Πέμπτη 9 Ιουνίου 2016

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΜΕ ΤΗΝ 2016 Δ/ΕΣΣΟ (ΙΟΥΛΙΟΣ 2016)
ΣΤΡΑΤΟΣ ΞΗΡΑΣ - ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣτρατός Ξηράς:


4, 5 και 6 Ιουλίου, για όσους προέρχονται από αναβολή υγείας     και
 
11 έως 14 Ιουλίου, για τους υπόλοιπους υπόχρεους για κατάταξη.Πολεμική Αεροπορία:


4 Ιουλίου, για όσους προέρχονται από αναβολή υγείας     και

11 Ιουλίου, για τους υπόλοιπους υπόχρεους για κατάταξη.


Υπενθυμίζουμε, σύμφωνα με προηγούμενη δημοσίευσή μας, ότι η επόμενη κατάταξη στο Πολεμικό Ναυτικό θα πραγματοποιηθεί τον Αύγουστο του 2016.


Το GR ARMY σας στηρίζει με συμβουλές, πληροφορίες και την ανάληψη της Στρατολογικής σας τακτοποίησης, 24/7.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ - ΙΟΥΛΙΟΣ 2016


Ανακοινώθηκαν οι ημερομηνίες κατάταξης στον Στρατό Ξηράς, για τον Ιούλιο 2016 (2016 Δ/ΕΣΣΟ), ως εξής:


Στρατός Ξηράς:

4, 5 και 6 Ιουλίου, για όσους προέρχονται από αναβολή υγείας και

11 έως 14 Ιουλίου, για τους υπόλοιπους υπόχρεους για κατάταξη.


Το GR ARMY σας στηρίζει με συμβουλές, πληροφορίες και την ανάληψη της Στρατολογικής σας τακτοποίησης, 24/7.Δευτέρα 6 Ιουνίου 2016

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ/ΣΤΡΙΩΝ
ΣΤΙΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Α.Ε.Ν.)
ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΕΤΟΣ 2016-2017.Με το ΦΕΚ 1564/02-06-2016 τ.Β΄, κυρώθηκε ο Κανονισμός για την εισαγωγή σπουδαστών & σπουδαστριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού, για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017.


Στον Κανονισμό καθορίζονται όλες οι σχετικές λεπτομέρειες για την εισαγωγή, όπως λ.χ.:


- Ο αριθμός των εισακτέων για το 2016-2017. Αυτός καθορίστηκε στους 986 σπουδαστές (496 Πλοίαρχοι και 490 Μηχανικοί).

- Η προέλευση των υποψηφίων και η κατανομή των θέσεων.

-Τα γενικά προσόντα των υποψηφίων.

- Τα δικαιολογητικά.

- Ο έλεγχος και η παραλαβή των δικαιολογητικών.

- Ο τρόπος επιλογής των σπουδαστών/στριών.

- Η διαδικασία παραλαβής και επαναληπτικών ελέγχων των δικαιολογητικών - Η έκδοση των τελικών αποτελεσμάτων.

- Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων - η παρουσίαση των σπουδαστών/στριών - η κάλυψη κενών θέσεων κ.λπ.Ο διαγωνισμός για την παρουσίαση των υποψηφίων και για την υποβολή των δικαιολογητκών τους ανακοινώνεται με την κυκλοφορία σχετικής Προκήρυξης.


Επικοινωνήστε με το GR ARMY. Το GR ARMY αναλαμβάνει την πλήρη ενημέρωση και καθοδήγηση των υποψήφιων, την ορθή συμπλήρωση των δικαιολογητικών τους και παρέχει κάθε είδους υποστήριξη στα ζητήματα που τους απασχολούν.


Παρασκευή 3 Ιουνίου 2016

ΚΑΤΑΤΑΞΗ 2016 Δ/ΕΣΣΟ (ΙΟΥΛΙΟΣ 2016)
 
 
Ανακοινώθηκαν οι ημερομηνίες κατάταξης στην Πολεμική Αεροπορία, για τον Ιούλιο 2016:


Πολεμική Αεροπορία (2016 Δ΄ ΕΣΣΟ):


4 Ιουλίου, για όσους προέρχονται από αναβολή υγείας και

11 Ιουλίου, για τους υπόλοιπους.


Μέσα στις επόμενες ημέρες, θα ανακοινωθούν και οι ημερομηνίες κατάταξης στον Στρατό Ξηράς και στο Πολεμικό Ναυτικό.