Τρίτη, 15 Μαρτίου 2016

ΕΚΠΝΕΕΙ Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΕΥΣΙΜΩΝ


Την 31 Μαρτίου 2016, εκπνέει η προθεσμία για την απογραφή των στρατευσίμων που γεννήθηκαν το έτος 1998 (Κλάση 2019), σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου κι αν ζουν.

Η διαδικασία της απογραφής, πραγματοποιείται με την συμπλήρωση του Δελτίου Απογραφής, το οποίο περιλαμβάνει τα στοιχεία των στρατευσίμων που είναι απαραίτητα για την στράτευσή τους.

Η συμπλήρωση του Δελτίου Απογραφής, είναι θεσμοθετημένη υποχρέωση όλων των Ελλήνων, ακόμη και όσων δεν έχουν εγγραφεί ακόμη σε Μητρώα Αρρένων (Αδήλωτοι), σύμφωνα με την ισχύουσα Στρατολογική Νομοθεσία.

Όσοι δεν συμπληρώσουν ή αναγράψουν ανακριβή στοιχεία στο Δελτίο Απογραφής, από την 1η Απριλίου 2016 θα υπέχουν τις παρακάτω πρόσθετες στρατιωτικές υποχρεώσεις:

- Ένα μήνα, όσοι υποβάλουν εκπρόθεσμα το δελτίο απογραφής.

- Δύο μήνες, όσοι δεν υποβάλουν δελτίο απογραφής (έως την ημερομηνία που θα κληθούν για κατάταξη).

- Τρεις μήνες, όσοι αναγράφουν στο δελτίο απογραφής ανακριβή στοιχεία ή καταθέτουν ανακριβή δικαιολογητικά.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου