αξιοκρατίας. Η μοριοδότηση των κριτηρίων, όπως και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια, θα αποτελέσει (προσεχώς) αντικείμενο σχετικής Υπουργικής Απόφασης.

Ειδικότερα:

Οι οπλίτες του Στρατού Ξηράς, αμέσως μετά το πέρας της βασικής και ειδικής εκπαίδευσης, τοποθετούνται σε Μονάδες Επιχειρησιακής εκπαίδευσης της Θράκης, των νήσων του Ανατολικού Αιγαίου, των Δωδεκανήσων, της Κρήτης, της Μακεδονίας, καθώς και σε Μονάδες Προκάλυψης της μεθορίου της Ηπείρου, της Μακεδονίας και της Θράκης.
Οι οπλίτες του Πολεμικού Ναυτικού, αμέσως μετά το πέρας της βασικής και ειδικής εκπαίδευσης, τοποθετούνται καταρχήν σε πλοία, Ναυστάθμους, Ναυτικά Παρατηρητήρια ή Υπηρεσίες νήσων και στη συνέχεια σε λοιπές Μονάδες και Υπηρεσίες με κριτήριο τη στελέχωση αυτών με τον υψηλότερο βαθμό δυσκολίας στο σύνολο της Επικράτειας.
Οι οπλίτες της Πολεμικής Αεροπορίας, αμέσως μετά το πέρας της βασικής και ειδικής εκπαίδευσης, τοποθετούνται καταρχήν σε Μονάδες και Υπηρεσίες, εκτός των Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης με τον υψηλότερο βαθμό δυσκολίας και κατά δεύτερο σε Μονάδες και Υπηρεσίες με όμοιο βαθμό δυσκολίας που βρίσκονται εντός των ανωτέρω νομών.
 
Για τις τοποθετήσεις και μεταθέσεις των οπλιτών, λαμβάνονται υπόψη

- Υπηρεσιακά Κριτήρια
- Οικονομικά & Κοινωνικά Κριτήρια
- Αντικειμενικά Κριτήρια

Οι οπλίτες που τοποθετούνται στις παραπάνω Μονάδες, συλλέγουν μόρια για κάθε μήνα υπηρεσίας τους σε αυτές, εξαιρουμένου του χρόνου απόσπασης ή διάθεσης σε άλλη μονάδα, όπου ο οπλίτης λαμβάνει τα μόρια της Μονάδας που αποσπάστηκε ή διατέθηκε.

Το σύστημα των μεταθέσεων επιτρέπει και τις έκτακτες μεταθέσεις είτε πριν είτε μετά τη συμπλήρωση των πέντε μηνών, αρκεί να έχει συμπληρωθεί εκείνος ο αριθμός μορίων που καθιστά κάτι τέτοιο δυνατό. Έκτακτη μετάθεση μπορεί να διενεργείται και με αρνητική μοριοδότηση οπλίτη, που υποπίπτει σε σοβαρά πειθαρχικά παραπτώματα.
 
Εξαιρούνται από το σύστημα μοριοδότησης:
 
- Οι Οπλίτες που είναι δικαιούχοι του προγράμματος «Στέγαση και Επανένταξη».
- Οι Οπλίτες που είναι εξαρτώμενα μέλη δικαιούχου του προγράμματος «Στέγαση και Επανένταξη».
- Οι Οπλίτες με τουλάχιστον ένα (1) τέκνο που διαβιώνουν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας και λαμβάνουν τουλάχιστον μία από τις παροχές, που προβλέπονται στο ν. 4320/2015 (Α΄ 29).
- Οι Οπλίτες που είναι εξαρτώμενα μέλη δικαιούχου μίας από τις παροχές, που προβλέπονται στο ν. 4320/2015 (Α΄ 29) και διαβιώνουν σε συνθήκες ακραίας φτώχιας.
- Οι Οπλίτες με ένα (1) τουλάχιστον τέκνο ΑΜΕΑ.
Στους οπλίτες αυτούς απονέμεται κατάλληλη ειδικότητα και αμέσως μετά το πέρας της βασικής εκπαίδευσης τοποθετούνται στην πλησιέστερη Μονάδα του τόπου επιθυμίας τους.

Ομοίως εξαιρούνται και οι οπλίτες, μόνο και αν το επιθυμούν, που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς πρόγραμμα θεραπείας εξαρτημένων ατόμων από ναρκωτικές ουσίες, στους εγκεκριμένους οργανισμούς ή φορείς του άρθρου 51 του ν. 4139/2013 (Α΄ 74). Στους οπλίτες αυτούς απονέμεται κατάλληλη ειδικότητα και αμέσως μετά το πέρας της βασικής εκπαίδευσης τοποθετούνται στην πλησιέστερη Μονάδα του τόπου, όπου έχει έδρα το κέντρο θεραπείας τους.
 
Για υπηρεσιακούς λόγους και για λόγους που επιβάλλει η ανάγκη κοινωνικής προσφοράς των ΕΔ, μπορεί να εξαιρείται με αιτιολογημένη απόφαση ποσοστό οπλιτών, έως το 2% του συνολικού αριθμού των καταταγέντων σε κάθε ΕΣΣΟ ανά Κλάδο των ΕΔ.

Δεν θίγονται οι διατάξεις του Ν.3421/2005, οι οποίες αναφέρονται στην κατ’ εξαίρεση τοποθέτηση οπλιτών που έχουν γονείς τυφλούς ή με κινητικά προβλήματα, όπως και ο ένας εκ δύο αδελφών που εκπληρώνουν ταυτόχρονα τη στρατιωτική τους θητεία, ώστε να υπηρετούν στον τόπο επιθυμίας τους αμέσως μετά τη βασική και ειδική εκπαίδευση, ενώ οι δίδυμοι υπηρετούν στην ίδια Μονάδα.

Για περισσότερες πληροφορίες, σχετικά με το νέο σύστημα μεταθέσεων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται, καθημερινά, στο GR ARMY (Ιστοσελίδα: www.grarmy.com -
Email: consult@grarmy.com).


                                                        Χρήστος Σ. Μεσαρετζίδης
                                                             Νομικός Σύμβουλος
                                                                    GR ARMY

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου