Παρασκευή 12 Ιουνίου 2015

ΣΤΟ ΝΕΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΤΕΘΕΙ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ:


- Ρύθμιση για παροχή δυνατότητας στους οπλίτες ιατρούς να υπηρετήσουν σε αγροτικά ιατρεία και περιφερειακά ιατρεία Κέντρων Υγείας.

- Παρέχεται η δυνατότητα εκπλήρωσης του χρόνου άσκησης που προβλέπεται για την απόκτηση άδειας ασκήσεως του δικηγορικού επαγγέλματος στα νομικά γραφεία στρατιωτικών νομικών συμβούλων του άρθρου 54 του ν. 3883/2010, που παρέχουν νομική υποστήριξη στους Αρχηγούς των Γενικών Επιτελείων αλλά και ολόκληρους τους Κλάδους ή τους Σχηματισμούς των Ενόπλων Δυνάμεων.

- Τρόπος καταβολής του επιδόματος εξομάλυνσης, για όσους τελούν σε διάζευξη ή διάσταση ή είναι άγαμοι και έχουν τέκνα για τα οποία δικαιολογείται η καταβολή του εν λόγω επιδόματος. Τούτο θα καταβάλλεται, υπό την προϋπόθεση ότι οι παραπάνω αποδεδειγμένα καταβάλλουν διατροφή.

- Κωδικοποιούνται όλα τα είδη αδειών, που δικαιούται το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, προκειμένου να περιληφθούν σε μία ενιαία Υπουργική Απόφαση.

- Καθιερώνεται η ειδική άδεια μέχρι 30 ημέρες και για το στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, στα οποία έχει ανατεθεί η επιμέλεια ατόμου με δικαστική απόφαση ή είναι ανάδοχος ή θετός γονέας ατόμου που πάσχει από βαριά νοητική υστέρηση.

- Παρέχεται το δικαίωμα στους μαθητές των Στρατιωτικών Σχολών, οι οποίοι τυγχάνουν ταυτόχρονα και τέκνα στρατιωτικών πεσόντων στον πόλεμο ή στην ειρήνη κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής, να κατανεμηθούν στον κλάδο που υπηρετούσε ο θανών γονέας τους, εφ’ όσον το επιθυμούν.

- Θεσμοθετείται η δυνατότητα των μαθητών της ΣΣΑΣ για παρακολούθηση συμπληρωματικής φροντιστηριακής εκπαίδευσης και διδασκαλίας επιμορφωτικών μαθημάτων, στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου, όπου υπάρχει και κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή, εφ’ όσον έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο σπουδών τους και απομένει υπολειπόμενο χρονικό διάστημα μέχρι την ορκωμοσία τους.

- Την αποκατάσταση της αδικιας του άρθρου 91 του Ν. 3883/10 που αφορά στους αποφοίτους ΣΤΥΑ της 40ης και 41ης σειρας.

- Την επέκταση του μέτρου μετεγγραφής με αδελφό/ή φοιτητή & όταν ο αδερφός/ή σπουδάζει σε Στρατιωτικές Σχολές κ.λπ.

Παρασκευή 5 Ιουνίου 2015

ΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ- Οι προϋποθέσεις για απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας με το νέο νομοσχέδιο.

- Την ερχόμενη Τρίτη ξεκινάει στη Διαρκή Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης της Βουλής η συζήτηση για το νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, το οποίο περιλαμβάνει αλλαγές στον κώδικα ελληνικής ιθαγένειας, ενσωμάτωση οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τροποποιήσεις στο μεταναστευτικό κώδικα.    Την Τετάρτη έχει προγραμματιστεί να γίνει ακρόαση φορέων. Στην ακρόαση έχουν προσκληθεί να συμμετάσχουν ο Συνήγορος του Πολίτη, η Εθνική Επιτροπή των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, το Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών του δήμου Αθηναίων, η Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, το Ελληνικό Φόρουμ Μεταναστών και η οργάνωση νέων «Generation 2.0».

    Το νομοσχέδιο με τίτλο «Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Ελληνικής ιθαγένειας» περιέχει ρυθμίσεις που προβλέπουν την κτήση της ιθαγένειας με δήλωση. Αφορά σε παιδιά που γεννήθηκαν στην Ελλάδα με την προϋπόθεση της νόμιμης πενταετούς παραμονής στην Ελλάδα του ενός γονέα τους, παιδιά που μεγαλώνουν και πάνε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια ύστερα από εννιά χρόνια υποχρεωτικής εκπαίδευσης ή έξι χρόνια στο γυμνάσιο και το λύκειο και σε αποφοίτους ελληνικού ΤΕΙ ή ΑΕΙ.
Υπολογίζεται ότι το σύνολο των υπηκόων τρίτων χωρών που διαμένουν στη χώρα νόμιμα από την ηλικία των έξι ετών ως και 23 ετών είναι 150 χιλιάδες. Αυτοί, μαζί με όσους δεν πρόλαβαν να λάβουν ιθαγένεια με το νόμο 3838 του 2010 και είναι άνω των 23 ετών αποτελούν το μέγιστο αριθμό όσων θα αιτηθούν την ιθαγένεια.

    Επίσης, με το σχέδιο νόμου ενσωματώνονται στην εθνική νομοθεσία η οδηγία 2011/98/ΕΕ, που θεσπίζει ένα σύνολο κοινών κανόνων, οι οποίοι θα διέπουν τη διαδικασία εξέτασης των αιτήσεων για τη χορήγηση άδειας στους πολίτες τρίτων χωρών, και η οδηγία 2014/36/ΕΕ σχετικά με τη θέσπιση κοινής διαδικασίας εισόδου και διαμονής των εποχικά εργαζόμενων πολιτών τρίτων χωρών.

    Τέλος, οι τροποποιήσεις στο μεταναστευτικό κώδικα που εισάγονται αφορούν στη μείωση από δέκα σε επτά των ετών συνεχούς διαμονής στη χώρα για τη θεμελίωση του δικαιώματος υποβολής αίτησης για άδεια εξαιρετικών λόγων, στην εισαγωγή ρυθμίσεων που διευκολύνουν την επενδυτική δραστηριότητα, στην ενσωμάτωση της παραληφθείσας κατά το παρελθόν διάταξης για τους όρους χορήγησης άδειας διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους, στον εξορθολογισμό της διαδικασίας περί οικογενειακής επανένωσης κατ' εφαρμογή και της οδηγίας 2003/86/ΕΚ και του εξορθολογισμού της χορήγησης άδειας διαμονής δεύτερης γενιάς σε ενήλικες πολίτες τρίτων χωρών που γεννήθηκαν στην Ελλάδα ή έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς έξι τάξεις ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα.ΠΗΓΗ: www.dikaiologitika.gr

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ


Δευτέρα 1 Ιουνίου 2015

Τι γιορτάζουμε του Αγίου Πνεύματος;    Την Κυριακή της Πεντηκοστής γιορτάζουμε την εμφάνιση του Αγίου Πνεύματος στους μαθητές του Χριστού, με μορφή φωτιάς, σαν φλόγες πάνω στα κεφάλια τους, πενήντα μέρες μετά την ανάστασή Του και δέκα μέρες μετά την ανάληψή Του.
 
    Η εορτή της Πεντηκοστής είναι εορτή της Αγίας Τριάδος, αφού με την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος μαθαίνουμε ότι ο Θεός είναι Τριαδικός. Η κάθοδος του Αγίου Πνεύματος έγινε κατά την ημέρα της Κυριακής.

    Ο ιερός υμνογράφος αποκαλεί την Πεντηκοστή τελευταία εορτή από πλευράς αναπλάσεως και ανακαινίσεως του ανθρώπου: “Την μεθέορτον πιστοί και τελευταίαν εορτήν εορτάσωμεν φαιδρώς, αύτη εστί Πεντηκοστή, επαγγελίας συμπλήρωσις και προθεσμία”.
Την Κυριακή λοιπόν εορτάζουμε την επιφοίτηση του Αγίου Πνεύματος, δηλαδή, εκείνη την ημέρα ήλθε το Άγιο Πνεύμα στους Μαθητές του Χριστού.

    Όπως αναφέρεται και στο Συναξάρι της ημέρας:

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Κυριακῇ ὀγδόῃ ἀπὸ τοῦ Πάσχα, τὴν ἁγίαν Πεντηκοστὴν ἑορτάζομεν.
Στίχοι
Πνοῇ βιαίᾳ γλωσσοπυρσεύτως νέμει,
Χριστὸς τὸ θεῖον Πνεῦμα τοῖς Ἀποστόλοις.
Ἐκκέχυται μεγάλῳ ἑνὶ ἤματι Πνεῦμ’ ἁλιεῦσι.
Ταῖς τῶν ἁγίων Ἀποστόλων πρεσβείαις, Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, ἐλέησον ἡμᾶς. Ἀμήν.
Την Δευτέρα εορτάζουμε πάλι την Αγία Τριάδα αφού γνωρίζουμε και πιστεύουμε ότι κοινή είναι η ενέργεια του Τριαδικού Θεού και ποτέ δεν μπορεί να χωρισθή και να απομονωθή ένα Πρόσωπο από τα άλλα Πρόσωπα της Αγίας Τριάδος. Όμως οι άγιοι Πατέρες μας πού έβαλαν σε άριστη σειρά και τάξη όλα τα θέματα της πίστεως μας, για να δώσουν τιμή στο Άγιο Πνεύμα, όρισαν να το εορτάζουμε και κατά την Πεντηκοστή, αλλά και ξεχωριστά σήμερα.
Ξεκάθαρο είναι το υπόμνημα του Συναξαρίου:
Τη αύτη ήμερα, Δευτέρα της Πεντηκοστής, αυτό το Πανάγιον και ζωοποιόν και παντοδύναμον εορτάζομεν Πνεύμα, τον ένα της Τριάδος Θεόν, το ομότιμον και ομοούσιον και ομόδοξον τω Πατρί και τω Υίω.

Στίχοι

Πᾶσα πνοή, δόξαζε Πνεῦμα Κυρίου,
Δι’ οὗ πονηρῶν πνευμάτων φροῦδα θράση.
Τῇ ἐπιφοιτήσει τοῦ ἁγίου Πνεύματος, πρεσβείαις τῶν Ἀποστόλων σου, Χριστὲ ὁ Θεός, ἐλέησον ἡμᾶς. Ἀμήν.

    Εμείς σήμερα πού γιορτάζουμε τη δική μας Πεντηκοστή, πρέπει να γνωρίζουμε ότι την ήμερα αυτή, όταν εορταζόταν η Πεντηκοστή των Εβραίων, ήλθε το Άγιο Πνεύμα στους Μαθητές του Χριστού.

    Επειδή, λοιπόν, οι Άγιοι Πατέρες θεώρησαν καλό να ξεχωρίσουν τις γιορτές για να τιμήσουν με τον τρόπο αυτό το μεγαλείο του Παναγίου και Ζωοποιού Πνεύματος, γι’ αυτό την επομένη της Πεντηκοστής, την Δευτέρα, εορτάζουμε το Πανάγιο Πνεύμα, πού είναι μία υπόσταση της Αγίας Τριάδος.

Πηγή: Ορθόδοξες Απαντήσεις