Πέμπτη, 27 Αυγούστου 2015

ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ


Μετάταξη Ανθυπασπιστών - Υπαξιωματικών, Εθελοντών και Εθελοντριών Μακράς Θητείας Πολεμικής Αεροπορίας.

Με την υπ΄ αριθμ. Φ.415/Α∆.475413 Σ. 1684 Αρ. Εγκ.: 111 εγκύκλιό του το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας προκήρυξε:

α. Τη μετάταξη για το έτος 2015 στο Σώμα των Αξιωματικών, μονίμων Ανθυπασπιστών και Υπαξιωματικών της Πολεμικής Αεροπορίας, αποφοίτων Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) κατόχων πτυχίου ΑΕΙ ή ισοτίμου αναγνωρισμένου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής, για κάλυψη πέντε (5) κενών οργανικών θέσεων Ανθυποσμηναγών.

β. Τη μετάταξη για το έτος 2015 στο Σώμα των Μονίμων Υπαξιωματικών, Αρχισμηνιών και Επισμηνιών Εθελοντών και Εθελοντριών Μακράς Θητείας (ΕΜΘ) της Πολεμικής Αεροπορίας πτυχιούχων ΑΕΙ ή κατόχων ισοτίμου αναγνωρισμένου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής, για κάλυψη εκατόν είκοσι τριών (123) ανά βαθμό, αντίστοιχα κενών οργανικών θέσεων...


ΠΗΓΗ: OnAlert

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου