Πέμπτη 31 Δεκεμβρίου 2015

Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου 2015

 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΥΠΕΘΑ
- ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΟΥΣ
- ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ
Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Άμυνας "Ρύθμιση θεμάτων μεταθέσεων οπλιτών, μέριμνας προσωπικού και άλλες διατάξεις" που προβλέπει νέο σύστημα μεταθέσεων των οπλιτών και των δόκιμων έφεδρων αξιωματικών.
Το νομοσχέδιο προβλέπει 5μηνη υποχρεωτική θητεία για όλους τους οπλίτες σε μονάδες επιχειρησιακής εκπαίδευσης.

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο:

- Οι οπλίτες που κατατάσσονται στο Στρατό Ξηράς μετά το τέλος της βασικής και ειδικής εκπαίδευσης τοποθετούνται σε μονάδες επιχειρησιακής εκπαίδευσης στη Θράκη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, των Δωδεκανήσων, της Κρήτης και της Μακεδονίας καθώς και σε μονάδες προκάλυψης της μεθορίου της Ηπείρου, της Μακεδονίας και της Θράκης.

- Στο Πολεμικό Ναυτικό τοποθετούνται καταρχήν σε πλοία, ναυστάθμους, ναυτικά παρατηρητήρια ή υπηρεσίες νησιών και στη συνέχεια σε λοιπές μονάδες και υπηρεσίες, με κριτήριο τη στελέχωση αυτών με τον υψηλότερο βαθμό δυσκολίας, στο σύνολο της επικράτειας.

- Στην Πολεμική Αεροπορία τοποθετούνται αρχικά σε μονάδες και υπηρεσίες εκτός των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης, με τον υψηλότερο βαθμό δυσκολίας, και στη συνέχεια σε μονάδες και υπηρεσίες με όμοιο βαθμό δυσκολίας που βρίσκονται εντός των ανωτέρω νομών.

- Οι αποσπάσεις οπλιτών δεν μπορούν να υπερβαίνουν τις 30 ημέρες καθ' όλη τη διάρκεια της θητείας, που επεκτείνεται κατά άλλες 15 ημέρες κατόπιν αιτιολογημένης απόφασης του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου.

- Η διάθεση οπλίτη σε διαφορετική μονάδα από την τοποθέτηση έχει διάρκεια έως 15 ημερών καθ' όλη τη θητεία του συνολικά ή τμηματικά, σε περίπτωση που οι ανάγκες δεν καλύπτονται με τοποθέτηση, μετάθεση ή απόσπαση.

Όλοι οι οπλίτες υποβάλλουν δήλωση του τόπου προτίμησης τους για τοποθέτηση και μετάθεση, στο κέντρο κατάταξης, εντός 10 ημερών από την κατάταξη τους, που συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά που περιγράφουν την οικονομική, κοινωνική και οικογενειακή κατάσταση τους. Στη δήλωση μπορούν να δηλώσουν έως 4 τόπους, αλλά τουλάχιστον 2 διαφορετικές φρουρές.

Με το νομοσχέδιο θεσπίζεται πλήρες σύστημα μοριοδότησης, προκειμένου το καθεστώς των μεταθέσεων και τοποθετήσεων να διέπεται από τις αρχές της διαφάνειας.
Προτεραιότητα για τις τοποθετήσεις και μεταθέσεις οπλιτών έναντι όλων των κριτηρίων που υιοθετούνται είναι οι επιχειρησιακές και υπηρεσιακές ανάγκες των Ενόπλων Δυνάμεων. Τα κριτήρια που εισάγονται διακρίνονται σε υπηρεσιακά, οικονομικά και κοινωνικά και αντικειμενικά, με καθορισμένη εκ των προτέρων βαρύτητα ώστε ο οπλίτης που συγκεντρώσει τα περισσότερα μόρια να μπορεί να διεκδικήσει τοποθέτηση στον τόπο επιθυμίας του ή πλησιέστερα αυτού, πάντα με βάση τις επιχειρησιακές ανάγκες.
Επίσης εισάγεται η αρνητική μοριοδότηση για τον οπλίτη που υποπίπτει σε πειθαρχικά παραπτώματα.
Το πλαίσιο των μεταθέσεων επιτρέπει και τις έκτακτες μεταθέσεις είτε πριν είτε μετά τη συμπλήρωση των 5 μηνών, αρκεί ο οπλίτης να έχει συγκεντρώσει εκείνο τον αριθμό των μορίων που καθιστούν κάτι τέτοιο δυνατό.

Όλοι οι οπλίτες της ίδιας Εκπαιδευτικής Σειράς Στρατεύσιμων Οπλιτών (ΕΣΣΟ) θα μπορούν να ενημερώνονται - αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω των επίσημων ιστότοπων των Γενικών Επιτελείων - για τα μόρια που συγκέντρωσαν οι 50 οπλίτες που μετατίθενται και συγκεντρώνουν τη χαμηλότερη μοριοδότηση.

Ως οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια θεωρούνται:

- Η απώλεια συγγενούς πρώτου βαθμού κατά το τελευταίο χρόνο πριν από την κατάταξη του ή κατά τη διάρκεια της θητείας του

- Η ανεργία γονέων με χαμηλό οικονομικό εισόδημα, όπως αυτό ορίζεται, εφόσον ο οπλίτης είναι εξαρτώμενο μέλος. Η ανεργία συζύγου για τον έγγαμο οπλίτη και συντρόφου για τον οπλίτη που έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, με τουλάχιστον ένα τέκνο και χαμηλό οικογενειακό εισόδημα, όπως αυτό ορίζεται

- Οι παθήσεις με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, μελών των οικογενειών των οπλιτών

- Οπλίτης με ένα τουλάχιστον τέκνο

- Οπλίτης μέλος πολύτεκνης, τρίτεκνης ή μονογονεϊκής οικογένειας που δεν δικαιούται τη μεταφορά του στους υπόχρεους μειωμένης στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης και οι αδελφοί του είναι εξαρτώμενα μέλη

- Οπλίτης μέλος πολύτεκνης, τρίτεκνης ή μονογονεϊκής οικογένειας

- Η ανεργία γονέα και χαμηλό οικογενειακό εισόδημα, εφόσον ο οπλίτης είναι εξαρτώμενο μέλος. Η ανεργία συζύγου για τον έγγαμο οπλίτη και συντρόφου με σύμφωνο συμβίωσης

Τα αντικειμενικά κριτήρια σχετίζονται με τους παράγοντες που καθορίζουν το βαθμό δυσκολίας της.

Εξαιρούνται από το σύστημα μοριοδότησης:
 

- Οι οπλίτες που είναι δικαιούχοι του προγράμματος "Στέγαση και επανένταξη"

- Οι οπλίτες που είναι εξαρτώμενα μέλη δικαιούχων του συγκεκριμένου προγράμματος

- Οι οπλίτες με τουλάχιστον ένα τέκνο που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας και λαμβάνουν τουλάχιστον μία από τις παροχές που προβλέπονται στο ν.4320/2015

- Οι οπλίτες που είναι εξαρτώμενα μέλη δικαιούχου μίας από τις παροχές του ν.4320/2015 και διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας

- Οπλίτες με τουλάχιστον ένα τέκνο ΑΜΕΑ

- Οι οπλίτες που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς πρόγραμμα θεραπείας εξαρτημένων ατόμων από ναρκωτικές ουσίες

Οι συγκεκριμένοι οπλίτες λαμβάνουν κατάλληλη ειδικότητα και τοποθετούνται στην πλησιέστερη μονάδα του τόπου επιθυμίας τους.

Οι οπλίτες που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς πρόγραμμα θεραπείας εξαρτημένων ατόμων από ναρκωτικές ουσίες λαμβάνουν κατάλληλη ειδικότητα και τοποθετούνται στην πλησιέστερη μονάδα του τόπου που έχει έδρα το κέντρο θεραπείας τους, εφόσον το επιθυμούν.

Για υπηρεσιακούς λόγους και για λόγους που επιβάλλει η ανάγκη κοινωνικής προσφοράς των Ενόπλων Δυνάμεων, μπορεί να εξαιρείται ποσοστό οπλιτών έως το 2% του συνολικού αριθμού των καταταγέντων σε κάθε ΕΣΣΟ ανά κλάδο.
Η εφαρμογή των κριτηρίων ή των εξαιρέσεων μπορεί να ανασταλούν σε περίπτωση πολέμου, επιστράτευσης, εξωτερικών κινδύνων ή άμεσης απειλής της εθνικής ασφάλειας και του δημοκρατικού πολιτεύματος, αναφέρει το νομοσχέδιο.

Τέλος, ιδρύεται Γραφείο Στήριξης Οπλιτών για την παροχή συναισθηματικής υποστήριξης τους, και καταγραφή και προώθηση καταγγελιών τους.

Με άλλες διατάξεις:

- Οπλίτες πτυχιούχοι ιατροί μπορούν να υπηρετούν σε κενές θέσεις ΠΕΔΥ-περιφερειακών ιατρείων ΠΕΔΥ, κέντρων υγείας και γενικών νοσοκομείων- κέντρων υγείας, άγονων, απομακρυσμένων και προβληματικών περιοχών και ο χρόνος εκπλήρωσης της θητείας τους αναγνωρίζεται και ως χρόνος εκπλήρωσης και της υποχρέωσης της υπηρεσίας υπαίθρου, συμπεριλαμβανομένης και της προεκπαιδευσης της υπηρεσίας υπαίθρου. Επίσης μπορούν μετά το τέλος της θητείας τους να παραμείνουν στο αγροτικό ιατρείο μέχρι τη συμπλήρωση του χρόνου υπηρεσίας υπαίθρου, εφόσον το επιθυμούν.
Οι συγκεκριμένοι οπλίτες πλέον της προβλεπόμενης αμοιβής του υπουργείου Εθνικής 'Αμυνας δικαιούνται και τις οριζόμενες από το υπουργείο Υγείας αποδοχές των ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου και την αποζημίωση για τις εφημερίες. Τα χρήματα καταβάλλονται από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού του υπουργείου Υγείας.

- Ο χρόνος υπηρεσίας προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων που είναι πτυχιούχοι νομικής ΑΕΙ και υπηρετούν σε θέσεις νομικού συμβούλου αναγνωρίζεται και προσμετράται στο χρόνο που απαιτείται προκειμένου να ολοκληρωθεί το χρονικό διάστημα της άσκησης του ν.4193/2013.

Επίδομα Εξομάλυνσης --

Το επίδομα εξομάλυνσης μισθολογικών διαφορών ορίζεται σε:

-105,86 ευρώ για όλους τους εν γένει στρατιωτικούς
-159,61 ευρώ για τους έγγαμους χωρίς τέκνα,
-212,94 ευρώ για τους έγγαμους ή τους διατελούντες σε χηρεία, οι οποίοι έχουν τέκνα που αναγνωρίζονται ως εξαρτώμενα μέλη οικογενείας για τον προσδιορισμό του φόρου εισοδήματος
-212,94 ευρώ όταν πρόκειται για συζύγους που τελούν σε διάσταση ή διαζευγμένους ή άγαμους που έχουν τέκνα για τα οποία δικαιολογείται η καταβολή του,και χορηγείται εφόσον αποδεδειγμένα καταβάλλουν διατροφή


Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου, η ετήσια δαπάνη από τις 2 τελευταίες ρυθμίσεις υπολογίζεται σε 1,1 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, όπως αναφέρει η έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
Ανυπότακτοι-Αντιρρησίες συνείδησης --

Για τους ανυπότακτους, το νομοσχέδιο προβλέπει:

- Όσοι διετέλεσαν οποτεδήποτε ή διατελούν σε ανυποταξία κατά την ημερομηνία έναρξης του νόμου αυτού εξαιρούνται από την πρόσκληση ή τις προσκλήσεις για τις οποίες έχουν κηρυχθεί ανυπότακτοι εφόσον έχουν ήδη καταταγεί στις Ένοπλες Δυνάμεις και εκπλήρωσαν τις υποχρεώσεις τους ή τις εκπληρώνουν ακόμη ή θα καταταγούν προς εκπλήρωση τους μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του επομένου έτους από την έναρξη του νόμου. Στην ίδια ρύθμιση υπάγονται και οι ανυπότακτοι κατά την έναρξη ισχύος του νόμου που έχουν ήδη απαλλαγεί της στρατιωτικής υποχρέωσης χωρίς να έχει προηγηθεί κατάταξη τους στις Ένοπλες Δυνάμεις επειδή κρίθηκαν ακατάλληλοι για λόγους υγείας η θα απαλλαγούν για τους ίδιους λόγους μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2016. Ομοίως και οι ανυπότακτοι των οποίων η ανυποταξία διακόπηκε με τη χορήγηση αναβολής για λόγους υγείας ή θα λάβουν αναβολή για τους ίδιους λόγους μέχρι 31-12-2016.

Για τις περιπτώσεις αυτές εξαλείφεται το αξιόποινο της ανυποταξίας, παραγράφονται οι ποινικές συνέπειες και διαγράφονται οι διοικητικές συνέπειες και τα διοικητικά πρόστιμα που έχουν επιβληθεί και βεβαιωθεί στο σύνολο τους, και σε περίπτωση μερικής αποπληρωμής τους διαγράφεται το υπόλοιπο ποσό.

- Οι αντιρρησίες συνείδησης, οι οποίοι διετέλεσαν οποτεδήποτε ή διατελούν σε ανυποταξία κατά την έναρξη ισχύος του νόμου, υπάγονται στις εν λόγω ρυθμίσεις εφόσον έχουν ήδη εκπληρώσει την εναλλακτική υπηρεσία ή έχουν υποβάλλει ήδη ή θα υποβάλλουν τα δικαιολογητικά για την υπαγωγή τους στις διατάξεις περί αντιρρησιών συνείδησης μέχρι 31-12-2016 και παρουσιασθούν εμπρόθεσμα για εκπλήρωση της εναλλακτικής υπηρεσίας τους.

- Η εξάλειψη του αξιόποινου της ανυποταξίας και η παραγραφή των ποινικών συνεπειών ισχύει και για τους αντιρρησίες συνείδησης που δήλωσαν δημόσια ή με επιστολή τους σε αρμόδια υπηρεσία την άρνηση τους να υπηρετήσουν πριν από την έναρξη ισχύος του ν.2510/1997.
Θητεία 35άρηδων --

Για τη θητεία των 35άρηδων το νομοσχέδιο προβλέπει:

- Όσοι συμπληρώσουν το 35ο έτος της ηλικίας τους μπορούν να εξαγοράσουν το υπόλοιπο της θητείας τους εφόσον έχουν καταταγεί ή θα καταταγούν στις Ένοπλες Δυνάμεις και αφού προηγουμένως υπηρετήσουν ενόπλως 20 ημέρες.
Την ίδια δυνατότητα έχουν και όσοι συμπληρώσουν το 35ο έτος της ηλικίας τους και έχουν διατεθεί ή θα διατεθούν σε φορείς του δημοσίου για εναλλακτική υπηρεσία, αφού εκπληρώσουν εναλλακτική υπηρεσία 40 ημερών.

Ειδικές ρυθμίσεις προς ανακούφιση του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο.

Συγκεκριμένα, προβλέπει:

- Οι πολύτεκνοι, οι τρίτεκνοι, οι γονείς με τουλάχιστον ένα τέκνο με ανίατο ή δυσίατο νόσημα, γονείς μονογονεϊκών οικογενειών καθώς και πάσχοντες με ανίατα ή δυσίατα νοσήματα μετατίθενται μόνο κατόπιν πρότερης αναφοράς τους.

- Το δικαίωμα της ειδικής άδειας - μέχρι 30 ημέρες - έχει και το στρατιωτικό προσωπικό που έχει την επιμέλεια με δικαστική απόφαση ή είναι ανάδοχος ή θετός γονέας ατόμου που πάσχει από βαριά νοητική υστέρηση ή σύνδρομο Down ή από νόσημα που απαιτεί τακτικές μεταγγίσεις αίματος ή χρήζει περιοδικής νοσηλείας. Εφόσον και οι δύο γονείς είναι στρατιωτικοί και επιμελούνται περισσότερα από ένα τέκνα, το δικαίωμα της ειδικής άδειας ασκείται αυτοτελώς και από τους δύο.

- Οι στρατιωτικοί και οι στρατιωτικοί δικαστές που φροντίζουν τέκνο ή σύζυγο με αναπηρία στο εξής από 67% και άνω δικαιούνται μειωμένου ωραρίου εργασίας χωρίς ανάλογη περικοπή των αποδοχών τους.

- Το ευεργέτημα της εργασιακής αποκατάστασης των μελών της οικογενείας ή των αδελφών ή και γονέων πεσόντος κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής επεκτείνεται επιφυλασσόμενων των διατάξεων περί "κωλυμάτων διορισμού" από ένα σε δύο άτομα.

- Οι μαθητές στρατιωτικών σχολών, παιδιά πεσόντων στρατιωτικών, εφόσον το επιθυμούν μπορούν να κατανεμηθούν στον κλάδο που υπηρετούσε ο θανών γονέας.

- Οι υπαξιωματικοί οι ΕΠΟΠ και οι πολιτικοί υπάλληλοι του Στρατού Ξηράς αποκτούν δικαίωμα πρόσβασης και σίτισης στις στρατιωτικές λέσχες.

Το νομοσχέδιο παρέχει δυνατότητες στο προσωπικό για την περαιτέρω ενδυνάμωση της επιστημονικής του κατάρτισης και ρυθμίζει θέματα εκπαίδευσης.

Συγκεκριμένα :

- Το μόνιμο στρατιωτικό προσωπικό μπορεί να λαμβάνει άδεια για τη συμμετοχή του σε προπτυχιακά ή μεταπτυχιακά προγράμματα ΑΕΙ εσωτερικού ή εξωτερικού εφόσον η εκπαίδευση του αποσκοπεί στην επιστημονική κατάρτιση του και το αντικείμενο είναι συνυφασμένο με τα καθήκοντα του.

- Για την κάλυψη των κενών στις ανώτατες και ανώτερες στρατιωτικές σχολές θα εισάγονται ισάριθμοι ανά κατηγορία υποψήφιοι κατά φθίνουσα βαθμολογική σειρά.

- Όσοι αποφοίτησαν από σχολές μονίμων υπαξιωματικών θεωρούνται απόφοιτοι ανωτέρων στρατιωτικών σχολών εφόσον εισήχθησαν σε αυτές μετά από εξετάσεις και είναι κάτοχοι απολυτηρίου λυκείου ή εξατάξιου γυμνασίου ή ισοτίμων τεχνικών σχολών, ανεξάρτητα από το χρόνο απόκτησης του. Η φοίτηση σε αυτές είναι τριετής.

- Παρέχεται η δυνατότητα στους μαθητές της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων να παρακολουθούν επιμορφωτικά μαθήματα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο.

- Παρέχεται η δυνατότητα στους ανώτερους αξιωματικούς των τριών κλάδων να φοιτούν στην Ανώτατη Διακλαδική Σχολή Πολέμου, εφόσον έχουν συνολική πραγματική υπηρεσία από 15 έως 26 έτη.

Τέλος, οι Ολυμπιονίκες αξιωματικοί που έχουν συμπληρώσει 4 χρόνια από την ημερομηνία κατάταξης τους δεν υποχρεούνται να εκπαιδευθούν σε θεωρητικά και πρακτικά αντικείμενα βασικών γνώσεων.


ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου 2015

ΤΕΝΞ: ΕΡΕΥΝΗΣΕ ΣΧΕΔΟΝ 3 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΗΣ Σ' ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ!


Μέσα στο 2015, το Tάγμα Εκκαθαρίσεως Ναρκοπεδίων Στρατού (ΤΕΝΞ) πραγματοποίησε εργασίες έρευνας και εκκαθάρισης Υπόπτων Χώρων και Ναρκοπεδίων σε όλη την Ελληνική Επικράτεια, συνδράμοντας στην Αμυντική Οργάνωση της Χώρας και αποδίδοντας σε ελεύθερη χρήση και κυκλοφορία μεγάλο αριθμό Υπόπτων Χώρων και παλαιών Ναρκοπεδίων.

Συγκεντρωτικά ερευνήθηκαν 2.963.291 τετραγωνικά μέτρα, ενώ εντοπίστηκαν, εξουδετερώθηκαν και καταστράφηκαν 17.104 πυρομαχικά διαφόρων τύπων.

Από την προαναφερόμενη έκταση, 440.418 τετραγωνικά μέτρα, ερευνήθηκαν στις περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας και της Ηπείρου, στο πλαίσιο της κοινωνικής προσφοράς του Στρατού Ξηράς, εκκαθαρίζοντας εκτάσεις οι οποίες ήταν βεβαρημένες από εκρηκτικά κατάλοιπα πολέμου. Οι εργασίες αυτές πραγματοποιήθηκαν κατόπιν συνεργασίας με τους κατά τόπους Φορείς και Αρχές, έτσι ώστε να αποδοθούν σε ελεύθερη χρήση και κυκλοφορία περιοχές στις οποίες αναπτύσσονται δράσεις από τον τοπικό πληθυσμό.

Πέραν των παραπάνω, πραγματοποιήθηκαν 155 αποστολές εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανημάτων μηχανισμών και πυρομαχικών σε όλη την Ελλάδα, κατά την διάρκεια των οποίων εξουδετερώθηκαν και καταστράφηκαν 587 πυρομαχικά διαφόρων τύπων.
ΠΗΓΗ: OnAlert

Πέμπτη 10 Δεκεμβρίου 2015

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΜΕ ΤΗΝ 2016 Α/ΕΣΣΟ (ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2016)
ΣΤΡΑΤΟΣ ΞΗΡΑΣ - ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ - ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣτρατός Ξηράς:

11, 12 και 13 Ιανουαρίου, για όσους προέρχονται από αναβολή υγείας και
18 έως 21 Ιανουαρίου, για τους υπόλοιπους.

Πολεμικό Ναυτικό:

18 Ιανουαρίου, για όσους προέρχονται από αναβολή υγείας και
19 έως 21 Ιανουαρίου, για τους υπόλοιπους.

Πολεμική Αεροπορία:

11 Ιανουαρίου, για όσους προέρχονται από αναβολή υγείας και
18 Ιανουαρίου, για τους υπόλοιπους.


Το GR ARMY σας στηρίζει με συμβουλές, πληροφορίες και την ανάληψη της Στρατολογικής σας τακτοποίησης, 24/7.


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΜΕ ΤΗΝ 2016 Α/ΕΣΣΟ


Ανακοινώθηκαν οι ημερομηνίες κατάταξης στον Στρατό Ξηράς, για τον Ιανουάριο 2016:

Στρατός Ξηράς (2016 Α΄ ΕΣΣΟ):

11,12 & 13 Ιανουαρίου, για όσους προέρχονται από αναβολή υγείας και
18 έως 21 Ιανουαρίου, για τους υπόλοιπους.


Τρίτη 8 Δεκεμβρίου 2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΜΕ ΤΗΝ 2016 Α/ΕΣΣΟ
 

Ανακοινώθηκαν οι ημερομηνίες κατάταξης στο Πολεμικό Ναυτικό, για τον Ιανουάριο 2016:


Πολεμικό Ναυτικό (2016 Α΄ ΕΣΣΟ):


18 Ιανουαρίου, για όσους προέρχονται από αναβολή υγείας και

19 έως 21 Ιανουαρίου, για τους υπόλοιπους.


Μέσα στις επόμενες ημέρες, θα ανακοινωθούν και οι ημερομηνίες κατάταξης στον Στρατό Ξηράς.


Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου 2015

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΟΣΩΝ ΓΕΝΝΗΘΗΚΑΝ ΤΟ 1998

Όσοι γεννήθηκαν το έτος 1998, θα ειδοποιηθούν το επόμενο διάστημα να συμπληρώσουν Δελτίο Απογραφής (Δ.Α.) μέσω των Κ.Ε.Π. ή απευθείας στις κατά τόπον Στρατολογικές Υπηρεσίες ή Προξενικές Αρχές της Ελλάδας.

Η διαδικασία αυτή αποσκοπεί στην συλλογή - εκ μέρους των Στρατολογικών Υπηρεσιών - των προσωπικών πληροφοριών των ενδιαφερόμενων, ώστε αυτές να καταχωρηθούν και να χρησιμοποιηθούν το επόμενο έτος (2017) για την πρόσκληση των παραπάνω για κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις.

Η συμπλήρωση του Δελτίου Απογραφής, η οποία συνιστά "υποχρέωση" εκ του νόμου, θα ξεκινήσει την Δευτέρα 4 Ιανουαρίου 2016 και θα ολοκληρωθεί την 31 Μαρτίου 2016.

Το GR ARMY παρέχει όλη την υποστήριξη που χρειάζεται, σύμφωνα με την ισχύουσα Στρατολογική Νομοθεσία. Παρέχει συμβουλές και πληροφορίες ή αναλαμβάνει να ενεργήσει εκ μέρους σας στις αρμόδιες Στρατολογικές Υπηρεσίες ή Προξενικές Αρχές της Ελλάδας στο εξωτερικό, για την στρατολογική τακτοποίησή σας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ GR ARMY = ΑΜΕΣΑ - ΦΙΛΙΚΑ - ΑΞΙΟΠΙΣΤΑ

 
ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΚΟΙΝΟΥ ΣΕ ΠΟΛΕΜΙΚΑ ΠΛΟΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑΑπό το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού ανακοινώνεται ότι στο πλαίσιο του εορτασμού του προστάτη του Πολεμικού Ναυτικού Αγίου Νικολάου και της επετείου των νικηφόρων ναυμαχιών Βαλκανικών Πολέμων 1912-13, η Φ/Γ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ, το ΤΠΚ ΡΟΥΣΣΕΝ και το Υ/Β ΠΙΠΙΝΟΣ θα καταπλεύσουν στο λιμένα του Πειραιά, όπου θα παραβάλουν στα κρηπιδώματα 11 και 12 (Εκθεσιακό Κέντρο ΟΛΠ), προκειμένου να δοθεί η ευκαιρία στο κοινό να τα επισκεφθεί.

     Οι ώρες του επισκεπτηρίου έχουν ως  ακολούθως:

- Παρασκευή 04 Δεκεμβρίου 2015, από 15:00 έως 18:00 (Πλην Υ/Β ΠΙΠΙΝΟΣ)
- Σάββατο 05 Δεκεμβρίου 2015, από 09:00 έως 18:00
- Κυριακή 06 Δεκεμβρίου 2015, από 09:00 έως 16:00 (Πλην Φ/Γ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ)

ΠΗΓΗ: ΓΕΝ