Δευτέρα, 11 Ιουλίου 2016

ΞΕΚΙΝΗΣΕ Η ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
ΤΗΣ 2016 Δ/ΕΣΣΟ, ΓΙΑ ΣΞ & ΠΑ
Σήμερα είναι η 1η ημέρα κατάταξης της Εκπαιδευτικής Σειράς του Ιουλίου 2016 (2016 Δ/ΕΣΣΟ), για τον Στρατό Ξηράς και για την Πολεμική Αεροπορία.


Όσοι στρατεύσιμοι, που υποχρεούνται για κατάταξη, δεν έλαβαν Δελτίο κατάταξης, δεν απαλλάσσονται από την υποχρέωσή τους αυτή. Για τον λόγο αυτό, θα πρέπει άμεσα να ενεργήσουν για να μην χαρακτηριστούν "ανυπότακτοι".


Το GR ARMY είναι πάντοτε δίπλα στους Έλληνες, σε ολόκληρο τον κόσμο, έτοιμο να τους υποστηρίξει στην τακτοποίηση των στρατολοιγκών υποθέσεών τους: ΑΜΕΣΑ - ΦΙΛΙΚΑ - ΑΞΙΟΠΙΣΤΑ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου