Πέμπτη 31 Δεκεμβρίου 2015

Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου 2015

 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΥΠΕΘΑ
- ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΟΥΣ
- ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ
Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Άμυνας "Ρύθμιση θεμάτων μεταθέσεων οπλιτών, μέριμνας προσωπικού και άλλες διατάξεις" που προβλέπει νέο σύστημα μεταθέσεων των οπλιτών και των δόκιμων έφεδρων αξιωματικών.
Το νομοσχέδιο προβλέπει 5μηνη υποχρεωτική θητεία για όλους τους οπλίτες σε μονάδες επιχειρησιακής εκπαίδευσης.

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο:

- Οι οπλίτες που κατατάσσονται στο Στρατό Ξηράς μετά το τέλος της βασικής και ειδικής εκπαίδευσης τοποθετούνται σε μονάδες επιχειρησιακής εκπαίδευσης στη Θράκη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, των Δωδεκανήσων, της Κρήτης και της Μακεδονίας καθώς και σε μονάδες προκάλυψης της μεθορίου της Ηπείρου, της Μακεδονίας και της Θράκης.

- Στο Πολεμικό Ναυτικό τοποθετούνται καταρχήν σε πλοία, ναυστάθμους, ναυτικά παρατηρητήρια ή υπηρεσίες νησιών και στη συνέχεια σε λοιπές μονάδες και υπηρεσίες, με κριτήριο τη στελέχωση αυτών με τον υψηλότερο βαθμό δυσκολίας, στο σύνολο της επικράτειας.

- Στην Πολεμική Αεροπορία τοποθετούνται αρχικά σε μονάδες και υπηρεσίες εκτός των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης, με τον υψηλότερο βαθμό δυσκολίας, και στη συνέχεια σε μονάδες και υπηρεσίες με όμοιο βαθμό δυσκολίας που βρίσκονται εντός των ανωτέρω νομών.

- Οι αποσπάσεις οπλιτών δεν μπορούν να υπερβαίνουν τις 30 ημέρες καθ' όλη τη διάρκεια της θητείας, που επεκτείνεται κατά άλλες 15 ημέρες κατόπιν αιτιολογημένης απόφασης του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου.

- Η διάθεση οπλίτη σε διαφορετική μονάδα από την τοποθέτηση έχει διάρκεια έως 15 ημερών καθ' όλη τη θητεία του συνολικά ή τμηματικά, σε περίπτωση που οι ανάγκες δεν καλύπτονται με τοποθέτηση, μετάθεση ή απόσπαση.

Όλοι οι οπλίτες υποβάλλουν δήλωση του τόπου προτίμησης τους για τοποθέτηση και μετάθεση, στο κέντρο κατάταξης, εντός 10 ημερών από την κατάταξη τους, που συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά που περιγράφουν την οικονομική, κοινωνική και οικογενειακή κατάσταση τους. Στη δήλωση μπορούν να δηλώσουν έως 4 τόπους, αλλά τουλάχιστον 2 διαφορετικές φρουρές.

Με το νομοσχέδιο θεσπίζεται πλήρες σύστημα μοριοδότησης, προκειμένου το καθεστώς των μεταθέσεων και τοποθετήσεων να διέπεται από τις αρχές της διαφάνειας.
Προτεραιότητα για τις τοποθετήσεις και μεταθέσεις οπλιτών έναντι όλων των κριτηρίων που υιοθετούνται είναι οι επιχειρησιακές και υπηρεσιακές ανάγκες των Ενόπλων Δυνάμεων. Τα κριτήρια που εισάγονται διακρίνονται σε υπηρεσιακά, οικονομικά και κοινωνικά και αντικειμενικά, με καθορισμένη εκ των προτέρων βαρύτητα ώστε ο οπλίτης που συγκεντρώσει τα περισσότερα μόρια να μπορεί να διεκδικήσει τοποθέτηση στον τόπο επιθυμίας του ή πλησιέστερα αυτού, πάντα με βάση τις επιχειρησιακές ανάγκες.
Επίσης εισάγεται η αρνητική μοριοδότηση για τον οπλίτη που υποπίπτει σε πειθαρχικά παραπτώματα.
Το πλαίσιο των μεταθέσεων επιτρέπει και τις έκτακτες μεταθέσεις είτε πριν είτε μετά τη συμπλήρωση των 5 μηνών, αρκεί ο οπλίτης να έχει συγκεντρώσει εκείνο τον αριθμό των μορίων που καθιστούν κάτι τέτοιο δυνατό.

Όλοι οι οπλίτες της ίδιας Εκπαιδευτικής Σειράς Στρατεύσιμων Οπλιτών (ΕΣΣΟ) θα μπορούν να ενημερώνονται - αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω των επίσημων ιστότοπων των Γενικών Επιτελείων - για τα μόρια που συγκέντρωσαν οι 50 οπλίτες που μετατίθενται και συγκεντρώνουν τη χαμηλότερη μοριοδότηση.

Ως οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια θεωρούνται:

- Η απώλεια συγγενούς πρώτου βαθμού κατά το τελευταίο χρόνο πριν από την κατάταξη του ή κατά τη διάρκεια της θητείας του

- Η ανεργία γονέων με χαμηλό οικονομικό εισόδημα, όπως αυτό ορίζεται, εφόσον ο οπλίτης είναι εξαρτώμενο μέλος. Η ανεργία συζύγου για τον έγγαμο οπλίτη και συντρόφου για τον οπλίτη που έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, με τουλάχιστον ένα τέκνο και χαμηλό οικογενειακό εισόδημα, όπως αυτό ορίζεται

- Οι παθήσεις με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, μελών των οικογενειών των οπλιτών

- Οπλίτης με ένα τουλάχιστον τέκνο

- Οπλίτης μέλος πολύτεκνης, τρίτεκνης ή μονογονεϊκής οικογένειας που δεν δικαιούται τη μεταφορά του στους υπόχρεους μειωμένης στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης και οι αδελφοί του είναι εξαρτώμενα μέλη

- Οπλίτης μέλος πολύτεκνης, τρίτεκνης ή μονογονεϊκής οικογένειας

- Η ανεργία γονέα και χαμηλό οικογενειακό εισόδημα, εφόσον ο οπλίτης είναι εξαρτώμενο μέλος. Η ανεργία συζύγου για τον έγγαμο οπλίτη και συντρόφου με σύμφωνο συμβίωσης

Τα αντικειμενικά κριτήρια σχετίζονται με τους παράγοντες που καθορίζουν το βαθμό δυσκολίας της.

Εξαιρούνται από το σύστημα μοριοδότησης:
 

- Οι οπλίτες που είναι δικαιούχοι του προγράμματος "Στέγαση και επανένταξη"

- Οι οπλίτες που είναι εξαρτώμενα μέλη δικαιούχων του συγκεκριμένου προγράμματος

- Οι οπλίτες με τουλάχιστον ένα τέκνο που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας και λαμβάνουν τουλάχιστον μία από τις παροχές που προβλέπονται στο ν.4320/2015

- Οι οπλίτες που είναι εξαρτώμενα μέλη δικαιούχου μίας από τις παροχές του ν.4320/2015 και διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας

- Οπλίτες με τουλάχιστον ένα τέκνο ΑΜΕΑ

- Οι οπλίτες που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς πρόγραμμα θεραπείας εξαρτημένων ατόμων από ναρκωτικές ουσίες

Οι συγκεκριμένοι οπλίτες λαμβάνουν κατάλληλη ειδικότητα και τοποθετούνται στην πλησιέστερη μονάδα του τόπου επιθυμίας τους.

Οι οπλίτες που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς πρόγραμμα θεραπείας εξαρτημένων ατόμων από ναρκωτικές ουσίες λαμβάνουν κατάλληλη ειδικότητα και τοποθετούνται στην πλησιέστερη μονάδα του τόπου που έχει έδρα το κέντρο θεραπείας τους, εφόσον το επιθυμούν.

Για υπηρεσιακούς λόγους και για λόγους που επιβάλλει η ανάγκη κοινωνικής προσφοράς των Ενόπλων Δυνάμεων, μπορεί να εξαιρείται ποσοστό οπλιτών έως το 2% του συνολικού αριθμού των καταταγέντων σε κάθε ΕΣΣΟ ανά κλάδο.
Η εφαρμογή των κριτηρίων ή των εξαιρέσεων μπορεί να ανασταλούν σε περίπτωση πολέμου, επιστράτευσης, εξωτερικών κινδύνων ή άμεσης απειλής της εθνικής ασφάλειας και του δημοκρατικού πολιτεύματος, αναφέρει το νομοσχέδιο.

Τέλος, ιδρύεται Γραφείο Στήριξης Οπλιτών για την παροχή συναισθηματικής υποστήριξης τους, και καταγραφή και προώθηση καταγγελιών τους.

Με άλλες διατάξεις:

- Οπλίτες πτυχιούχοι ιατροί μπορούν να υπηρετούν σε κενές θέσεις ΠΕΔΥ-περιφερειακών ιατρείων ΠΕΔΥ, κέντρων υγείας και γενικών νοσοκομείων- κέντρων υγείας, άγονων, απομακρυσμένων και προβληματικών περιοχών και ο χρόνος εκπλήρωσης της θητείας τους αναγνωρίζεται και ως χρόνος εκπλήρωσης και της υποχρέωσης της υπηρεσίας υπαίθρου, συμπεριλαμβανομένης και της προεκπαιδευσης της υπηρεσίας υπαίθρου. Επίσης μπορούν μετά το τέλος της θητείας τους να παραμείνουν στο αγροτικό ιατρείο μέχρι τη συμπλήρωση του χρόνου υπηρεσίας υπαίθρου, εφόσον το επιθυμούν.
Οι συγκεκριμένοι οπλίτες πλέον της προβλεπόμενης αμοιβής του υπουργείου Εθνικής 'Αμυνας δικαιούνται και τις οριζόμενες από το υπουργείο Υγείας αποδοχές των ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου και την αποζημίωση για τις εφημερίες. Τα χρήματα καταβάλλονται από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού του υπουργείου Υγείας.

- Ο χρόνος υπηρεσίας προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων που είναι πτυχιούχοι νομικής ΑΕΙ και υπηρετούν σε θέσεις νομικού συμβούλου αναγνωρίζεται και προσμετράται στο χρόνο που απαιτείται προκειμένου να ολοκληρωθεί το χρονικό διάστημα της άσκησης του ν.4193/2013.

Επίδομα Εξομάλυνσης --

Το επίδομα εξομάλυνσης μισθολογικών διαφορών ορίζεται σε:

-105,86 ευρώ για όλους τους εν γένει στρατιωτικούς
-159,61 ευρώ για τους έγγαμους χωρίς τέκνα,
-212,94 ευρώ για τους έγγαμους ή τους διατελούντες σε χηρεία, οι οποίοι έχουν τέκνα που αναγνωρίζονται ως εξαρτώμενα μέλη οικογενείας για τον προσδιορισμό του φόρου εισοδήματος
-212,94 ευρώ όταν πρόκειται για συζύγους που τελούν σε διάσταση ή διαζευγμένους ή άγαμους που έχουν τέκνα για τα οποία δικαιολογείται η καταβολή του,και χορηγείται εφόσον αποδεδειγμένα καταβάλλουν διατροφή


Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου, η ετήσια δαπάνη από τις 2 τελευταίες ρυθμίσεις υπολογίζεται σε 1,1 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, όπως αναφέρει η έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
Ανυπότακτοι-Αντιρρησίες συνείδησης --

Για τους ανυπότακτους, το νομοσχέδιο προβλέπει:

- Όσοι διετέλεσαν οποτεδήποτε ή διατελούν σε ανυποταξία κατά την ημερομηνία έναρξης του νόμου αυτού εξαιρούνται από την πρόσκληση ή τις προσκλήσεις για τις οποίες έχουν κηρυχθεί ανυπότακτοι εφόσον έχουν ήδη καταταγεί στις Ένοπλες Δυνάμεις και εκπλήρωσαν τις υποχρεώσεις τους ή τις εκπληρώνουν ακόμη ή θα καταταγούν προς εκπλήρωση τους μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του επομένου έτους από την έναρξη του νόμου. Στην ίδια ρύθμιση υπάγονται και οι ανυπότακτοι κατά την έναρξη ισχύος του νόμου που έχουν ήδη απαλλαγεί της στρατιωτικής υποχρέωσης χωρίς να έχει προηγηθεί κατάταξη τους στις Ένοπλες Δυνάμεις επειδή κρίθηκαν ακατάλληλοι για λόγους υγείας η θα απαλλαγούν για τους ίδιους λόγους μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2016. Ομοίως και οι ανυπότακτοι των οποίων η ανυποταξία διακόπηκε με τη χορήγηση αναβολής για λόγους υγείας ή θα λάβουν αναβολή για τους ίδιους λόγους μέχρι 31-12-2016.

Για τις περιπτώσεις αυτές εξαλείφεται το αξιόποινο της ανυποταξίας, παραγράφονται οι ποινικές συνέπειες και διαγράφονται οι διοικητικές συνέπειες και τα διοικητικά πρόστιμα που έχουν επιβληθεί και βεβαιωθεί στο σύνολο τους, και σε περίπτωση μερικής αποπληρωμής τους διαγράφεται το υπόλοιπο ποσό.

- Οι αντιρρησίες συνείδησης, οι οποίοι διετέλεσαν οποτεδήποτε ή διατελούν σε ανυποταξία κατά την έναρξη ισχύος του νόμου, υπάγονται στις εν λόγω ρυθμίσεις εφόσον έχουν ήδη εκπληρώσει την εναλλακτική υπηρεσία ή έχουν υποβάλλει ήδη ή θα υποβάλλουν τα δικαιολογητικά για την υπαγωγή τους στις διατάξεις περί αντιρρησιών συνείδησης μέχρι 31-12-2016 και παρουσιασθούν εμπρόθεσμα για εκπλήρωση της εναλλακτικής υπηρεσίας τους.

- Η εξάλειψη του αξιόποινου της ανυποταξίας και η παραγραφή των ποινικών συνεπειών ισχύει και για τους αντιρρησίες συνείδησης που δήλωσαν δημόσια ή με επιστολή τους σε αρμόδια υπηρεσία την άρνηση τους να υπηρετήσουν πριν από την έναρξη ισχύος του ν.2510/1997.
Θητεία 35άρηδων --

Για τη θητεία των 35άρηδων το νομοσχέδιο προβλέπει:

- Όσοι συμπληρώσουν το 35ο έτος της ηλικίας τους μπορούν να εξαγοράσουν το υπόλοιπο της θητείας τους εφόσον έχουν καταταγεί ή θα καταταγούν στις Ένοπλες Δυνάμεις και αφού προηγουμένως υπηρετήσουν ενόπλως 20 ημέρες.
Την ίδια δυνατότητα έχουν και όσοι συμπληρώσουν το 35ο έτος της ηλικίας τους και έχουν διατεθεί ή θα διατεθούν σε φορείς του δημοσίου για εναλλακτική υπηρεσία, αφού εκπληρώσουν εναλλακτική υπηρεσία 40 ημερών.

Ειδικές ρυθμίσεις προς ανακούφιση του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο.

Συγκεκριμένα, προβλέπει:

- Οι πολύτεκνοι, οι τρίτεκνοι, οι γονείς με τουλάχιστον ένα τέκνο με ανίατο ή δυσίατο νόσημα, γονείς μονογονεϊκών οικογενειών καθώς και πάσχοντες με ανίατα ή δυσίατα νοσήματα μετατίθενται μόνο κατόπιν πρότερης αναφοράς τους.

- Το δικαίωμα της ειδικής άδειας - μέχρι 30 ημέρες - έχει και το στρατιωτικό προσωπικό που έχει την επιμέλεια με δικαστική απόφαση ή είναι ανάδοχος ή θετός γονέας ατόμου που πάσχει από βαριά νοητική υστέρηση ή σύνδρομο Down ή από νόσημα που απαιτεί τακτικές μεταγγίσεις αίματος ή χρήζει περιοδικής νοσηλείας. Εφόσον και οι δύο γονείς είναι στρατιωτικοί και επιμελούνται περισσότερα από ένα τέκνα, το δικαίωμα της ειδικής άδειας ασκείται αυτοτελώς και από τους δύο.

- Οι στρατιωτικοί και οι στρατιωτικοί δικαστές που φροντίζουν τέκνο ή σύζυγο με αναπηρία στο εξής από 67% και άνω δικαιούνται μειωμένου ωραρίου εργασίας χωρίς ανάλογη περικοπή των αποδοχών τους.

- Το ευεργέτημα της εργασιακής αποκατάστασης των μελών της οικογενείας ή των αδελφών ή και γονέων πεσόντος κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής επεκτείνεται επιφυλασσόμενων των διατάξεων περί "κωλυμάτων διορισμού" από ένα σε δύο άτομα.

- Οι μαθητές στρατιωτικών σχολών, παιδιά πεσόντων στρατιωτικών, εφόσον το επιθυμούν μπορούν να κατανεμηθούν στον κλάδο που υπηρετούσε ο θανών γονέας.

- Οι υπαξιωματικοί οι ΕΠΟΠ και οι πολιτικοί υπάλληλοι του Στρατού Ξηράς αποκτούν δικαίωμα πρόσβασης και σίτισης στις στρατιωτικές λέσχες.

Το νομοσχέδιο παρέχει δυνατότητες στο προσωπικό για την περαιτέρω ενδυνάμωση της επιστημονικής του κατάρτισης και ρυθμίζει θέματα εκπαίδευσης.

Συγκεκριμένα :

- Το μόνιμο στρατιωτικό προσωπικό μπορεί να λαμβάνει άδεια για τη συμμετοχή του σε προπτυχιακά ή μεταπτυχιακά προγράμματα ΑΕΙ εσωτερικού ή εξωτερικού εφόσον η εκπαίδευση του αποσκοπεί στην επιστημονική κατάρτιση του και το αντικείμενο είναι συνυφασμένο με τα καθήκοντα του.

- Για την κάλυψη των κενών στις ανώτατες και ανώτερες στρατιωτικές σχολές θα εισάγονται ισάριθμοι ανά κατηγορία υποψήφιοι κατά φθίνουσα βαθμολογική σειρά.

- Όσοι αποφοίτησαν από σχολές μονίμων υπαξιωματικών θεωρούνται απόφοιτοι ανωτέρων στρατιωτικών σχολών εφόσον εισήχθησαν σε αυτές μετά από εξετάσεις και είναι κάτοχοι απολυτηρίου λυκείου ή εξατάξιου γυμνασίου ή ισοτίμων τεχνικών σχολών, ανεξάρτητα από το χρόνο απόκτησης του. Η φοίτηση σε αυτές είναι τριετής.

- Παρέχεται η δυνατότητα στους μαθητές της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων να παρακολουθούν επιμορφωτικά μαθήματα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο.

- Παρέχεται η δυνατότητα στους ανώτερους αξιωματικούς των τριών κλάδων να φοιτούν στην Ανώτατη Διακλαδική Σχολή Πολέμου, εφόσον έχουν συνολική πραγματική υπηρεσία από 15 έως 26 έτη.

Τέλος, οι Ολυμπιονίκες αξιωματικοί που έχουν συμπληρώσει 4 χρόνια από την ημερομηνία κατάταξης τους δεν υποχρεούνται να εκπαιδευθούν σε θεωρητικά και πρακτικά αντικείμενα βασικών γνώσεων.


ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου 2015

ΤΕΝΞ: ΕΡΕΥΝΗΣΕ ΣΧΕΔΟΝ 3 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΗΣ Σ' ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ!


Μέσα στο 2015, το Tάγμα Εκκαθαρίσεως Ναρκοπεδίων Στρατού (ΤΕΝΞ) πραγματοποίησε εργασίες έρευνας και εκκαθάρισης Υπόπτων Χώρων και Ναρκοπεδίων σε όλη την Ελληνική Επικράτεια, συνδράμοντας στην Αμυντική Οργάνωση της Χώρας και αποδίδοντας σε ελεύθερη χρήση και κυκλοφορία μεγάλο αριθμό Υπόπτων Χώρων και παλαιών Ναρκοπεδίων.

Συγκεντρωτικά ερευνήθηκαν 2.963.291 τετραγωνικά μέτρα, ενώ εντοπίστηκαν, εξουδετερώθηκαν και καταστράφηκαν 17.104 πυρομαχικά διαφόρων τύπων.

Από την προαναφερόμενη έκταση, 440.418 τετραγωνικά μέτρα, ερευνήθηκαν στις περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας και της Ηπείρου, στο πλαίσιο της κοινωνικής προσφοράς του Στρατού Ξηράς, εκκαθαρίζοντας εκτάσεις οι οποίες ήταν βεβαρημένες από εκρηκτικά κατάλοιπα πολέμου. Οι εργασίες αυτές πραγματοποιήθηκαν κατόπιν συνεργασίας με τους κατά τόπους Φορείς και Αρχές, έτσι ώστε να αποδοθούν σε ελεύθερη χρήση και κυκλοφορία περιοχές στις οποίες αναπτύσσονται δράσεις από τον τοπικό πληθυσμό.

Πέραν των παραπάνω, πραγματοποιήθηκαν 155 αποστολές εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανημάτων μηχανισμών και πυρομαχικών σε όλη την Ελλάδα, κατά την διάρκεια των οποίων εξουδετερώθηκαν και καταστράφηκαν 587 πυρομαχικά διαφόρων τύπων.
ΠΗΓΗ: OnAlert

Πέμπτη 10 Δεκεμβρίου 2015

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΜΕ ΤΗΝ 2016 Α/ΕΣΣΟ (ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2016)
ΣΤΡΑΤΟΣ ΞΗΡΑΣ - ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ - ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣτρατός Ξηράς:

11, 12 και 13 Ιανουαρίου, για όσους προέρχονται από αναβολή υγείας και
18 έως 21 Ιανουαρίου, για τους υπόλοιπους.

Πολεμικό Ναυτικό:

18 Ιανουαρίου, για όσους προέρχονται από αναβολή υγείας και
19 έως 21 Ιανουαρίου, για τους υπόλοιπους.

Πολεμική Αεροπορία:

11 Ιανουαρίου, για όσους προέρχονται από αναβολή υγείας και
18 Ιανουαρίου, για τους υπόλοιπους.


Το GR ARMY σας στηρίζει με συμβουλές, πληροφορίες και την ανάληψη της Στρατολογικής σας τακτοποίησης, 24/7.


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΜΕ ΤΗΝ 2016 Α/ΕΣΣΟ


Ανακοινώθηκαν οι ημερομηνίες κατάταξης στον Στρατό Ξηράς, για τον Ιανουάριο 2016:

Στρατός Ξηράς (2016 Α΄ ΕΣΣΟ):

11,12 & 13 Ιανουαρίου, για όσους προέρχονται από αναβολή υγείας και
18 έως 21 Ιανουαρίου, για τους υπόλοιπους.


Τρίτη 8 Δεκεμβρίου 2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΜΕ ΤΗΝ 2016 Α/ΕΣΣΟ
 

Ανακοινώθηκαν οι ημερομηνίες κατάταξης στο Πολεμικό Ναυτικό, για τον Ιανουάριο 2016:


Πολεμικό Ναυτικό (2016 Α΄ ΕΣΣΟ):


18 Ιανουαρίου, για όσους προέρχονται από αναβολή υγείας και

19 έως 21 Ιανουαρίου, για τους υπόλοιπους.


Μέσα στις επόμενες ημέρες, θα ανακοινωθούν και οι ημερομηνίες κατάταξης στον Στρατό Ξηράς.


Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου 2015

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΟΣΩΝ ΓΕΝΝΗΘΗΚΑΝ ΤΟ 1998

Όσοι γεννήθηκαν το έτος 1998, θα ειδοποιηθούν το επόμενο διάστημα να συμπληρώσουν Δελτίο Απογραφής (Δ.Α.) μέσω των Κ.Ε.Π. ή απευθείας στις κατά τόπον Στρατολογικές Υπηρεσίες ή Προξενικές Αρχές της Ελλάδας.

Η διαδικασία αυτή αποσκοπεί στην συλλογή - εκ μέρους των Στρατολογικών Υπηρεσιών - των προσωπικών πληροφοριών των ενδιαφερόμενων, ώστε αυτές να καταχωρηθούν και να χρησιμοποιηθούν το επόμενο έτος (2017) για την πρόσκληση των παραπάνω για κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις.

Η συμπλήρωση του Δελτίου Απογραφής, η οποία συνιστά "υποχρέωση" εκ του νόμου, θα ξεκινήσει την Δευτέρα 4 Ιανουαρίου 2016 και θα ολοκληρωθεί την 31 Μαρτίου 2016.

Το GR ARMY παρέχει όλη την υποστήριξη που χρειάζεται, σύμφωνα με την ισχύουσα Στρατολογική Νομοθεσία. Παρέχει συμβουλές και πληροφορίες ή αναλαμβάνει να ενεργήσει εκ μέρους σας στις αρμόδιες Στρατολογικές Υπηρεσίες ή Προξενικές Αρχές της Ελλάδας στο εξωτερικό, για την στρατολογική τακτοποίησή σας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ GR ARMY = ΑΜΕΣΑ - ΦΙΛΙΚΑ - ΑΞΙΟΠΙΣΤΑ

 
ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΚΟΙΝΟΥ ΣΕ ΠΟΛΕΜΙΚΑ ΠΛΟΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑΑπό το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού ανακοινώνεται ότι στο πλαίσιο του εορτασμού του προστάτη του Πολεμικού Ναυτικού Αγίου Νικολάου και της επετείου των νικηφόρων ναυμαχιών Βαλκανικών Πολέμων 1912-13, η Φ/Γ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ, το ΤΠΚ ΡΟΥΣΣΕΝ και το Υ/Β ΠΙΠΙΝΟΣ θα καταπλεύσουν στο λιμένα του Πειραιά, όπου θα παραβάλουν στα κρηπιδώματα 11 και 12 (Εκθεσιακό Κέντρο ΟΛΠ), προκειμένου να δοθεί η ευκαιρία στο κοινό να τα επισκεφθεί.

     Οι ώρες του επισκεπτηρίου έχουν ως  ακολούθως:

- Παρασκευή 04 Δεκεμβρίου 2015, από 15:00 έως 18:00 (Πλην Υ/Β ΠΙΠΙΝΟΣ)
- Σάββατο 05 Δεκεμβρίου 2015, από 09:00 έως 18:00
- Κυριακή 06 Δεκεμβρίου 2015, από 09:00 έως 16:00 (Πλην Φ/Γ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ)

ΠΗΓΗ: ΓΕΝ

Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΜΕ ΤΗΝ 2016 Α/ΕΣΣΟ


Ανακοινώθηκαν οι ημερομηνίες κατάταξης στην Πολεμική Αεροπορία, για τον Ιανουάριο 2016:


Πολεμική Αεροπορία (2016 Α΄ ΕΣΣΟ):


11 Ιανουαρίου, για όσους προέρχονται από αναβολή υγείας και

18 Ιανουαρίου, για τους υπόλοιπους.


Δευτέρα 16 Νοεμβρίου 2015

ΕΡΧΕΤΑΙ ΝΕΟ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ:

ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΠΛΙΤΩΝ
ΤΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΟΥΣΑλλάζουν πολλά στις Ένοπλες Δυνάμεις σ΄ ότι έχει να κάνει με τις μεταθέσεις των οπλιτών. Νομοσχέδιο που είναι έτοιμος να καταθέσει ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Άμυνας Δημήτρης Βίτσας προβλέπει αλλαγές στις μεταθέσεις, φιλοδοξώντας να επιτύχει το μέχρι σήμερα ακατόρθωτο: να σταματήσει το ρουσφέτι και να δίνει την δυνατότητα στους νέους να μπορούν να υπολογίσουν που θα μετατεθούν πριν ακόμη καταταχθούν.

Στο ίδιο σχέδιο νόμου γίνονται παρεμβάσεις και για την αμυντική βιομηχανία.

Σύμφωνα με πληροφορίες το σχέδιο νόμου που σύντομα θα κατατεθεί στη Βουλή προβλέπει την εφαρμογή ενός τυποποιημένου – εύχρηστου - λειτουργικού – συστήματος μεταθέσεων των οπλιτών. Είναι η πρώτη φορά που το “ευαίσθητο” αυτό θέμα το οποίο αποτελούσε πάντα αντικείμενο … διαπλοκής πολιτών και πολιτικών - βλέπε ρουσφέτι - αποτελεί αντικείμενο νόμου.

Ποια θα είναι τα βασικά σημεία του νόμου Βίτσα για τις μεταθέσεις:

• Πλήρες σύστημα μοριοδότησης προκειμένου το καθεστώς μεταθέσεων και τοποθετήσεων των οπλιτών να διέπεται από τις αρχές τις διαφάνειας και της αξιοκρατίας.

• Υποχρεωτικότητα της υπηρεσίας σε Μονάδες Επιχειρησιακής Εκπαίδευσης και Μονάδες Προκάλυψης της μεθορίου της Ηπείρου, της Θράκης, των νησιών Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκανήσων, της Κρήτης και της Μακεδονίας για το ΣΞ, ενώ για τους Κλάδους του ΠΝ και της ΠΑ προσδιορίζονται επίσης υπηρεσίες ή περιοχές για την καταρχήν τοποθέτηση των οπλιτών.

• Εισάγονται και κατηγοριοποιούνται κριτήρια, τα οποία διακρίνονται σε υπηρεσιακά, οικονομικά και κοινωνικά, αντικειμενικά, τα οποία θα λαμβάνονται υπ’ όψιν με καθορισμένη εκ των προτέρων βαρύτητα και θα αποτελούν τη βάση προκειμένου να εξαχθεί ο αριθμός μορίων για τον κάθε οπλίτη.

• Εισάγεται διάταξη που αφορά στην αρνητική μοριοδότηση οπλίτη, που υποπίπτει σε σοβαρά πειθαρχικά παραπτώματα.

• Οι οπλίτες της ίδιας ΕΣΣΟ θα μπορούν να πληροφορούνται τα μόρια που συγκέντρωσαν οι 50 οπλίτες, που μετατίθενται και συγκεντρώνουν τη χαμηλότερη μοριοδότηση. Έτσι ο κάθε νέος, πριν ακόμα καταταχθεί στις Ένοπλες Δυνάμεις θα μπορεί να υπολογίσει που θα μετατεθεί.

• Παρέχεται η δυνατότητα στους οπλίτες ιατρούς να υπηρετήσουν σε αγροτικά ιατρεία και περιφερειακά ιατρεία Κέντρων Υγείας.
Με αυτή τη δυνατότητα, οι οπλίτες ιατροί θα κληθούν να εξετάζουν κατοίκους απομακρυσμένων περιοχών, να γνωματεύουν, να συνταγογραφούν και να παρέχουν ιατρικές υπηρεσίες, αποκτώντας έτσι εργασιακή εμπειρία και περιθάλποντας άτομα, τα οποία εξ’ ορισμού είναι δύσκολο να μετακινηθούν σε ένα μεγαλύτερο αστικό κέντρο για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Ανάλογη διάταξη θα προβλέπεται και για δικηγόρους στρατεύσιμους οι οποίοι εφόσον ασχοληθούν με νομικές υποθέσεις που θα τους ανατεθούν κατά τη διάρκεια της θητείας τους, θα μπορούν να προσμετρήσουν το χρόνο θητείας τους στο χρόνο άσκησης που προβλέπεται για την απόκτηση άδειας ασκήσεως του δικηγορικού επαγγέλματος.

• Θα προβλέπεται μοριοδότηση, απόκτησης αναγνωρισμένης εργασιακής εμπειρίας και τυχόν άλλων δυνατοτήτων στους οπλίτες κατά τη διάρκεια της θητείας τους, ώστε να μην είναι πλέον η θητεία αναξιοποίητος εργασιακά χρόνος.

Ρυθμίσεις για ανυπότακτους

Προωθείται η στρατολογική τακτοποίηση του ήδη μεγάλου αριθμού ανυποτάκτων εσωτερικού και εξωτερικού. Το βασικό ευεργέτημα που παρέχει η επίμαχη διάταξη συνίσταται στην άρση των διοικητικών συνεπειών και συνεπώς στη διαγραφή του διοικητικού προστίμου των 6.000€ . Με τη νέα νομοθετική ρύθμιση παρέχεται κίνητρο, προκειμένου κάποιος που έχει καταστεί ανυπότακτος είτε εσωτερικού είτε εξωτερικού, να εξαλείψει τις συνέπειες της πράξης του και να εκπληρώσει χωρίς οποιοδήποτε βάρος τη στρατεύσιμη στρατιωτική του υποχρέωση και να διαγραφεί το επιβληθέν πρόστιμο. Επιπρόσθετα, για όσους έχουν καταβάλλει μέρος του χρηματικού προστίμου, προβλέπεται η διαγραφή του υπολειπόμενου ποσού προς διευκρίνιση τυχόν ερμηνευτικών δυσχερειών, οι οποίες ενδεχομένως και να απέβαιναν εις βάρος των τακτοποιούμενων ανυποτάκτων.ΠΗΓΗ: OnAlert

Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2015

ΔΙΠΛΗ ΓΙΟΡΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ


Οι εορταστικές εκδηλώσεις στη Θεσσαλονίκη θα κορυφωθούν την Τετάρτη με τη στρατιωτική παρέλαση στην παραλιακή Λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου.

Με την πανηγυρική δοξολογία παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλου, στις 11 το πρωί, στον ιερό ναό του Αγίου Δημητρίου, άρχισαν χθες οι εορταστικές εκδηλώσεις στη Θεσσαλονίκη για την απελευθέρωση της, τον Πολιούχο της και την εθνική επέτειο του "ΟΧΙ", οι οποίες θα κορυφωθούν την Τετάρτη, στις 11π.μ., με τη στρατιωτική παρέλαση στην παραλιακή Λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου.

Στη 1.30μ.μ. ο πρόεδρος της Δημοκρατίας θα μιλήσει στο γεύμα που παραθέτει προς τιμήν του ο διοικητής του Γ΄ Σώματος Στρατού Στρατού στη Λέσχη Αξιωματικών, ενώ σήμερα θα επισκεφθεί το Οχυρό Ρούπελ.

Η μαθητική παρέλαση στη Θεσσαλονίκη θα γίνει σήμερα Τρίτη, παραμονή της εθνικής επετείου, στην οδό Τσιμισκή.

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ!

Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2015

ΑΡΧΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΛΑΣΗΣ 2018


Πραγματοποιήθηκε η αρχική κατανομή στους κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων, των στρατευσίμων της κλάσης 2018 (γεννηθέντες το έτος 1997), σύμφωνα με το Άρθρο 12 του νόμου 3421/2005.

 Το GR ARMY είναι πάντα εδώ, έτοιμο να αναλάβει την ενημέρωσή σας και την στήριξη της στρατολογικής υπόθεσής σας.


Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015

ΣΤΑ ΣΚΑΡΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙ «ΠΑΛΛΑΪΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ» ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ.ΕΘ.Α.

Υπό τα όπλα και με συνεχή στρατιωτική εκπαίδευση τίθεται ολόκληρος ο ικανός πληθυσμός της χώρας, σύμφωνα με το νομοσχέδιο περί «Παλλαϊκής Αμυνας» που έχει καταρτίσει το υπουργείο Εθνικής Αμυνας και που κατατίθεται προς ψήφιση στη Βουλή εντός του Ιανουαρίου.

Στην έννοια «ικανός ή ενεργός πληθυσμός» περιλαμβάνονται, όπως ρητά αναφέρεται στο άρθρο 6 του νομοσχεδίου, οι άρρενες ηλικίας 19-65 ετών και οι γυναίκες ηλικίας 19-50 και σε εθελοντική βάση οι νέοι και οι νέες 16-18 ετών, οι άρρενες άνω των 65 ετών και οι γυναίκες άνω των 50 ετών.

Η συμμετοχή στα τμήματα της Παλλαϊκής Αμυνας είναι υποχρεωτική για όλο τον «ικανό πληθυσμό». Σε περίπτωση αρνήσεως το νομοσχέδιο προβλέπει ποινές φυλακίσεως από δύο ως και έξι μήνες και διοικητικές κυρώσεις.

Σε πρώτη φάση η Παλλαϊκή Αμυνα θα εφαρμοστεί αμέσως, μετά δηλαδή την ψήφιση του νομοσχεδίου, στις παραμεθόριες περιοχές Ανατολικού Αιγαίου, Δωδεκανήσου, Θράκης, Μακεδονίας και Ηπείρου και εν συνεχεία, αν οι συνθήκες και τα γεγονότα το επιβάλλουν, με μια απλή απόφαση των υπουργών Εθνικής Αμυνας και Δημόσιας Τάξης και στην υπόλοιπη χώρα.

Οπως αναφέρεται στο άρθρο 1 του νομοσχεδίου, η Παλλαϊκή Αμυνα οργανώνεται εν καιρώ ειρήνης και έχει «ως κύρια αποστολή της σε περίοδο πολέμου την Τοπική Αμυνα με ένοπλα τμήματα και ως δευτερεύουσα τη συνδρομή στην Πολιτική Αμυνα διά της διαθέσεως τμημάτων σε κρατικές υπηρεσίες για την προστασία του πληθυσμού από εχθρικές προσβολές ­ δολιοφθορές ή και από συμφορές προκαλούμενες από φυσικά αίτια».

Με το νομοσχέδιο αυτό και με το νομοσχέδιο περί θητείας που πρόκειται να ακολουθήσει (και που αυτό θα κατατεθεί εντός του Ιανουαρίου), το υπουργείο Εθνικής Αμυνας προσδοκά να αλλάξει όλα όσα ισχύουν ως σήμερα στην άμυνα της χώρας.

Η ενεργός συμμετοχή του πληθυσμού σε ένοπλα τμήματα και η υποχρεωτική συνεχής εκπαίδευση ανδρών και γυναικών όχι μόνο σε αμυντικές αποστολές, αλλά και στην αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών (όπως είναι οι θεομηνίες, οι σεισμοί, οι πυρκαϊές, οι πλημμύρες κλπ.) δίνουν μια νέα φιλοσοφία στην αμυντική στρατηγική που πρόκειται να ακολουθήσει η κυβέρνηση.

Επιπλέον ­ όπως θα προβλέπεται και στο υπό κατάθεση νομοσχέδιο περί θητείας ­ δημιουργείται ημιεπαγγελματικός στρατός, με το σύστημα των οπλιτών και αξιωματικών πενταετούς υποχρέωσης, ως πρώτο μέτρο για την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος που μαστίζει τις Ενοπλες Δυνάμεις.

Αν εφαρμοστούν και τα δύο αυτά μέτρα, τότε δεν αποκλείεται, όπως δήλωσε ανώτατος στρατιωτικός, να επιχειρηθεί και μείωση της στρατιωτικής θητείας ίσως και κατά δύο μήνες.

Εκπαίδευση, αποστολή, διοίκηση, ένοπλες και άοπλες ομάδες Και άνδρες και γυναίκες Ανδρες και γυναίκες θα μετέχουν εφεξής στην άμυνα της χώρας με ειδική εκπαίδευση και με αποστολές είτε πολεμικές είτε πολιτικής άμυνας.

Συγκεκριμένα, στο άρθρο 5 του νομοσχεδίου καθορίζονται οι αποστολές των μονάδων και των τμημάτων της Παλλαϊκής (ένοπλης) Αμυνας: η αυτοάμυνα στα χωριά και στις πόλεις όπου συγκροτούνται, η ενίσχυση των στρατιωτικών μονάδων (κυρίως του Στρατού Ξηράς) και της Εθνοφυλακής που αμύνονται στις περιοχές τους, η συμβολή στην εξουδετέρωση αεροαποβατικών και αεροκίνητων εχθρικών τμημάτων που μεταφέρονται στις περιοχές τους, η επιτήρηση ακτών της περιοχής τους για απαγόρευση προσέγγισης εχθρικών τμημάτων, η φρούρηση κοινωφελών έργων και εγκαταστάσεων της περιοχής τους καθώς και άλλες συναφείς αποστολές.

Οι αποστολές της Πολιτικής (άοπλης) Αμυνας είναι η αντιμετώπιση καταστροφών από φυσικά – τεχνολογικά αίτια ή εχθρικές προσβολές, η προστασία του άμαχου πληθυσμού, των μέσων και εγκαταστάσεων της περιοχής τους, η παροχή πρώτων βοηθειών, η διακομιδή και νοσηλεία τραυματιών, η φόρτωση – εκφόρτωση υλικών, η κατασκευή προστατευτικών ορυγμάτων καθώς και άλλα συναφή έργα.

Ετσι, με την ψήφιση του νομοσχεδίου από τη Βουλή (και τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως) σε κάθε δήμο και κοινότητα ή ομάδα γειτονικών μικρών κοινοτήτων των παραμεθόριων περιοχών συγκροτούνται με μέριμνα του υπουργείου Εθνικής Αμυνας ένοπλες ομάδες (λόχοι διμοιρίες), ανάλογα με το διαθέσιμο τοπικό ανθρώπινο δυναμικό, επιπλέον των Μονάδων Εθνοφυλακής που θα εξακολουθήσουν να υπάρχουν.

Μονάδες Παλλαϊκής Αμυνας μπορεί (άρθρο 2 του νομοσχεδίου) να χρησιμοποιούνται και από τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (πρώτης βαθμίδας) για την αντιμετώπιση συμφορών ή καταστροφών κατά την ειρήνη και τον πόλεμο. Κατά την ειρήνη οι μονάδες αυτές ενεργοποιούνται και χρησιμοποιούνται χωρίς οπλισμό.

Υπεύθυνο για τις μονάδες Παλλαϊκής Αμυνας θα είναι, σύμφωνα με το άρθρο 3 του νομοσχεδίου, το ΚΥΣΕΑ, ενώ για τη λειτουργία τους εμπλέκονται τα υπουργεία Εθνικής Αμυνας, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Μακεδονίας – Θράκης, Αιγαίου και Δημόσιας Τάξης.

Το ΓΕΕΘΑ θα είναι ο συντονιστής της δράσης των ομάδων αυτών.

Το υπουργείο Εθνικής Αμυνας θα έχει την ευθύνη για τη συγκρότηση ένοπλων ομάδων Τοπικής Αμυνας και ένοπλων Μονάδων Ενισχύσεως Τοπικής Αμυνας. Το υπουργείο Δημόσιας Τάξης θα έχει την ευθύνη για τη συγκρότηση μονάδων Πολιτικής Αμυνας (άοπλες). Ολες οι ένοπλες δυνάμεις θα υπάγονται διοικητικά και επιχειρησιακά στους διοικητές των συγκροτημάτων ή των ανεξάρτητών μονάδων του Στρατού Ξηράς, στη ζώνη ευθύνης των οποίων συγκροτούνται.

Η εκπαίδευση των μονάδων της Παλλαϊκής Αμυνας θα γίνεται από εν ενεργεία αξιωματικούς των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας ή από έφεδρους αξιωματικούς, θα είναι μόνο μία φορά τον χρόνο ως και 12 ημέρες και τα 2/3 του χρόνου αυτού θα διατίθενται για εκπαίδευση Τοπικής (ένοπλης) Αμυνας και το 1/3 για την Πολιτική (άοπλη) Αμυνα (όπως προβλέπεται από το άρθρο 9).

Και εδώ ακριβώς εντοπίζεται το πρώτο πρόβλημα.
Η κλήση δηλαδή εφέδρων (κάθε ηλικίας και φύλου) για εκπαίδευση ή για συμμετοχή σε άσκηση τόσες πολλές ημέρες μπορεί να προκαλέσει οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα.
Οι επιτελείς του ΓΕΕΘΑ βεβαιώνουν ότι τα προβλήματα αυτά είναι κατανοητά αλλά αναγκαία για την άμυνα της χώρας. Και επιπλέον δεν σημαίνει ότι όλος ο πληθυσμός θα καλείται ταυτόχρονα να εκπαιδευτεί επί 12 ημέρες τον χρόνο.

Η εκπαίδευση θα είναι περιοδική από περιοχή σε περιοχή και μπορεί να είναι και για λιγότερες ημέρες.

Οσοι μετέχουν στην Παλλαϊκή Αμυνα θα έχουν μόνο ηθικές αμοιβές, που δεν είναι τίποτε άλλο από ένα δίπλωμα ή σε εξαιρετικές περιπτώσεις ένα μετάλλιο με το έμβλημα της Παλλαϊκής Αμυνας (άρθρο 10). Το νομοσχέδιο απαγορεύει αυστηρά την οποιαδήποτε υλική αμοιβή.

Στην Παλλαϊκή Αμυνα θα μετέχουν βεβαίως και οι αντιρρησίες συνείδησης, αυτοί που αρνούνται να πάρουν όπλα, αφού στις υπηρεσίες της Πολιτικής Αμυνας η εκπαίδευση είναι άοπλη. Η κινητοποίηση των μονάδων ή τμημάτων της Παλλαϊκής Αμυνας σε περιόδους έντασης ή πολέμου μπορεί να είναι μερική ή γενική και θα πραγματοποιείται στα πλαίσια του συστήματος χειρισμού κρίσεων, πάντοτε όμως με απόφαση του ΚΥΣΕΑ.

Ο οπλισμός και τα πυρομαχικά που θα χρησιμοποιούν θα προέρχονται από τα αποθέματα των Ενόπλων Δυνάμεων και θα φυλάσσονται στις εγκαταστάσεις της πλησιέστερης μονάδας των Ενόπλων Δυνάμεων ή της πλησιέστερης αστυνομικής ή λιμενικής αρχής. Τα όπλα θα δίνονται μόνο σε περίπτωση πολεμικής κινητοποίησης ή εκτέλεσης προγραμματισμένης άσκησης.

Κατ’ εξαίρεση μπορεί να χορηγείται οπλισμός (με απόφαση του υπουργού Εθνικής Αμυνας) στους πολίτες που μετέχουν στην Παλλαϊκή Αμυνα των περιοχών Ανατολικού Αιγαίου, Δωδεκανήσου και Θράκης.
Εξαιρούνται οι… Από την υποχρέωση για εκπαίδευση εξαιρούνται: οι γυναίκες που είναι έγκυοι ή μητέρες τέκνων ως 12 ετών, όσοι εξυπηρετούν άτομα με ειδικές ανάγκες και ασθενείς ή υπερηλίκους που δεν μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν, όσοι αδυνατούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους για λόγους υγείας και όσοι τυγχάνουν αναστολής κατάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ισχύοντος νόμου περί αναστολών κατάταξης.

Ολοι αυτοί θα πρέπει να αποδείξουν, με διάφορα ισχυρά πιστοποιητικά που θα τα προμηθεύονται από τους δήμους ή τις κοινότητες, τα νοσοκομεία και τα στρατολογικά γραφεία, τους λόγους που ζητούν άρνηση κατάταξης στις μονάδες Παλλαϊκής Αμυνας.

Τι ισχύει στις άλλες χώρες
Η πρώτη πρακτική εφαρμογή της Παλλαϊκής Αμυνας, της ενεργού δηλαδή συμμετοχής και των πολιτών σε πολεμικές επιχειρήσεις (και κυρίως σε επιχειρήσεις σαμποτάζ και ενεδρών), έγινε με επιτυχία στα τελευταία 50 χρόνια στη Γιουγκοσλαβία, με τους παρτιζάνους του στρατάρχη Τίτο.
Ανδρες, γυναίκες, ακόμη και παιδιά, που έπαιρναν μέρος στο αντάρτικο, μετέφεραν πυρομαχικά, έστηναν ενέδρες, περιέθαλπαν τραυματίες και φρουρούσαν στρατιωτικούς στόχους, δίνοντας ένα ισχυρό ράπισμα στους ναζί.

Η άοπλη Πολιτική Αμυνα εφαρμόστηκε με πλήρη επιτυχία στη Βρετανία και κυρίως στο Λονδίνο κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου.

Στη σύγχρονη ιστορία πλήρη εφαρμογή της Παλλαϊκής Αμυνας έκαναν (και εξακολουθούν να κάνουν) οι Ισραηλινοί, που είχαν να αντιμετωπίσουν έναν αριθμητικά ισχυρότερο αντίπαλο, που είναι οι Αραβες.
Στο Ισραήλ πέραν του γεγονότος ότι η στρατιωτική θητεία διαρκεί αρκετούς μήνες, με το απολυτήριό του ο ισραηλινός στρατιώτης (είτε είναι άνδρας είτε είναι γυναίκα) δεν τελειώνει ποτέ με τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις.
Κατά τακτά χρονικά διαστήματα η ισραηλινή κυβέρνηση καλεί έφεδρους στρατιώτες και αξιωματικούς για εκπαίδευση στα νέα όπλα και στα νέα αμυντικά ή επιθετικά δεδομένα των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων. Επιπλέον, ορισμένες κατηγορίες πολιτών έχουν στα σπίτια τους και όπλα και μπορούν ανά πάσα στιγμή να ενισχύσουν τον τακτικό στρατό.

Η Παλλαϊκή Αμυνα ισχύει και στην Κύπρο, όπου οι άρρενες κυρίως, ως και 65 ετών, καλούνται δύο ή τρεις φορές τον χρόνο σε στρατόπεδα ή σε κέντρα εκπαιδεύσεως για εκπαίδευση στα σύγχρονα όπλα που προμηθεύεται η Εθνική Φρουρά.
Η εκπαίδευση ή η άσκηση μπορεί να διαρκέσει και εβδομάδες, χωρίς βεβαίως να υπάρχει οποιαδήποτε αμοιβή ή αναστάτωση στη ζωή του τόπου.
Οι εργοδότες είναι υποχρεωμένοι να χορηγήσουν την άδεια στον έφεδρο που καλείται για εκπαίδευση και να του καταβάλουν και τα ημερομίσθιά του τις ημέρες της απουσίας του. Οι ποινές στην Κύπρο (όπου ένα μέρος της άμυνάς της το βασίζει στην Παλλαϊκή Αμυνα) για όσους αρνούνται την κατάταξη είναι αυστηρότατες.


ΠΗΓΗ: National Pride

Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2015

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΜΕ ΤΗΝ 2015 ΣΤ/ΕΣΣΟ (ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2015)
ΣΤΡΑΤΟΣ ΞΗΡΑΣ - ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ - ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣτρατός Ξηράς:

2, 3 και 4 Νοεμβρίου, για όσους προέρχονται από αναβολή υγείας και
9 έως 12 Νοεμβρίου, για τους υπόλοιπους.


Πολεμικό Ναυτικό:

9 Νοεμβρίου, για όσους προέρχονται από αναβολή υγείας και
10 έως 12 Νοεμβρίου, για τους υπόλοιπους.


Πολεμική Αεροπορία:

2 Νοεμβρίου, για όσους προέρχονται από αναβολή υγείας και
9 Νοεμβρίου, για τους υπόλοιπους.


Το GR ARMY σας στηρίζει με συμβουλές, πληροφορίες και την ανάληψη της Στρατολογικής σας τακτοποίησης, 24/7.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΜΕ ΤΗΝ 2015 ΣΤ/ΕΣΣΟ


Ανακοινώθηκαν οι ημερομηνίες κατάταξης στο Στρατό Ξηράς, για τον Νοέμβριο 2015:


Στρατός Ξηράς (2015 ΣΤ΄ ΕΣΣΟ):

2, 3 και 4 Νοεμβρίου, για όσους προέρχονται από αναβολή υγείας και

9 έως 12 Νοεμβρίου, για τους υπόλοιπους.

Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΜΕ ΤΗΝ 2015 ΣΤ/ΕΣΣΟ


Ανακοινώθηκαν οι ημερομηνίες κατάταξης στην Πολεμική Αεροπορία, για τον Νοέμβριο 2015:

Πολεμική Αεροπορία (2015 ΣΤ΄ ΕΣΣΟ):

2 Νοεμβρίου, για όσους προέρχονται από αναβολή υγείας και

9 Νοεμβρίου, για τους υπόλοιπους.

Μέσα στις επόμενες ημέρες, θα ανακοινωθούν και οι ημερομηνίες κατάταξης στον Στρατό Ξηράς.


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΜΕ ΤΗΝ 2015 ΣΤ/ΕΣΣΟ

Ανακοινώθηκαν οι ημερομηνίες κατάταξης στο Πολεμικό Ναυτικό, για τον Νοέμβριο 2015:


Πολεμικό Ναυτικό (2015 ΣΤ΄ ΕΣΣΟ):


9 Νοεμβρίου, για όσους προέρχονται από αναβολή υγείας και

10 έως 12 Νοεμβρίου, για τους υπόλοιπους.


Μέσα στις επόμενες ημέρες, θα ανακοινωθούν και οι ημερομηνίες κατάταξης στον Στρατό Ξηράς & στην Πολεμική Αεροπορία.


ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΚΕ & ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΤΗΚΕ Η 123 ΠΤΕΡΥΓΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (123 ΠΤΕ)Από την Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 2015 η 123 Πτέρυγα Τεχνικής Εκπαίδευσης μετασχηματίστηκε και μετονομάστηκε, στο ευρύτερο πλαίσιο αναδιοργάνωσης της Πολεμικής Αεροπορίας και δεν θα επιφέρει αλλαγές στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες και στην επιχειρησιακή ικανότητα της Μονάδας. Στο εξής, θα είναι γνωστή ως 123 Σμηναρχία Τεχνικής Εκπαίδευσης (ΣΤΕ).Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2015

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΟΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΠΟΥ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥΣ


Από το Γενικό Επιτελείο Στρατού ανακοινώνεται ότι τα στελέχη του Στρατού Ξηράς, πλην Ανωτάτων Αξιωματικών, μπορούν να υποβάλλουν δήλωση Τόπου (Δήμου) Προτίμησης για το έτος 2016 από 30 Σεπτεμβρίου έως 30 Οκτωβρίου 2015, σύμφωνα με τους αριθμούς φορολογικού μητρώου:

α. Όσων ο ΑΦΜ λήγει σε 0 έως 4, από 30 Σεπτεμβρίου έως 14 Οκτωβρίου 2015.
β. Όσων ο ΑΦΜ λήγει σε 5 έως 9, από 15 έως 30 Οκτωβρίου 2015.

Οι υπεύθυνες δηλώσεις Τόπου προτίμησης θα υποβάλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση της επίσημης ιστοσελίδας του ΓΕΣ «www.army.gr» μέσω της Ηλεκτρονικής Πύλης Διαδικτυακών Υπηρεσιών.

Η ανωτέρω δήλωση είναι υποχρεωτική.

Επιπρόσθετα θα λειτουργήσει τμήμα τηλεφωνικής υποστήριξης της εφαρμογής ηλεκτρονικής υποβολής τόπου προτίμησης, επανδρωμένο με ειδικά εκπαιδευμένα στελέχη, από 07:00 έως 19:00 τις εργάσιμες ημέρες. Έναρξη λειτουργίας HELP DESK την 30 Σεπτεμβρίου 2015.

Το λογισμικό σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε από το Κέντρο Πληροφορικής Υποστήριξης Ελληνικού Στρατού (ΚΕΠΥΕΣ).

ΠΗΓΗ: OnAlert

Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2015

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΚΡΑΤΗ ΤΗΣ Ε.Ε. ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ ΝΑ ΑΝΑΣΤΕΙΛΟΥΝ ΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ SCHENGEN (ΣΕΝΓΚΕΝ).


Μετά την απόφαση της Γερμανίας να επαναφέρει τους ελέγχους στα σύνορά της με την Αυστρία, χθές, προχώρησαν και άλλα ευρωπαϊκά κράτη στην επιβολή συνοριακών ελέγχων, σηματοδοτώντας την de facto κατάργηση της Συνθήκης Schengen (Σένγκεν), με αφορμή την προσφυγική κρίση και τη λήξη δύο δεκαετιών ελεύθερης μετακίνησης μεταξύ των χωρών της Ε.Ε.

Η αιφνιδιαστική απόφαση της Γερμανίας, την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου 2015, να επαναφέρει τους ελέγχους στα οδικά της σύνορα, οδήγησε τις γειτονικές της χώρες Αυστρία και Ουγγαρία να πράξουν το ίδιο. Έσπευσε να ακολουθήσει η Σλοβακία, αλλά και η Ολλανδία, που ανακοίνωσε αιφνιδιαστικούς ελέγχους στα σύνορά της.


Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2015

ΑΝΑΣΤΕΛΛΕΙ ΤΗΝ SCHENGEN (ΣΕΝΓΚΕΝ) Η ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΣΤΑ ΣΥΝΟΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΥΣΤΡΙΑ


ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ


Την παραμονή της κρίσιμης συνόδου των υπουργών Εσωτερικών της ΕΕ επί του σχεδίου Γιούνκερ και στη σκιά δηλώσεων ότι φθάνει στα όρια των δυνατοτήτων της ως προς την υποδοχή προσφύγων, η Γερμανία κάνει μεταστροφή στο προσφυγικό σταματώντας τα τρένα από την Αυστρία. Το Βερολίνο επαναφέρει προσωρινά τους ελέγχους στα σύνορα με την Αυστρία, αναστέλλοντας την Συνθήκη Σένγκεν μπροστά στις μαζικές αφίξεις προσφύγων και μεταναστών στο Μόναχο.

Ο Γερμανός υπουργός Εσωτερικών Τόμας ντε Μεζιέρ ανακοίνωσε το απόγευμα της Κυριακής ότι η Γερμανία επαναφέρει προσωρινά τους ελέγχους στα σύνορά της με την Αυστρία -επιβεβαιώνοντας σχετικές αναφορές στον γερμανικό Τύπο για αναστολή της Συνθήκης Σένγκεν.

«Αυτή τη στιγμή η Γερμανία επαναφέρει προσωρινά τους μεθοριακούς ελέγχους στα εσωτερικά σύνορα [της ΕΕ]. Το επίκεντρο [των ελέγχων] θα είναι αρχικά τα σύνορα με την Αυστρία» δήλωσε ο Τόμας ντε Μεζιέρ.

«Ο στόχος των μέτρων αυτών είναι να περιοριστεί η παρούσα εισροή στη Γερμανία και να επανέλθουμε σε τακτικές διαδικασίες όταν μπαίνουν άνθρωποι στη χώρα» είπε, προσθέτοντας ότι η προσωρινή επαναφορά των ελέγχων είναι αναγκαία και για λόγους ασφαλείας.

Οι Αυστριακοί Σιδηρόδρομοι είχαν ανακοινώσει νωρίτερα ότι οι γερμανικές αρχές διέκοψαν από το απόγευμα της Κυριακής τη σιδηροδρομική σύνδεση των δύο χωρών. Η Γερμανία σταματά τα τρένα που κατευθύνονται στο έδαφός από την Αυστρία, χωρίς να είναι προς παρόν ασαφές εάν διακόπτονται τα δρομολόγια των τρένων που αναχωρούν από τη Γερμανία με προορισμό την Αυστρία.

Κατά πληροφορίες της Kronen Zeitung οι αστυνομικές δυνάμεις της Βαυαρίας θα διεξάγουν ελέγχους «για να καθορίσουν άμεσα ποιος δικαιούται άσυλο», όμως δεν είναι σαφές πώς θα λάβουν χώρα οι συγκεκριμένοι έλεγχοι. Έχουν αναπτυχθεί 2.100 αστυνομικοί στα σύνορα με την Αυστρία, σύμφωνα με τοπικές αναφορές.

Την ανησυχία του για το μέλλον του συστήματος ανοιχτών συνόρων της Ευρώπης εξέφρασε ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με την καγκελάριο της Γερμανίας Άνγκελα Μέρκελ, με αφορμή τα δημοσιεύματα που είχαν προαναγγείλει την προσωρινή επαναφορά των ελέγχων στα σύνορα της χώρας με την Αυστρία.

«Μόλις μίλησα με την καγκελάριο Μέρκελ. Συμφωνούμε: για να κρατήσουμε ανοιχτά τα σύνορα μεταξύ των χωρών-μελών, χρειαζόμαστε περισσότερη Ευρώπη και περισσότερη αλληλεγγύη στη διαχείριση της προσφυγικής κρίσης» έγραψε στο Twitter ο Γιούνκερ, αναφερόμενος στις προσπάθειες που καταβάλει ο ίδιος, σε συνεργασία με το Βερολίνο, για να προωθήσει την εγκατάσταση των αιτούντων άσυλο σε όλες τις χώρες της ΕΕ.

Λίγα λεπτά νωρίτερα, ο προσωπάρχης του Γιούνκερ, ο Μάρτιν Σέλμαϊρ, έγραψε στο Twitter: «Η ελεύθερη μετακίνηση [η ζώνη Σένγκεν] θα τεθεί σε κίνδυνο εάν οι χώρες-μέλη της ΕΕ δεν συνεργαστούν γρήγορα και αλληλέγγυα για τη διαχείριση της προσφυγικής κρίσης».

Με άλλα μηνύματά του ο Γιούνκερ αναφέρθηκε στις εκκλήσεις που έχει κάνει στους ηγέτες χωρών της Ανατολικής Ευρώπης, οι οποίοι αντιτίθενται στο σύστημα των ποσοστώσεων για τη φιλοξενία προσφύγων στο έδαφός τους.

Ωστόσο, τόσο ο πρωθυπουργός της Τσεχίας Μπόχουσλαβ Σομπότκα και ο πρωθυπουργός της Σλοβακίας Ρόμπερτ Φίτσο επανέλαβαν την Κυριακή, παραμονή της συνόδου των υπουργών Εσωτερικών, ότι παραμένουν αντίθετοι στην επιβολή ποσοστώσεων για την κατανομή των προσφύγων στα κράτη-μέλη της Ένωσης.

«Ακόμα και η Γερμανία φθάνει στα όριά της»

Δεκατρείς χιλιάδες πρόσφυγες έφθασαν στο Μόναχο μόνο το Σάββατο και άλλοι 1.400 το πρωί της Κυριακής, με τις τοπικές αρχές να προειδοποιούν πως έχουν φθάσει στα όρια των δυνατοτήτων τους ως προς τη διαχείριση του κύματος αφίξεων.

Ανάλογες δηλώσεις έκανε ο αντικαγκελάριος και υπουργός Οικονομίας Ζίγκμπαρ Γκάμπριελ σε συνέντευξή του στην ηλεκτρονική πύλη της εφημερίδας Der Tagesspiegel.

«Είναι αλήθεια: Η έλλειψη δράσης από την πλευρά της Ευρώπης στην προσφυγική κρίση ωθεί ακόμη και τη Γερμανία στο όριο των δυνατοτήτων της» δήλωσε ο Ζίγκμπαρ Γκάμπριελ, αποσαφηνίζοντας ότι «δεν είναι τόσο πολύ ο αριθμός των προσφύγων, όσο η ταχύτητα με την οποία φθάνουν που το κάνει τόσο δύσκολο για τα κρατίδια και τους δήμους να το αντιμετωπίσουν».

Ο αντικαγκελάριος και αρχηγός των Σοσιαλδημοκρατών (SPD) δήλωσε επίσης πως η Γερμανία και η Ευρώπη θα πρέπει μαζί να συγκεντρώσουν έως 1,5 δισεκ. ευρώ ως άμεση βοήθεια για την παροχή τροφής, στέγης και πάνω απ'' όλα για τη λειτουργία σχολείων στους μεγαλύτερους προσφυγικούς καταυλισμούς στην Ιορδανία και στον Λίβανο.

Απηύθυνε έκκληση στις Ηνωμένες Πολιτείες και στις χώρες του Κόλπου να υποστηρίξουν τους πρόσφυγες των καταυλισμών με το ίδιο ποσό. «Είναι απαράδεκτο εκατοντάδες δισεκατομμύρια ευρώ να διατίθενται για τη διάσωση τραπεζών μέσα σε λίγες εβδομάδες, αλλά η διεθνής κοινότητα να μην μπορεί να συγκεντρώσει ακόμη και ένα τμήμα του ποσού αυτού για να σώσει ανθρώπους» τόνισε.

«Έχουμε φθάσει στο ανώτατο όριο των δυνατοτήτων μας» δήλωσε επίσης εκπρόσωπος της αστυνομίας του Μονάχου, καθώς βρίσκονται σε εξέλιξη πυρετώδεις προσπάθειες για να οδηγηθούν σε καταλύματα οι πρόσφυγες και μετανάστες που φθάνουν στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό της πόλης.

Η Γερμανία αναμένει στην επικράτειά της 800.000 πρόσφυγες για το σύνολο του 2015.

Νέο ρεκόρ αφίξεων 4.330 προσφύγων και μεταναστών καταγράφηκε την ίδια στιγμή στην Ουγγαρία το Σάββατο, καθώς πλησιάζει η 15η Σεπτεμβρίου οπότε τίθεται σε ισχύ ο νέος αντιμεταναστευτικός νόμος, τα σύνορα με την Σερβία κλείνουν και κατά δήλωση του πρωθυπουργού Βίκτορ Ορμπάν θα συλλαμβάνονται ο πρόσφυγες και μετανάστες που θα επιχειρήσουν να περάσουν σε ουγγρικό έδαφος.

Σε συνέντευξή του την Κυριακή στην εφημερίδα Der Tagesspiegel, ο Γερμανός υπουργός Εσωτερικών Τόμας ντε Μεζιέρ ανέφερε πως οι πρόσφυγες που συρρέουν στην Ευρώπη δεν θα πρέπει να είναι ελεύθεροι να επιλέξουν πού θα εγκατασταθούν.

Επισήμανε πως οι πρόσφυγες στους οποίους δίνεται προστασία στην Ευρώπη θα πρέπει να αποδεχθούν πως θα κατανέμονται σε όλες τις χώρες της Ένωσης. «Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε στους πρόσφυγες να επιλέξουν ελεύθερα πού θέλουν να μείνουν -αυτό δεν συμβαίνει πουθενά στον κόσμο» είπε.

«Δεν μπορεί επίσης να είμαστε υποχρεωμένοι να καταβάλουμε επιδόματα που προβλέπει η γερμανική νομοθεσία στους πρόσφυγες που έχουν κατανεμηθεί σε μία χώρα της ΕΕ και στη συνέχεια έρχονται έτσι κι αλλιώς στη Γερμανία» προσέθεσε.

Οι υπουργοί Εσωτερικών των 28 κρατών-μελών της ΕΕ συναντώνται τη Δευτέρα στις Βρυξέλλες προκειμένου να συζητήσουν τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ανακατανομή περίπου 160.000 αιτούντων άσυλο στις χώρες της Ένωσης.

Ο Γερμανός Επίτροπος της ΕΕ Γκίντερ Έτινγκερ δήλωσε στην εφημερίδα Welt am Sonntag πως η Γερμανία θα πρέπει να μειώσει τα επιδόματα για τους αιτούντες άσυλο ώστε να μειωθεί ο αριθμός των ανθρώπων που περνούν τα σύνορά της.

«Οι πληρωμές στους αιτούντες άσυλο στη Γερμανία θα πρέπει να προσαρμοστούν έτσι ώστε να υπάρξει μία ορισμένη εναρμόνιση με τις πληρωμές σε άλλες χώρες της ΕΕ» επισήμανε.

«Χρειαζόμαστε μία ορισμένη εναρμόνιση των χρηματικών ωφελημάτων για τους αιτούντες άσυλο στην Ευρώπη επειδή αν υπάρχει διαφορά μέσα στην ΕΕ, μπορεί να δημιουργήσει λανθασμένα κίνητρα» προσέθεσε.

Ο Ντε Μεζιέρ υπογράμμισε πως η Γερμανία -η οποία από το περασμένο Σαββατοκύριακο παραβλέπει προσωρινά τους ευρωπαϊκούς κανόνες, σύμφωνα με τους οποίους οι μετανάστες που ζητούν άσυλο θα πρέπει να καταγράφονται στην πρώτη χώρα της ΕΕ που φθάνουν- θα πρέπει να επιστρέψει γρήγορα στις «κανονικές διαδικασίες».

Σημείωσε, όμως, πως η Γερμανία θα πρέπει να προετοιμαστεί για να διαχειριστεί έναν «πολύ μεγάλο αριθμό» προσφύγων μακροπρόθεσμα. Ορισμένοι προσποιούνται τους Σύρους με την ελπίδα να πάρουν άσυλο, ανέφερε.

 ΠΗΓΗ: Το Βήμα

Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου 2015

 ΓΙΑΤΙ ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΥΨΩΣΗ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ;


Στις 14 Σεπτεμβρίου σύμπασα η Ορθοδοξία τιμά τον Σταυρό του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, ο οποίος χαρακτηρίζεται ως το «καύχημά» Της και η «δόξα» Της. Η εορτή της Παγκόσμιας Ύψωσης καθιερώθηκε ίσως από τον ίδιο τον Μέγα Κωνσταντίνο, κατά προτροπή προφανώς της μητέρας του αγίας Ελένης, αμέσως μετά την εύρεση του Τιμίου Ξύλου στα Ιεροσόλυμα, γύρω στο 330.

Η τιμή προς τον Τίμιο Σταυρό ανάγεται στους αποστολικούς χρόνους. Οι επιστολές του αποστόλου Παύλου είναι γεμάτες από χωρία στα οποία εξαίρεται ο ρόλος του Σταυρού για τη σωτηρία του κόσμου.

Το γεγονός ότι οι κατακόμβες είναι γεμάτες από χαραγμένους σταυρούς αποδεικνύει ότι οι διωκόμενοι χριστιανοί θεωρούσαν τους εαυτούς τους τύπους του αδίκως παθόντος Κυρίου Ιησού Χριστού. Το ιερό αυτό σύμβολο τους εμψύχωνε και τους έδινε τη δύναμη του μαρτυρίου.

Η θαυματοποιός δύναμη του Σταυρού

Η δύναμη του Τιμίου Σταυρού φάνηκε στο θαυμαστό όραμα του Μεγάλου Κωνσταντίνου, στα 312, ενώ βάδιζε εναντίον του Μαξεντίου κοντά στη Ρώμη. Οι ιστορικοί της εποχής αναφέρουν ότι ο αυτοκράτορας είδε στον ουρανό, ημέρα μεσημέρι, το σημείο του σταυρού, σχηματισμένο με αστέρια, και την επιγραφή «ΕΝ ΤΟΥΤΩ ΝΙΚΑ», επίσης σχηματισμένη με αστέρια.

Ήταν η 28η Οκτωβρίου 312. Από εκείνη την ώρα έδωσε διαταγή το σημείο αυτό να γίνει το σύμβολο του στρατού του. Ο εχθρός κατατροπώθηκε και ο Κωνσταντίνος έγινε μονοκράτωρ του απέραντου κράτους. Δεν είχε καμιά αμφιβολία ότι η δύναμη του Σταυρού του είχε χαρίσει αυτή την περήφανη νίκη, γι’ αυτό προσέγγισε τον χριστιανισμό.

Η εύρεση του Τιμίου Σταυρού

Το 326 αναχώρησε για τους Αγίους Τόπους η ευσεβής χριστιανή μητέρα του αγία Ελένη, όπου άρχισε το κτίσιμο λαμπρών ναών. Επίκεντρο ήταν ο Πανάγιος Τάφος του Κυρίου.

Στο σημείο εκείνο ο αυτοκράτορας Αδριανός είχε κτίσει το 135, κατά τη δεύτερη καταστροφή της Ιερουσαλήμ, ναό της Αφροδίτης. Η αγία Ελένη επιδόθηκε σε προσπάθειες για την ανεύρεση του Τιμίου Σταυρού. Ύστερα από επίπονες ανασκαφές τελικά βρέθηκαν τρεις σταυροί, του Κυρίου και των δύο ληστών.

Η πιστή βασιλομήτωρ, με δάκρυα στα μάτια παρέδωσε τον Τίμιο Σταυρό στον Πατριάρχη Μακάριο, ο οποίος στις 14 Σεπτεμβρίου του έτους 335 τον ύψωσε στον Γολγοθά και τον τοποθέτησε στον ναό της Αναστάσεως, τον οποίο είχε ανεγείρει η αγία πάνω από τον Πανάγιο Τάφο και ο οποίος σώζεται ως σήμερα.

Η επανάκτηση του Τιμίου Σταυρού

Την αγία αυτή ημέρα εορτάζουμε και την δεύτερη ύψωση. Στα 613 οι Πέρσες κυρίεψαν την Παλαιστίνη, λεηλάτησαν και κατέστρεψαν τα ιερά προσκυνήματα και πήραν ως λάφυρο τον Τίμιο Σταυρό και τον μετέφεραν στη χώρα τους.

Λόγω των θαυμάτων που επιτελούνταν χάρη στον Τίμιο Σταυρό οι Πέρσες τον θεώρησαν μαγικό και γι’ αυτό τον φύλασσαν και τον προσκυνούσαν, χωρίς να γνωρίζουν την πραγματική του φύση και ιδιότητα!

Ο αυτοκράτορας Ηράκλειος μετά την νίκη του εναντίον των Περσών παρέλαβε τον Τίμιο Σταυρό και τον μετέφερε στην Ιερουσαλήμ. Ο Πατριάρχης Ζαχαρίας τον ύψωσε εκ νέου στο ναό της Αναστάσεως. Ήταν 14 Σεπτεμβρίου του 626.

Η εκκλησία των Ιεροσολύμων θεώρησε ότι ο Σταυρός του Χριστού ανήκει σε όλη την χριστιανοσύνη και γι’ αυτό αποφάσισε να τεμαχίσει το Τίμιο Ξύλο και να το διανείμει σε όλη την Εκκλησία.

Έτσι διασώθηκαν μέχρι σήμερα πολλά τεμάχια, τα οποία φυλάσσονται ως τα πολυτιμότερα κειμήλια.

ΤΑΤΟΥΑΖ ΚΑΙ PIERCING ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ -
ΤΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΤΟ ΓΕΕΘΑΤατουάζ και piercing ελεύθερα υπό κάποιες προϋποθέσεις στις Ένοπλες Δυνάμεις.

Σύμφωνα με έγγραφο του ΓΕΕΘΑ που δημοσιοποίησε η ΠΟΕΣ :

• Η δερματοστιξία ,το τατουάζ δηλαδή επιτρέπεται αρκεί να μην είναι εξωτερικά εμφανής όταν θα φορούν οι στρατιωτικοί τη στολή τους και

•να μην έχει το τατουάζ οποιοδήποτε μήνυμα φυλετικών,εθνικών ή θρησκευτικών διακρίσεων.

Για το piercing επίσης προϋποθεση για την νομιμότητά του είναι να μην είναι ορατά τα “τρυπήματα”.

ΠΗΓΗ: OnAlert

Πέμπτη 27 Αυγούστου 2015

ΕΦΤΑΣΕ Η ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ!


Την ερχόμενη εβδομάδα, αρχίζει η κατάταξη της Εκπαιδευτικής Σειράς του Σεπτεμβρίου 2015 (2015 Ε/ΕΣΣΟ), για όσους προέρχονται από αναβολές λόγω υγείας.

Από 7 Σεπτεμβρίου 2015, αρχίζει η εβδομάδα κατάταξης για όλους τους υπόλοιπους στρατεύσιμους.

Το GR ARMY είναι παρόν, έτοιμο να στηρίξει τους έλληνες σε ολόκληρο τον κόσμο στην τακτοποίηση των στρατολογικών τους υποθέσεων.

ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ


Μετάταξη Ανθυπασπιστών - Υπαξιωματικών, Εθελοντών και Εθελοντριών Μακράς Θητείας Πολεμικής Αεροπορίας.

Με την υπ΄ αριθμ. Φ.415/Α∆.475413 Σ. 1684 Αρ. Εγκ.: 111 εγκύκλιό του το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας προκήρυξε:

α. Τη μετάταξη για το έτος 2015 στο Σώμα των Αξιωματικών, μονίμων Ανθυπασπιστών και Υπαξιωματικών της Πολεμικής Αεροπορίας, αποφοίτων Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) κατόχων πτυχίου ΑΕΙ ή ισοτίμου αναγνωρισμένου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής, για κάλυψη πέντε (5) κενών οργανικών θέσεων Ανθυποσμηναγών.

β. Τη μετάταξη για το έτος 2015 στο Σώμα των Μονίμων Υπαξιωματικών, Αρχισμηνιών και Επισμηνιών Εθελοντών και Εθελοντριών Μακράς Θητείας (ΕΜΘ) της Πολεμικής Αεροπορίας πτυχιούχων ΑΕΙ ή κατόχων ισοτίμου αναγνωρισμένου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής, για κάλυψη εκατόν είκοσι τριών (123) ανά βαθμό, αντίστοιχα κενών οργανικών θέσεων...


ΠΗΓΗ: OnAlert

Τρίτη 25 Αυγούστου 2015
ΝΕΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ - ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ - ΣΤΙΣ ΣΤΟΛΕΣ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΟΥ ΓΕΕΘΑ


Η τελευταία "επέμβαση" του ΓΕΕΘΑ στις στολές των στελεχών έχει να κάνει με το θρησκευτικό συναίσθημα του καθενός. Σύμφωνα με πληροφορίες μας από το ΓΕΕΘΑ, “κατόπιν εγκρίσεως του κ. ΥΕΘΑ, υφίσταται, προαιρετικά, η δυνατότητα, στο σύνολο του στρατιωτικού προσωπικού, να φέρει, αποκλειστικά με τις στολές υπ΄ αριθμόν 9 και 10 (χειμερινή και θερινή στολή ασκήσεων-μάχης) τα σήματα των Πολεμικών Σημαιών, με τον αντίστοιχο, για κάθε Κλάδο, προστάτη Άγιο ή Αγία (ήτοι, Άγιο Γεώργιο και Αγία Βαρβάρα για το ΣΞ, Άγιο Νικόλαο για το ΠΝ και Αρχάγγελο Μιχαήλ για την ΠΑ), παράλληλα ή αντί του εθνοσήμου, το οποίο και προβλέπεται στις εν λόγω στολές.

Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω είναι απόλυτα προαιρετικά και αποτελεί, αυστηρά, προσωπική επιλογή ενός εκάστου στελέχους”.


Κυριακή 23 Αυγούστου 2015

ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ Ο ΝΕΟΣΥΛΛΕΚΤΟΣ


Οι νεοσύλλεκτοι κατά την ημέρα παρουσίασής τους στις μονάδες κατατάξεως πρέπει να έχουν μαζί τους τα ακόλουθα:

α. Το δελτίο της αστυνομικής τους ταυτότητας ή το διαβατήριό τους, ή άλλο επίσημο στοιχείο, που να αποδεικνύει την ταυτότητά τους.

β. Το σημείωμα κατάταξης, που τους έχουν αποστείλει οι Στρατολογικές Υπηρεσίες.

γ. Ακτινογραφία θώρακα, που θα συνοδεύεται από γνωμάτευση ακτινολόγου ή πνευμονολόγου ιατρού από οποιοδήποτε Δημόσιο Νοσοκομείο, Κέντρο Υγείας ή Στρατιωτικό Νοσοκομείο. Η ακτινογραφία θα φέρει ονοματεπώνυμο και φωτογραφία σφραγισμένη (προσκομίζεται με μέριμνα του νεοσύλλεκτου στο Νοσοκομείο). Η ακτινογραφία διενεργείται δωρεάν με την προσκόμιση φωτοαντιγράφου του σημειώματος κατάταξης.

δ. Το Ατομικό Βιβλιάριο Νοσηλείας τους και τυχόν ιατρικές γνωματεύσεις, για παθήσεις της υγείας τους που έχουν ή τους είχαν απασχολήσει στο παρελθόν, προκειμένου να διευκολυνθεί το έργο των υγειονομικών συμβουλίων ή επιτροπών. Επιπλέον το Βιβλιάριο Υγείας Παιδιού για την αποφυγή άσκοπης επανάληψης εμβολιασμών.

ε. Οι προκριθέντες ως ΥΕΑ, αποδεικτικό γραμματικών γνώσεων. Επισημαίνεται ότι δεν απαιτείται η κατάθεση από αυτούς πιστοποιητικού αρμόδιας Εισαγγελικής Αρχής και αντιγράφου Ποινικού Μητρώου γενικής χρήσης (θα δηλωθούν από τους ίδιους τα στοιχεία που αφορούν στην ποινική τους κατάσταση, κατά την κατάταξή τους και θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία).

Συνιστούμε στο νεοσύλλεκτο να μην πάρει πολλά πράγματα μαζί του. Για όλα όσα χρειάζεται φροντίζει ο Ελληνικός Στρατός, με εξαίρεση κάποια προσωπικά είδη (είδη προσωπικής καθαριότητας) που επιθυμεί να έχει μαζί του. Η Μονάδα κατάταξης θα του χορηγήσει τα παρακάτω είδη:

α. Πετσέτες Προσώπου-Λουτρού-Ποδιών
β. Σάκος Ιματισμού
γ. Σαπουνοθήκη
δ. Ζώνη λαδί οπλιτών
ε. Πλακίδια ταυτοτήτων
στ. Αλυσίδες ταυτοτήτων
ζ. Ωτοασπίδες
η. Ελληνική σημαία
θ. Οπλόσημο
ι. Υδροδοχείο
ια. Πηλήκια Ασκήσεων
ιβ. Στολή ασκήσεων
ιγ. Τζάκετ Παραλλαγής
ιδ. Μπερές
ιε. Εσωτερική Άνω και Κάτω Επένδυση
ιστ. Μπλούζα κοντή παραλλαγής
ιζ. Κάλτσες Μάλλινες
ιη. Άρβυλα

Απαγορεύεται επίσης να φέρει μαζί του κινητό τηλέφωνο με κάμερα, όπλα, πυρομαχικά, εκρηχτικούς μηχανισμούς, οινοπνευματώδη ποτά, φωτογραφικές μηχανές, ραδιόφωνο, προκηρύξεις και έντυπα που έχουν σκοπό κάθε είδους προσηλυτισμό.

Σε περίπτωση που ακολουθεί φαρμακευτική αγωγή ο νεοσύλλεκτος, να έχει μαζί του την ιατρική συνταγή προκειμένου να την επιδείξει στα αρμόδια όργανα της Μονάδας Κατάταξης.


ΠΗΓΗ: ΓΕΣ

Σάββατο 15 Αυγούστου 2015

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΤΡΑΤΕΥΣΙΜΩΝ ΜΕ ΤΗΝ 2015 ΣΤ/ΕΣΣΟ (ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2015)

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΓΕΣ, με την 2015 ΣΤ΄/ΕΣΣΟ στον Στρατό Ξηράς θα προγραμματισθούν για κατάταξη οι στρατεύσιμοι των κλάσεων 1992 έως και 2017 (έτη γέννησης 1971 έως και 1996), των οποίων οι λόγοι υποχρέωσης για κατάταξη δημιουργήθηκαν στο διάστημα από 27 Ιουνίου 2015 έως 14 Αυγ 2015 (και όχι έως 31 Αυγ 2015).Τετάρτη 5 Αυγούστου 2015

ΣΥΝΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΣΥΖΥΓΩΝ: ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΓΙΑ ΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ


 “Να φτιάξουμε μια επιτροπή να λύσουμε το θέμα”, είναι χρόνια τώρα ο “εφιάλτης” όσων αναμένουν λύση οποιουδήποτε προβήματος με το κράτος και το δημόσιο. Ελπίζουμε ότι δεν θα επαληθευτεί στην περίπτωση της διακλαδικής επιτροπής που θα αποφασίζει για την συνυπηρέτηση στελεχων των ΕΔ.

Τι θα είναι αυτή η επιτροπή; Απαντώντας σε ερώτηση βουλευτών της ΝΔ αναφορικά με τη συνυπηρέτηση συζευγμένων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας απάντησε ότι επειδή “η μέριμνα του προσωπικού αποτελεί πρώτη προτεραιότητα για την πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΘΑ” έχει ήδη αποφασιστεί από τη στρατιωτική ηγεσία η κατ' έτος συγκρότηση διακλαδικής επιτροπής για τη λήψη αποφάσεων επί των αιτημάτων συνυπηρέτησης από συζευγμένα στελέχη που ανήκουν σε διαφορετικούς κλάδους ή Κοινά Σώματα των Ενόπλων Δυνάμεων. Επίσης, λαμβάνεται ειδική μέριμνα για το ζήτημα αυτό ούτως ώστε να υπάρχει ουσιαστική προστασία των οικογενειακών δεσμών και η συνυπηρέτηση να επιτυγχάνεται σε πραγματικούς όρους. Τέλος, το Υπ. Εθνικής Άμυνας εκφράζει τη βούληση να ακούσει προτάσεις και ιδέες για την αντιμετώπιση των ζητημάτων του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων.

Ο Βουλευτής Επικρατείας της ΝΔ, κ. Βασίλης Οικονόμου, δήλωσε ότι η βελτίωση της καθημερινότητας των ανδρών και των γυναικών των Ε.Δ. που υπηρετούν σε όλη την επικράτεια μέσα σε δύσκολες συνθήκες με υψηλό αίσθημα ευθύνης και καθήκοντος οφείλει να αποτελεί πάντα την προτεραιότητα της πολιτικής και φυσικής ηγεσίας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Με το δεδομένο αυτό, η ΝΔ και ο ίδιος ο Βουλευτής θα καταθέσουν προτάσεις όπως είναι ο καθορισμός  πλέον κοινής ημερομηνίας μετάθεσης συζευγμένων στελεχών των Ε.Δ. εκ μέρους της αρμόδιας επιτροπής καθώς και η καθιέρωση ενός μέγιστου ορίου απόστασης μεταξύ των μονάδων που θα συνυπηρετούν τα συζευγμένα στελέχη, ώστε να συμβάλουμε με θετικό τρόπο προς αυτή την κατεύθυνση.


ΠΗΓΗ: OnAlert
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΜΕ ΤΗΝ 2015 Ε/ΕΣΣΟ (ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015)
ΣΤΡΑΤΟΣ ΞΗΡΑΣ - ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ - ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
Στρατός Ξηράς:


1,2 και 3 Σεπτεμβρίου, για όσους προέρχονται από αναβολή υγείας και

7 έως 10 Σεπτεμβρίου, για τους υπόλοιπους.


Πολεμικό Ναυτικό:


7 Σεπτεμβρίου, για όσους προέρχονται από αναβολή υγείας και

8 έως 10 Σεπτεμβρίου, για τους υπόλοιπους.


Πολεμική Αεροπορία:


1 Σεπτεμβρίου, για όσους προέρχονται από αναβολή υγείας και

7 Σεπτεμβρίου, για τους υπόλοιπους.Το GR ARMY σας στηρίζει με συμβουλές, πληροφορίες και την ανάληψη της Στρατολογικής σας τακτοποίησης, 24/7.


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΜΕ ΤΗΝ 2015 Ε/ΕΣΣΟ


Ανακοινώθηκαν οι ημερομηνίες κατάταξης στο Στρατό Ξηράς, για τον Σεπτέμβριο 2015:

Στρατός Ξηράς (2015 Ε΄ ΕΣΣΟ):

1,2 και 3 Σεπτεμβρίου, για όσους προέρχονται από αναβολή υγείας και
7 έως 10 Σεπτεμβρίου, για τους υπόλοιπους.Πέμπτη 30 Ιουλίου 2015

ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΤΟ ΣΤΡΑΤΟ!  ΤΙ ΕΞΗΓΓΕΙΛΕ Ο ΚΑΜΜΕΝΟΣ


Εθελοντική κατάταξη γυναικών εξήγγειλε ο ΥΕΘΑ Πάνος Καμμένος από την Τρίπολη, όπου βρέθηκε για την τελετή ορκωμοσίας των νεοσυλλέκτων οπλιτών της 2015 Δ' ΕΣΣΟ.

Η πρόταση για εθελοντική στράτευση γυναικών είχε υποβληθεί από το ΓΕΕΘΑ επί εποχής Αβραμόπουλου, η οποία δεν προχώρησε και λογω αποχώρησής του για την ΕΕ.

Εξετάζεται το ενδεχόμενο οι γυναίκες που θα επιλέγουν να καταταχθούν, να πριμοδοτούνται με μόρια για διαγωνισμούς του δημοσίου.

Στο ΥΠΕΘΑ εκτιμούν ότι με τα ποσοστά ανεργίας που υπάρχουν στους νέους είναι λογικό να υπάρξει ενδιαφέρον από νεαρές γυναίκες για να καταταγούν, έστω και χωρίς μισθό. Η είσοδος γυναικών στον στρατό πάντως μπορεί να προσφέρει μια ανακούφιση και κλείσει πολλές “μαύρες τρύπες”. Όλες οι υπηρεσίες των Αθηνών και των άλλων μεγάλων αστικών κέντρων μπορούν να καλυφθούν από τις γυναίκες που θα καταταγούν, απελευθερώνοντας έτσι μεγάλο αριθμό προσωπικού που θα μπορέσει να προωθηθεί σε μονάδες της μεθορίου όπου υπάρχουν πραγματικές ανάγκες.
ΠΗΓΗ: OnAlert

Τετάρτη 29 Ιουλίου 2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΜΕ ΤΗΝ 2015 Ε/ΕΣΣΟ


Ανακοινώθηκαν οι ημερομηνίες κατάταξης στο Πολεμικό Ναυτικό, για τον Σεπτέμβριο 2015:

Πολεμικό Ναυτικό (2015 Ε΄ ΕΣΣΟ):

7 Σεπτεμβρίου, για όσους προέρχονται από αναβολή υγείας και
8 έως 10 Σεπτεμβρίου, για τους υπόλοιπους.

Μέσα στις επόμενες ημέρες, θα ανακοινωθούν και οι ημερομηνίες κατάταξης στον Στρατό Ξηράς.


Παρασκευή 24 Ιουλίου 2015ΕΞΑΜΗΝΗ ΘΗΤΕΙΑ ΣΤΟ ΣΤΡΑΤΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ!

Σύμφωνα με την εφημερίδα Δημοκρατία το σχέδιο του υπουργείου Άμυνας προβλέπει πρόγραμμα πλήρους στρατιωτικής εκπαίδευσης για έξι μήνες των γυναικών που επιθυμούν εθελοντικά να καταταχθούν στις Ένοπλες Δυνάμεις.

Για ποιον λόγο;
Το σχέδιο προβλέπει εθελοντική και όχι υποχρεωτική κατάταξη για τις γυναίκες στις ένοπλες δυνάμεις με στόχο να “κλείσουν” τα κενά που υπάρχουν στην στελέχωση. Ταυτόχρονα ανοίγει ο δρόμος για πρόσληψη των γυναικών αυτών σε θέσεις όπου υπάρχουν ανάγκες


Μόρια
Το πρόγραμμα αυτό θα λειτουργήσει εθελοντικά και θα δοθούν κίνητρα στις ενδιαφερόμενες με μόρια για την πρόσληψή τους σε θέσεις των Ενόπλων Δυνάμεων.
Ουσιαστικά πρόκειται για ένα σχέδιο που θα καλύψει τις ανάγκες που προκύπτουν στη στελέχωση των μονάδων από τον περιορισμό των προσλήψεων λόγω μνημονίων.

Θητεία και στην παραμεθόριο
Οι γυναίκες που ενδιαφέρονται θα πρέπει να γνωρίζουν ότι θα περνούν από εξάμηνη υποχρεωτική εκπαίδευση, όπως και οι άνδρες που υπηρετούν τη θητεία τους, και στη συνέχεια θα υπηρετούν σε μονάδες των ακριτικών περιοχών της χώρας.


Παρασκευή 17 Ιουλίου 2015

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015             (2015 Ε/ΕΣΣΟ)

Ανακοινώθηκαν οι ημερομηνίες κατάταξης στην Πολεμική Αεροπορία, για τον Σεπτέμβριο 2015:

Πολεμική Αεροπορία (2015 Ε΄ ΕΣΣΟ):

1 Σεπτεμβρίου, για όσους προέρχονται από αναβολή υγείας και
7 Σεπτεμβρίου, για τους υπόλοιπους.

Το επόμενο διάστημα, αναμένονται και οι Διαταγές Πρόσκλησης του Στρατού Ξηράς & του Πολεμικού Ναυτικού.

Σάββατο 11 Ιουλίου 2015

Ν.4332/2015 (ΦΕΚ 76/09-07-2015, τ.Α΄)
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΩΔΙΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ

Δημοσιεύθηκε, τελικά, ο Ν.4332/2015 "Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας" - Τροποποίηση του Ν. 4521/2014 για την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις οδηγίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 2011/98/ΕΕ σχετικά με την ενιαία διαδικασία υποβολής αίτησης για τη χορήγηση στους πολίτες τρίτων χωρών ενιαίας άδειας διαμονής και εργασίας στην επικράτεια κράτους-μέλους και σχετικά με κοινό σύνολο δικαιωμάτων για τους εργαζομένους από τρίτες χώρες που διαμένουν νομίμως σε κράτος-μέλος και 2014/36/ΕΕ σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής πολιτών τρίτων χωρών με σκοπό την εποχιακή εργασία και άλλες διατάξεις.


Παρασκευή 12 Ιουνίου 2015

ΣΤΟ ΝΕΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΤΕΘΕΙ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ:


- Ρύθμιση για παροχή δυνατότητας στους οπλίτες ιατρούς να υπηρετήσουν σε αγροτικά ιατρεία και περιφερειακά ιατρεία Κέντρων Υγείας.

- Παρέχεται η δυνατότητα εκπλήρωσης του χρόνου άσκησης που προβλέπεται για την απόκτηση άδειας ασκήσεως του δικηγορικού επαγγέλματος στα νομικά γραφεία στρατιωτικών νομικών συμβούλων του άρθρου 54 του ν. 3883/2010, που παρέχουν νομική υποστήριξη στους Αρχηγούς των Γενικών Επιτελείων αλλά και ολόκληρους τους Κλάδους ή τους Σχηματισμούς των Ενόπλων Δυνάμεων.

- Τρόπος καταβολής του επιδόματος εξομάλυνσης, για όσους τελούν σε διάζευξη ή διάσταση ή είναι άγαμοι και έχουν τέκνα για τα οποία δικαιολογείται η καταβολή του εν λόγω επιδόματος. Τούτο θα καταβάλλεται, υπό την προϋπόθεση ότι οι παραπάνω αποδεδειγμένα καταβάλλουν διατροφή.

- Κωδικοποιούνται όλα τα είδη αδειών, που δικαιούται το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, προκειμένου να περιληφθούν σε μία ενιαία Υπουργική Απόφαση.

- Καθιερώνεται η ειδική άδεια μέχρι 30 ημέρες και για το στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, στα οποία έχει ανατεθεί η επιμέλεια ατόμου με δικαστική απόφαση ή είναι ανάδοχος ή θετός γονέας ατόμου που πάσχει από βαριά νοητική υστέρηση.

- Παρέχεται το δικαίωμα στους μαθητές των Στρατιωτικών Σχολών, οι οποίοι τυγχάνουν ταυτόχρονα και τέκνα στρατιωτικών πεσόντων στον πόλεμο ή στην ειρήνη κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής, να κατανεμηθούν στον κλάδο που υπηρετούσε ο θανών γονέας τους, εφ’ όσον το επιθυμούν.

- Θεσμοθετείται η δυνατότητα των μαθητών της ΣΣΑΣ για παρακολούθηση συμπληρωματικής φροντιστηριακής εκπαίδευσης και διδασκαλίας επιμορφωτικών μαθημάτων, στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου, όπου υπάρχει και κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή, εφ’ όσον έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο σπουδών τους και απομένει υπολειπόμενο χρονικό διάστημα μέχρι την ορκωμοσία τους.

- Την αποκατάσταση της αδικιας του άρθρου 91 του Ν. 3883/10 που αφορά στους αποφοίτους ΣΤΥΑ της 40ης και 41ης σειρας.

- Την επέκταση του μέτρου μετεγγραφής με αδελφό/ή φοιτητή & όταν ο αδερφός/ή σπουδάζει σε Στρατιωτικές Σχολές κ.λπ.

Παρασκευή 5 Ιουνίου 2015

ΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ- Οι προϋποθέσεις για απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας με το νέο νομοσχέδιο.

- Την ερχόμενη Τρίτη ξεκινάει στη Διαρκή Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης της Βουλής η συζήτηση για το νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, το οποίο περιλαμβάνει αλλαγές στον κώδικα ελληνικής ιθαγένειας, ενσωμάτωση οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τροποποιήσεις στο μεταναστευτικό κώδικα.    Την Τετάρτη έχει προγραμματιστεί να γίνει ακρόαση φορέων. Στην ακρόαση έχουν προσκληθεί να συμμετάσχουν ο Συνήγορος του Πολίτη, η Εθνική Επιτροπή των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, το Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών του δήμου Αθηναίων, η Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, το Ελληνικό Φόρουμ Μεταναστών και η οργάνωση νέων «Generation 2.0».

    Το νομοσχέδιο με τίτλο «Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Ελληνικής ιθαγένειας» περιέχει ρυθμίσεις που προβλέπουν την κτήση της ιθαγένειας με δήλωση. Αφορά σε παιδιά που γεννήθηκαν στην Ελλάδα με την προϋπόθεση της νόμιμης πενταετούς παραμονής στην Ελλάδα του ενός γονέα τους, παιδιά που μεγαλώνουν και πάνε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια ύστερα από εννιά χρόνια υποχρεωτικής εκπαίδευσης ή έξι χρόνια στο γυμνάσιο και το λύκειο και σε αποφοίτους ελληνικού ΤΕΙ ή ΑΕΙ.
Υπολογίζεται ότι το σύνολο των υπηκόων τρίτων χωρών που διαμένουν στη χώρα νόμιμα από την ηλικία των έξι ετών ως και 23 ετών είναι 150 χιλιάδες. Αυτοί, μαζί με όσους δεν πρόλαβαν να λάβουν ιθαγένεια με το νόμο 3838 του 2010 και είναι άνω των 23 ετών αποτελούν το μέγιστο αριθμό όσων θα αιτηθούν την ιθαγένεια.

    Επίσης, με το σχέδιο νόμου ενσωματώνονται στην εθνική νομοθεσία η οδηγία 2011/98/ΕΕ, που θεσπίζει ένα σύνολο κοινών κανόνων, οι οποίοι θα διέπουν τη διαδικασία εξέτασης των αιτήσεων για τη χορήγηση άδειας στους πολίτες τρίτων χωρών, και η οδηγία 2014/36/ΕΕ σχετικά με τη θέσπιση κοινής διαδικασίας εισόδου και διαμονής των εποχικά εργαζόμενων πολιτών τρίτων χωρών.

    Τέλος, οι τροποποιήσεις στο μεταναστευτικό κώδικα που εισάγονται αφορούν στη μείωση από δέκα σε επτά των ετών συνεχούς διαμονής στη χώρα για τη θεμελίωση του δικαιώματος υποβολής αίτησης για άδεια εξαιρετικών λόγων, στην εισαγωγή ρυθμίσεων που διευκολύνουν την επενδυτική δραστηριότητα, στην ενσωμάτωση της παραληφθείσας κατά το παρελθόν διάταξης για τους όρους χορήγησης άδειας διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους, στον εξορθολογισμό της διαδικασίας περί οικογενειακής επανένωσης κατ' εφαρμογή και της οδηγίας 2003/86/ΕΚ και του εξορθολογισμού της χορήγησης άδειας διαμονής δεύτερης γενιάς σε ενήλικες πολίτες τρίτων χωρών που γεννήθηκαν στην Ελλάδα ή έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς έξι τάξεις ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα.ΠΗΓΗ: www.dikaiologitika.gr