Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου 2013

Κατάθεση Δελτίου Απογραφής (Δ.Α.) από όσους γεννήθηκαν το 1996 (κλάση 2017)

   Όσοι Έλληνες πολίτες (άρρενες) γεννήθηκαν το έτος 1996, έχουν υποχρέωση από τον ισχύοντα Νόμο "περί Στρατολογίας των Ελλήνων" να καταθέσουν Δελτίο Απογραφής (Δ.Α.) στις αρμόδιες Στρατολογικές Υπηρεσίες, από την 2 Ιανουαρίου έως και την 31 Μαρτίου 2014.

   Η διαδικασία αυτή, αποτελεί εξέλιξη του θεσμού με το όνομα "Περιοδεύον" όπως την θυμούνται ακόμη και σήμερα οι μεγαλύτεροι σε ηλικία και περιελάμβανε και την υγειονομική εξέταση των νέων σε ειδικούς χώρους, όπου προσέρχονταν οι ιατροί ανάλογης ειδικότητας.

   Όλοι οι παραπάνω, θα πρέπει να έχουν μαζί τους αντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας και πιστοποιητικό εγγραφής στα μητρώα αρρένων που θα προμηθευτούν εγκαίρως από το Δήμο. 

   Όσοι αντιμετωπίζουν κάποιο σημαντικό πρόβλημα υγείας, καλό θα είναι να καταθέσουν συγχρόνως σχετική γνωμάτευση ή βεβαίωση γιατρού.


          GR ARMY
         Consultants
     www.grarmy.com
Πρόσκληση για κατάταξη όσων γεννήθηκαν το έτος 1995


Όσοι Έλληνες γεννήθηκαν το έτος 1995 (Κλάση 2016), για πρώτη φορά θα προσκληθούν για κατάταξη στις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις μέσα στο 2014.

Η πρώτη σειρά κατάταξης, θα καταταγεί την εβδομάδα από 20 Ιανουαρίου 2014. Μια εβδομάδα νωρίτερα, αναμένεται να καταταγούν όσοι προέρχονται από αναβολή για λόγους υγείας.

Τα παραπάνω ισχύουν και για τους τρείς κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων (Στρατός Ξηράς, Πολεμικό Ναυτικό, Πολεμική Αεροπορία).

Λήξη αναβολών για λόγους σπουδών

Όσοι έχουν πάρει αναβολή για λόγους σπουδών η οποία λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2013, θα πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι έχουν υποχρέωση να παρουσιαστούν για κατάταξη, λόγω της λήξης της αναβολής τους, με την σειρά του Μαρτίου 2014.

Οι παραπάνω, έχουν την υποχρέωση εκ του Νόμου να καταθέσουν στην Στρατολογική τους Υπηρεσία σχετικά δικαιολογητικά για τις σπουδές τους, από την 2 Ιανουαρίου 2014 μέχρι την παραμονή της ημέρας που πρόκειται να καταταγούν, για να δικαιολογήσουν την χρήση της αναβολής που έληξε.


       GR ARMY
      Consultants 
   www.grarmy.com

Ανακοινώθηκαν οι ημερομηνίες κατάταξης στην Πολεμική Αεροπορία, για τον Ιανουάριο 2014:

Πολεμική Αεροπορία (2014 Α΄ ΕΣΣΟ):


    13 Ιανουαρίου, για όσους προέρχονται από αναβολή υγείας και
    20 Ιανουαρίου, για τους υπόλοιπους (γεννημένοι από το 1970 μέχρι και το 1994 που οι λόγοι για την κατάταξή τους δημιουργήθηκαν από 1 Σεπτεμβρίου 2013 μέχρι και
31 Οκτωβρίου 2013
κ.λπ.).

Μέσα στις επόμενες ημέρες, θα ανακοινωθούν και οι ημερομηνίες κατάταξης στον Στρατό Ξηράς.

ΠΗΓΗ: ΔΙΑΥΓΕΙΑ


 GR ARMY
Consultants
www.grarmy.com
Ανακοινώθηκαν οι ημερομηνίες κατάταξης στο Πολεμικό Ναυτικό, για τον Ιανουάριο 2014:

Πολεμικό Ναυτικό (2014 Α΄ ΕΣΣΟ):


   14 Ιανουαρίου, για όσους προέρχονται από αναβολή υγείας και
   21 Ιανουαρίου, για τους υπόλοιπους (γεννημένοι το 1995, γεννημένοι μέχρι το 1994 που οι λόγοι για την κατάταξή τους δημιουργήθηκαν από 1 Σεπτεμβρίου 2013 μέχρι και
31 Οκτωβρίου 2013
κ.λπ.).

Μέσα στις επόμενες ημέρες, θα ανακοινωθούν και οι ημερομηνίες κατάταξης στον Στρατό Ξηράς και στην Πολεμική Αεροπορία.

GR ARMY
Consultants