Πέμπτη 26 Μαΐου 2016

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2016-2017
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ Κυκλοφόρησε η Προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή στις Σχολές Ανθυποπυραγών (Αξιωματικών) και Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017.

Ο αριθμός θέσεων των υποψηφίων που θα εισαχθούν στις Σχολές αυτές, θα καθοριστεί στο επόμενο διάστημα με Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις.


Υποβολή Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης ηλεκτρονικά, στην ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος (www.fireservice.gr), από Τετάρτη 1 Ιουνίου έως και Τετάρτη 15 Ιουνίου 2016.

Μετά την ηλεκτρονική υποβολή της Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης, οι υποψήφιοι παρουσιάζονται αυτοπροσώπως στις έδρες των Δοικήσεων Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομών (ΔΙ.Π.Υ.Ν.) και συγκεκριμένα στην Επιτροπή Παραλαβής Δικαιολογητικών, από Παρασκευή 3 Ιουνίου έως και Παρασκευή 17 Ιουνίου 2016 (από 08:00 έως 15:00 & Σαββατοκύριακα).


Λοιπές λεπτομέρειες καθορίζονται στην ίδια την Προκήρυξη.


Το GR ARMY αναλαμβάνει την υποστήριξη των υποψήφιων, ως προς την συγκέντρωση, τον έλεγχο των δικαιολογητικών και την παροχή οδηγιών και συμβουλών σχετικά με την όλη διαδικασία.Τετάρτη 11 Μαΐου 2016

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ
 
 

Κυκλοφόρησε, επιτέλους, η Προκήρυξη Διαγωνισμού για τις Στρατιωτικές Σχολές.
 

Για Έλληνες του Εσωτερικού:

- Υποβολή Αίτησης & Δικαιολογητικών έως την Παρασκευή 20 Μαΐου 2016.
 
 

Για Έλληνες του Εξωτερικού:

- Υποβολή Αίτησης & Δικαιολογητικών έως την Τρίτη 26 Μαΐου 2016.