Κυριακή, 23 Αυγούστου 2015

ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ Ο ΝΕΟΣΥΛΛΕΚΤΟΣ


Οι νεοσύλλεκτοι κατά την ημέρα παρουσίασής τους στις μονάδες κατατάξεως πρέπει να έχουν μαζί τους τα ακόλουθα:

α. Το δελτίο της αστυνομικής τους ταυτότητας ή το διαβατήριό τους, ή άλλο επίσημο στοιχείο, που να αποδεικνύει την ταυτότητά τους.

β. Το σημείωμα κατάταξης, που τους έχουν αποστείλει οι Στρατολογικές Υπηρεσίες.

γ. Ακτινογραφία θώρακα, που θα συνοδεύεται από γνωμάτευση ακτινολόγου ή πνευμονολόγου ιατρού από οποιοδήποτε Δημόσιο Νοσοκομείο, Κέντρο Υγείας ή Στρατιωτικό Νοσοκομείο. Η ακτινογραφία θα φέρει ονοματεπώνυμο και φωτογραφία σφραγισμένη (προσκομίζεται με μέριμνα του νεοσύλλεκτου στο Νοσοκομείο). Η ακτινογραφία διενεργείται δωρεάν με την προσκόμιση φωτοαντιγράφου του σημειώματος κατάταξης.

δ. Το Ατομικό Βιβλιάριο Νοσηλείας τους και τυχόν ιατρικές γνωματεύσεις, για παθήσεις της υγείας τους που έχουν ή τους είχαν απασχολήσει στο παρελθόν, προκειμένου να διευκολυνθεί το έργο των υγειονομικών συμβουλίων ή επιτροπών. Επιπλέον το Βιβλιάριο Υγείας Παιδιού για την αποφυγή άσκοπης επανάληψης εμβολιασμών.

ε. Οι προκριθέντες ως ΥΕΑ, αποδεικτικό γραμματικών γνώσεων. Επισημαίνεται ότι δεν απαιτείται η κατάθεση από αυτούς πιστοποιητικού αρμόδιας Εισαγγελικής Αρχής και αντιγράφου Ποινικού Μητρώου γενικής χρήσης (θα δηλωθούν από τους ίδιους τα στοιχεία που αφορούν στην ποινική τους κατάσταση, κατά την κατάταξή τους και θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία).

Συνιστούμε στο νεοσύλλεκτο να μην πάρει πολλά πράγματα μαζί του. Για όλα όσα χρειάζεται φροντίζει ο Ελληνικός Στρατός, με εξαίρεση κάποια προσωπικά είδη (είδη προσωπικής καθαριότητας) που επιθυμεί να έχει μαζί του. Η Μονάδα κατάταξης θα του χορηγήσει τα παρακάτω είδη:

α. Πετσέτες Προσώπου-Λουτρού-Ποδιών
β. Σάκος Ιματισμού
γ. Σαπουνοθήκη
δ. Ζώνη λαδί οπλιτών
ε. Πλακίδια ταυτοτήτων
στ. Αλυσίδες ταυτοτήτων
ζ. Ωτοασπίδες
η. Ελληνική σημαία
θ. Οπλόσημο
ι. Υδροδοχείο
ια. Πηλήκια Ασκήσεων
ιβ. Στολή ασκήσεων
ιγ. Τζάκετ Παραλλαγής
ιδ. Μπερές
ιε. Εσωτερική Άνω και Κάτω Επένδυση
ιστ. Μπλούζα κοντή παραλλαγής
ιζ. Κάλτσες Μάλλινες
ιη. Άρβυλα

Απαγορεύεται επίσης να φέρει μαζί του κινητό τηλέφωνο με κάμερα, όπλα, πυρομαχικά, εκρηχτικούς μηχανισμούς, οινοπνευματώδη ποτά, φωτογραφικές μηχανές, ραδιόφωνο, προκηρύξεις και έντυπα που έχουν σκοπό κάθε είδους προσηλυτισμό.

Σε περίπτωση που ακολουθεί φαρμακευτική αγωγή ο νεοσύλλεκτος, να έχει μαζί του την ιατρική συνταγή προκειμένου να την επιδείξει στα αρμόδια όργανα της Μονάδας Κατάταξης.


ΠΗΓΗ: ΓΕΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου