Κυριακή 27 Απριλίου 2014

      ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΤΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ

  
   Δημοσιεύθηκε η Προκήρυξη Διαγωνισμού για την εισαγωγή και κατάταξη σπουδαστών/σπουδαστριών για τις Στρατιωτικές Σχολές Αξιωματικών & Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων για το έτος 2014.

    Ο αριθμός των υποψήφιων που θα εισαχθούν στις Στρατιωτικές Σχολές, θα ανακοινωθεί μετά την υπογραφή και δημοσίευση της Κοινής Απόφασης των Υπουργείων Εθνικής Άμυνας, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Δημοσίας Τάξεως και Προστασίας του Πολίτη & Οικονομικών.

    Μεταξύ των άλλων προσόντων που προβλέπονται στην Προκήρυξη, υποψήφιοι μπορούν να είναι όσοι έχουν την Ελληνική Ιθαγένεια, αλλά και όσοι Ομογενείς δεν έχουν την Ελληνική Ιθαγένεια, την οποία όμως αποκτούν με την κατάταξή τους στις Στρατιωτικές Σχολές, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας.

    Η Αίτηση με τα σχετικά δικαιολογητικά, τα οποία αναγράφονται στην Προκήρυξη, πρέπει να υποβληθούν στις Σχολές 1ης προτίμησης έως την 12 Μαΐου 2014.
Οι Έλληνες του εξωτερικού, πρέπει να υποβάλλουν την Αίτηση και τα σχετικά δικαιολογητικά όπως παραπάνω, έως την 6 Ιουνίου 2014.

    Το GR ARMY αναλαμβάνει να δώσει όλες τις πληροφορίες και να ελέγξει τα δικαιολογητικά σας για τις Στρατιωτικές Σχολές Αξιωματικών & Υπαξιωματικών, ώστε να υποβληθούν αυτά σωστά συμπληρωμένα στις Σχολές που σας ενδιαφέρουν, χωρίς τον κίνδυνο αποκλεισμού σας λόγω ελλιπών δικαιολογητικών.