Πέμπτη 27 Αυγούστου 2015

ΕΦΤΑΣΕ Η ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ!


Την ερχόμενη εβδομάδα, αρχίζει η κατάταξη της Εκπαιδευτικής Σειράς του Σεπτεμβρίου 2015 (2015 Ε/ΕΣΣΟ), για όσους προέρχονται από αναβολές λόγω υγείας.

Από 7 Σεπτεμβρίου 2015, αρχίζει η εβδομάδα κατάταξης για όλους τους υπόλοιπους στρατεύσιμους.

Το GR ARMY είναι παρόν, έτοιμο να στηρίξει τους έλληνες σε ολόκληρο τον κόσμο στην τακτοποίηση των στρατολογικών τους υποθέσεων.

ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ


Μετάταξη Ανθυπασπιστών - Υπαξιωματικών, Εθελοντών και Εθελοντριών Μακράς Θητείας Πολεμικής Αεροπορίας.

Με την υπ΄ αριθμ. Φ.415/Α∆.475413 Σ. 1684 Αρ. Εγκ.: 111 εγκύκλιό του το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας προκήρυξε:

α. Τη μετάταξη για το έτος 2015 στο Σώμα των Αξιωματικών, μονίμων Ανθυπασπιστών και Υπαξιωματικών της Πολεμικής Αεροπορίας, αποφοίτων Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) κατόχων πτυχίου ΑΕΙ ή ισοτίμου αναγνωρισμένου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής, για κάλυψη πέντε (5) κενών οργανικών θέσεων Ανθυποσμηναγών.

β. Τη μετάταξη για το έτος 2015 στο Σώμα των Μονίμων Υπαξιωματικών, Αρχισμηνιών και Επισμηνιών Εθελοντών και Εθελοντριών Μακράς Θητείας (ΕΜΘ) της Πολεμικής Αεροπορίας πτυχιούχων ΑΕΙ ή κατόχων ισοτίμου αναγνωρισμένου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής, για κάλυψη εκατόν είκοσι τριών (123) ανά βαθμό, αντίστοιχα κενών οργανικών θέσεων...


ΠΗΓΗ: OnAlert

Τρίτη 25 Αυγούστου 2015
ΝΕΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ - ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ - ΣΤΙΣ ΣΤΟΛΕΣ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΟΥ ΓΕΕΘΑ


Η τελευταία "επέμβαση" του ΓΕΕΘΑ στις στολές των στελεχών έχει να κάνει με το θρησκευτικό συναίσθημα του καθενός. Σύμφωνα με πληροφορίες μας από το ΓΕΕΘΑ, “κατόπιν εγκρίσεως του κ. ΥΕΘΑ, υφίσταται, προαιρετικά, η δυνατότητα, στο σύνολο του στρατιωτικού προσωπικού, να φέρει, αποκλειστικά με τις στολές υπ΄ αριθμόν 9 και 10 (χειμερινή και θερινή στολή ασκήσεων-μάχης) τα σήματα των Πολεμικών Σημαιών, με τον αντίστοιχο, για κάθε Κλάδο, προστάτη Άγιο ή Αγία (ήτοι, Άγιο Γεώργιο και Αγία Βαρβάρα για το ΣΞ, Άγιο Νικόλαο για το ΠΝ και Αρχάγγελο Μιχαήλ για την ΠΑ), παράλληλα ή αντί του εθνοσήμου, το οποίο και προβλέπεται στις εν λόγω στολές.

Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω είναι απόλυτα προαιρετικά και αποτελεί, αυστηρά, προσωπική επιλογή ενός εκάστου στελέχους”.


Κυριακή 23 Αυγούστου 2015

ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ Ο ΝΕΟΣΥΛΛΕΚΤΟΣ


Οι νεοσύλλεκτοι κατά την ημέρα παρουσίασής τους στις μονάδες κατατάξεως πρέπει να έχουν μαζί τους τα ακόλουθα:

α. Το δελτίο της αστυνομικής τους ταυτότητας ή το διαβατήριό τους, ή άλλο επίσημο στοιχείο, που να αποδεικνύει την ταυτότητά τους.

β. Το σημείωμα κατάταξης, που τους έχουν αποστείλει οι Στρατολογικές Υπηρεσίες.

γ. Ακτινογραφία θώρακα, που θα συνοδεύεται από γνωμάτευση ακτινολόγου ή πνευμονολόγου ιατρού από οποιοδήποτε Δημόσιο Νοσοκομείο, Κέντρο Υγείας ή Στρατιωτικό Νοσοκομείο. Η ακτινογραφία θα φέρει ονοματεπώνυμο και φωτογραφία σφραγισμένη (προσκομίζεται με μέριμνα του νεοσύλλεκτου στο Νοσοκομείο). Η ακτινογραφία διενεργείται δωρεάν με την προσκόμιση φωτοαντιγράφου του σημειώματος κατάταξης.

δ. Το Ατομικό Βιβλιάριο Νοσηλείας τους και τυχόν ιατρικές γνωματεύσεις, για παθήσεις της υγείας τους που έχουν ή τους είχαν απασχολήσει στο παρελθόν, προκειμένου να διευκολυνθεί το έργο των υγειονομικών συμβουλίων ή επιτροπών. Επιπλέον το Βιβλιάριο Υγείας Παιδιού για την αποφυγή άσκοπης επανάληψης εμβολιασμών.

ε. Οι προκριθέντες ως ΥΕΑ, αποδεικτικό γραμματικών γνώσεων. Επισημαίνεται ότι δεν απαιτείται η κατάθεση από αυτούς πιστοποιητικού αρμόδιας Εισαγγελικής Αρχής και αντιγράφου Ποινικού Μητρώου γενικής χρήσης (θα δηλωθούν από τους ίδιους τα στοιχεία που αφορούν στην ποινική τους κατάσταση, κατά την κατάταξή τους και θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία).

Συνιστούμε στο νεοσύλλεκτο να μην πάρει πολλά πράγματα μαζί του. Για όλα όσα χρειάζεται φροντίζει ο Ελληνικός Στρατός, με εξαίρεση κάποια προσωπικά είδη (είδη προσωπικής καθαριότητας) που επιθυμεί να έχει μαζί του. Η Μονάδα κατάταξης θα του χορηγήσει τα παρακάτω είδη:

α. Πετσέτες Προσώπου-Λουτρού-Ποδιών
β. Σάκος Ιματισμού
γ. Σαπουνοθήκη
δ. Ζώνη λαδί οπλιτών
ε. Πλακίδια ταυτοτήτων
στ. Αλυσίδες ταυτοτήτων
ζ. Ωτοασπίδες
η. Ελληνική σημαία
θ. Οπλόσημο
ι. Υδροδοχείο
ια. Πηλήκια Ασκήσεων
ιβ. Στολή ασκήσεων
ιγ. Τζάκετ Παραλλαγής
ιδ. Μπερές
ιε. Εσωτερική Άνω και Κάτω Επένδυση
ιστ. Μπλούζα κοντή παραλλαγής
ιζ. Κάλτσες Μάλλινες
ιη. Άρβυλα

Απαγορεύεται επίσης να φέρει μαζί του κινητό τηλέφωνο με κάμερα, όπλα, πυρομαχικά, εκρηχτικούς μηχανισμούς, οινοπνευματώδη ποτά, φωτογραφικές μηχανές, ραδιόφωνο, προκηρύξεις και έντυπα που έχουν σκοπό κάθε είδους προσηλυτισμό.

Σε περίπτωση που ακολουθεί φαρμακευτική αγωγή ο νεοσύλλεκτος, να έχει μαζί του την ιατρική συνταγή προκειμένου να την επιδείξει στα αρμόδια όργανα της Μονάδας Κατάταξης.


ΠΗΓΗ: ΓΕΣ

Σάββατο 15 Αυγούστου 2015

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΤΡΑΤΕΥΣΙΜΩΝ ΜΕ ΤΗΝ 2015 ΣΤ/ΕΣΣΟ (ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2015)

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΓΕΣ, με την 2015 ΣΤ΄/ΕΣΣΟ στον Στρατό Ξηράς θα προγραμματισθούν για κατάταξη οι στρατεύσιμοι των κλάσεων 1992 έως και 2017 (έτη γέννησης 1971 έως και 1996), των οποίων οι λόγοι υποχρέωσης για κατάταξη δημιουργήθηκαν στο διάστημα από 27 Ιουνίου 2015 έως 14 Αυγ 2015 (και όχι έως 31 Αυγ 2015).Τετάρτη 5 Αυγούστου 2015

ΣΥΝΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΣΥΖΥΓΩΝ: ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΓΙΑ ΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ


 “Να φτιάξουμε μια επιτροπή να λύσουμε το θέμα”, είναι χρόνια τώρα ο “εφιάλτης” όσων αναμένουν λύση οποιουδήποτε προβήματος με το κράτος και το δημόσιο. Ελπίζουμε ότι δεν θα επαληθευτεί στην περίπτωση της διακλαδικής επιτροπής που θα αποφασίζει για την συνυπηρέτηση στελεχων των ΕΔ.

Τι θα είναι αυτή η επιτροπή; Απαντώντας σε ερώτηση βουλευτών της ΝΔ αναφορικά με τη συνυπηρέτηση συζευγμένων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας απάντησε ότι επειδή “η μέριμνα του προσωπικού αποτελεί πρώτη προτεραιότητα για την πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΘΑ” έχει ήδη αποφασιστεί από τη στρατιωτική ηγεσία η κατ' έτος συγκρότηση διακλαδικής επιτροπής για τη λήψη αποφάσεων επί των αιτημάτων συνυπηρέτησης από συζευγμένα στελέχη που ανήκουν σε διαφορετικούς κλάδους ή Κοινά Σώματα των Ενόπλων Δυνάμεων. Επίσης, λαμβάνεται ειδική μέριμνα για το ζήτημα αυτό ούτως ώστε να υπάρχει ουσιαστική προστασία των οικογενειακών δεσμών και η συνυπηρέτηση να επιτυγχάνεται σε πραγματικούς όρους. Τέλος, το Υπ. Εθνικής Άμυνας εκφράζει τη βούληση να ακούσει προτάσεις και ιδέες για την αντιμετώπιση των ζητημάτων του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων.

Ο Βουλευτής Επικρατείας της ΝΔ, κ. Βασίλης Οικονόμου, δήλωσε ότι η βελτίωση της καθημερινότητας των ανδρών και των γυναικών των Ε.Δ. που υπηρετούν σε όλη την επικράτεια μέσα σε δύσκολες συνθήκες με υψηλό αίσθημα ευθύνης και καθήκοντος οφείλει να αποτελεί πάντα την προτεραιότητα της πολιτικής και φυσικής ηγεσίας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Με το δεδομένο αυτό, η ΝΔ και ο ίδιος ο Βουλευτής θα καταθέσουν προτάσεις όπως είναι ο καθορισμός  πλέον κοινής ημερομηνίας μετάθεσης συζευγμένων στελεχών των Ε.Δ. εκ μέρους της αρμόδιας επιτροπής καθώς και η καθιέρωση ενός μέγιστου ορίου απόστασης μεταξύ των μονάδων που θα συνυπηρετούν τα συζευγμένα στελέχη, ώστε να συμβάλουμε με θετικό τρόπο προς αυτή την κατεύθυνση.


ΠΗΓΗ: OnAlert
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΜΕ ΤΗΝ 2015 Ε/ΕΣΣΟ (ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015)
ΣΤΡΑΤΟΣ ΞΗΡΑΣ - ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ - ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
Στρατός Ξηράς:


1,2 και 3 Σεπτεμβρίου, για όσους προέρχονται από αναβολή υγείας και

7 έως 10 Σεπτεμβρίου, για τους υπόλοιπους.


Πολεμικό Ναυτικό:


7 Σεπτεμβρίου, για όσους προέρχονται από αναβολή υγείας και

8 έως 10 Σεπτεμβρίου, για τους υπόλοιπους.


Πολεμική Αεροπορία:


1 Σεπτεμβρίου, για όσους προέρχονται από αναβολή υγείας και

7 Σεπτεμβρίου, για τους υπόλοιπους.Το GR ARMY σας στηρίζει με συμβουλές, πληροφορίες και την ανάληψη της Στρατολογικής σας τακτοποίησης, 24/7.


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΜΕ ΤΗΝ 2015 Ε/ΕΣΣΟ


Ανακοινώθηκαν οι ημερομηνίες κατάταξης στο Στρατό Ξηράς, για τον Σεπτέμβριο 2015:

Στρατός Ξηράς (2015 Ε΄ ΕΣΣΟ):

1,2 και 3 Σεπτεμβρίου, για όσους προέρχονται από αναβολή υγείας και
7 έως 10 Σεπτεμβρίου, για τους υπόλοιπους.