Τετάρτη 30 Μαρτίου 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΜΕ ΤΗΝ 2016 Γ/ΕΣΣΟ (ΜΑΪΟΣ 2016)Ανακοινώθηκαν οι ημερομηνίες κατάταξης στο Πολεμικό Ναυτικό, για τον Μάϊο 2016:
 

Πολεμικό Ναυτικό (2016 Γ΄ ΕΣΣΟ):
 
16 Μαΐου, για όσους προέρχονται από αναβολή υγείας και

17, 18, 19 Μαΐου, για τους υπόλοιπους.
 

Μέσα στις επόμενες ημέρες, θα ανακοινωθούν και οι ημερομηνίες κατάταξης στον Στρατό Ξηράς.
 
 

Δευτέρα 28 Μαρτίου 2016

                   ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΟΠΛΙΤΩΝΤην Δευτέρα 1 Φεβρουαρίου 2016, δημοσιεύτηκε ο Νόμος 4361/ 2016 «Ρύθμιση θεμάτων μεταθέσεων οπλιτών, μέριμνας προσωπικού και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 10/01-02-2016, τ. Α΄).

Με τον νόμο αυτό, καθιερώνεται σύστημα μεταθέσεων για τους οπλίτες και ΔΕΑ. Όπως αναφέρεται, ρητά, στην αιτιολογική έκθεση, για πρώτη φορά οι διαδικασίες αυτές αποτελούν αντικείμενο νόμου. Οι διαδικασίες των μεταθέσεων ρυθμίζονταν, έως σήμερα, από εσωτερικές διαταγές των Γενικών Επιτελείων των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων (Ε.Δ.), ενώ από τα μέσα της δεκαετίας άρχισαν να εκδίδονται σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις, αρχής γενομένης από το 1994, οι οποίες και περιέγραφαν το γενικό πλαίσιο αυτών των διαδικασιών και εισήγαγαν την υποχρεωτικότητα, ώστε μέρος της θητείας να εκπληρώνεται στην παραμεθόριο (Θράκη, νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα) για όλους τους οπλίτες του Στρατού Ξηράς (Σ.Ξ.) και στις πιο επιχειρησιακές Μονάδες για το Πολεμικό Ναυτικό (Π.Ν.) και την Πολεμική Αεροπορία (Π.Α.).

Για πρώτη φορά, λοιπόν, καθιερώνεται πλήρες σύστημα μοριοδότησης προκειμένου το καθεστώς μεταθέσεων και τοποθετήσεων των οπλιτών να διέπεται από τις αρχές της διαφάνειας και της αξιοκρατίας. Η μοριοδότηση των κριτηρίων, όπως και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια, θα αποτελέσει (προσεχώς) αντικείμενο σχετικής Υπουργικής Απόφασης.

Ειδικότερα:

Οι οπλίτες του Στρατού Ξηράς, αμέσως μετά το πέρας της βασικής και ειδικής εκπαίδευσης, τοποθετούνται σε Μονάδες Επιχειρησιακής εκπαίδευσης της Θράκης, των νήσων του Ανατολικού Αιγαίου, των Δωδεκανήσων, της Κρήτης, της Μακεδονίας, καθώς και σε Μονάδες Προκάλυψης της μεθορίου της Ηπείρου, της Μακεδονίας και της Θράκης.
Οι οπλίτες του Πολεμικού Ναυτικού, αμέσως μετά το πέρας της βασικής και ειδικής εκπαίδευσης, τοποθετούνται καταρχήν σε πλοία, Ναυστάθμους, Ναυτικά Παρατηρητήρια ή Υπηρεσίες νήσων και στη συνέχεια σε λοιπές Μονάδες και Υπηρεσίες με κριτήριο τη στελέχωση αυτών με τον υψηλότερο βαθμό δυσκολίας στο σύνολο της Επικράτειας.
Οι οπλίτες της Πολεμικής Αεροπορίας, αμέσως μετά το πέρας της βασικής και ειδικής εκπαίδευσης, τοποθετούνται καταρχήν σε Μονάδες και Υπηρεσίες, εκτός των Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης με τον υψηλότερο βαθμό δυσκολίας και κατά δεύτερο σε Μονάδες και Υπηρεσίες με όμοιο βαθμό δυσκολίας που βρίσκονται εντός των ανωτέρω νομών.
 
Για τις τοποθετήσεις και μεταθέσεις των οπλιτών, λαμβάνονται υπόψη

- Υπηρεσιακά Κριτήρια
- Οικονομικά & Κοινωνικά Κριτήρια
- Αντικειμενικά Κριτήρια

Οι οπλίτες που τοποθετούνται στις παραπάνω Μονάδες, συλλέγουν μόρια για κάθε μήνα υπηρεσίας τους σε αυτές, εξαιρουμένου του χρόνου απόσπασης ή διάθεσης σε άλλη μονάδα, όπου ο οπλίτης λαμβάνει τα μόρια της Μονάδας που αποσπάστηκε ή διατέθηκε.

Το σύστημα των μεταθέσεων επιτρέπει και τις έκτακτες μεταθέσεις είτε πριν είτε μετά τη συμπλήρωση των πέντε μηνών, αρκεί να έχει συμπληρωθεί εκείνος ο αριθμός μορίων που καθιστά κάτι τέτοιο δυνατό. Έκτακτη μετάθεση μπορεί να διενεργείται και με αρνητική μοριοδότηση οπλίτη, που υποπίπτει σε σοβαρά πειθαρχικά παραπτώματα.
 
Εξαιρούνται από το σύστημα μοριοδότησης:
 
- Οι Οπλίτες που είναι δικαιούχοι του προγράμματος «Στέγαση και Επανένταξη».
- Οι Οπλίτες που είναι εξαρτώμενα μέλη δικαιούχου του προγράμματος «Στέγαση και Επανένταξη».
- Οι Οπλίτες με τουλάχιστον ένα (1) τέκνο που διαβιώνουν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας και λαμβάνουν τουλάχιστον μία από τις παροχές, που προβλέπονται στο ν. 4320/2015 (Α΄ 29).
- Οι Οπλίτες που είναι εξαρτώμενα μέλη δικαιούχου μίας από τις παροχές, που προβλέπονται στο ν. 4320/2015 (Α΄ 29) και διαβιώνουν σε συνθήκες ακραίας φτώχιας.
- Οι Οπλίτες με ένα (1) τουλάχιστον τέκνο ΑΜΕΑ.
Στους οπλίτες αυτούς απονέμεται κατάλληλη ειδικότητα και αμέσως μετά το πέρας της βασικής εκπαίδευσης τοποθετούνται στην πλησιέστερη Μονάδα του τόπου επιθυμίας τους.

Ομοίως εξαιρούνται και οι οπλίτες, μόνο και αν το επιθυμούν, που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς πρόγραμμα θεραπείας εξαρτημένων ατόμων από ναρκωτικές ουσίες, στους εγκεκριμένους οργανισμούς ή φορείς του άρθρου 51 του ν. 4139/2013 (Α΄ 74). Στους οπλίτες αυτούς απονέμεται κατάλληλη ειδικότητα και αμέσως μετά το πέρας της βασικής εκπαίδευσης τοποθετούνται στην πλησιέστερη Μονάδα του τόπου, όπου έχει έδρα το κέντρο θεραπείας τους.
 
Για υπηρεσιακούς λόγους και για λόγους που επιβάλλει η ανάγκη κοινωνικής προσφοράς των ΕΔ, μπορεί να εξαιρείται με αιτιολογημένη απόφαση ποσοστό οπλιτών, έως το 2% του συνολικού αριθμού των καταταγέντων σε κάθε ΕΣΣΟ ανά Κλάδο των ΕΔ.

Δεν θίγονται οι διατάξεις του Ν.3421/2005, οι οποίες αναφέρονται στην κατ’ εξαίρεση τοποθέτηση οπλιτών που έχουν γονείς τυφλούς ή με κινητικά προβλήματα, όπως και ο ένας εκ δύο αδελφών που εκπληρώνουν ταυτόχρονα τη στρατιωτική τους θητεία, ώστε να υπηρετούν στον τόπο επιθυμίας τους αμέσως μετά τη βασική και ειδική εκπαίδευση, ενώ οι δίδυμοι υπηρετούν στην ίδια Μονάδα.

Για περισσότερες πληροφορίες, σχετικά με το νέο σύστημα μεταθέσεων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται, καθημερινά, στο GR ARMY (Ιστοσελίδα: www.grarmy.com -
Email: consult@grarmy.com).


                                                        Χρήστος Σ. Μεσαρετζίδης
                                                             Νομικός Σύμβουλος
                                                                    GR ARMY

Κυριακή 27 Μαρτίου 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΜΕ ΤΗΝ 2016 Γ/ΕΣΣΟ (ΜΑΪΟΣ 2016)Ανακοινώθηκαν οι ημερομηνίες κατάταξης στην Πολεμική Αεροπορία, για τον Μάϊο 2016:


Πολεμική Αεροπορία (2016 Γ΄ ΕΣΣΟ):


9 Μαΐου, για όσους προέρχονται από αναβολή υγείας και

16 Μαΐου, για τους υπόλοιπους.


Μέσα στις επόμενες ημέρες, θα ανακοινωθούν και οι ημερομηνίες κατάταξης στον Στρατό Ξηράς και στο Πολεμικό Ναυτικό.Τρίτη 15 Μαρτίου 2016

ΕΚΠΝΕΕΙ Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΕΥΣΙΜΩΝ


Την 31 Μαρτίου 2016, εκπνέει η προθεσμία για την απογραφή των στρατευσίμων που γεννήθηκαν το έτος 1998 (Κλάση 2019), σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου κι αν ζουν.

Η διαδικασία της απογραφής, πραγματοποιείται με την συμπλήρωση του Δελτίου Απογραφής, το οποίο περιλαμβάνει τα στοιχεία των στρατευσίμων που είναι απαραίτητα για την στράτευσή τους.

Η συμπλήρωση του Δελτίου Απογραφής, είναι θεσμοθετημένη υποχρέωση όλων των Ελλήνων, ακόμη και όσων δεν έχουν εγγραφεί ακόμη σε Μητρώα Αρρένων (Αδήλωτοι), σύμφωνα με την ισχύουσα Στρατολογική Νομοθεσία.

Όσοι δεν συμπληρώσουν ή αναγράψουν ανακριβή στοιχεία στο Δελτίο Απογραφής, από την 1η Απριλίου 2016 θα υπέχουν τις παρακάτω πρόσθετες στρατιωτικές υποχρεώσεις:

- Ένα μήνα, όσοι υποβάλουν εκπρόθεσμα το δελτίο απογραφής.

- Δύο μήνες, όσοι δεν υποβάλουν δελτίο απογραφής (έως την ημερομηνία που θα κληθούν για κατάταξη).

- Τρεις μήνες, όσοι αναγράφουν στο δελτίο απογραφής ανακριβή στοιχεία ή καταθέτουν ανακριβή δικαιολογητικά.


Κυριακή 13 Μαρτίου 2016ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ - ΚΟΥΛΟΥΜΑ


Με την Καθαρά Δευτέρα ξεκινά η Σαρακοστή για την Ορθόδοξη εκκλησία, ενώ ταυτόχρονα σημαίνει το τέλος των Απόκρεω

Η Καθαρά Δευτέρα ονομάστηκε έτσι, επειδή οι Χριστιανοί «καθαρίζονταν» πνευματικά και σωματικά. Είναι ημέρα νηστείας αλλά και ημέρα αργίας για τους Χριστιανούς. Η νηστεία διαρκεί επί 40 ημέρες, όσες ήταν και οι ημέρες νηστείας του Χριστού στην έρημο. Η Καθαρά Δευτέρα εορτάζεται 48 ημέρες πριν την Κυριακή της Ανάστασης του Χριστού, το χριστιανικό Πάσχα.

Η ημέρα της της Καθαράς Δευτέρας γιορτάζεται έντονα σε όλη την Ελλάδα με διάφορα έθιμα και αποτελεί επίσημη αργία. Συνηθίζεται πανελλαδικά να τρώγεται λαγάνα, δηλαδή άζυμο ψωμί που παρασκευάζεται μόνο εκείνη τη μέρα, ταραμάς, θαλασσινά, λαχανικά και φασολάδα χωρίς λάδι. Κύρια έθιμα σε όλη την Ελλάδα είναι το πέταγμα του χαρταετού, αλλά και το λεγόμενο Γαϊτανάκι, έθιμο που έφεραν από την Μικρά Ασία οι πρόσφυγες.

Με την ονομασία κούλουμα χαρακτηρίζεται ο υπαίθριος πανηγυρισμός της «Καθαράς Δευτέρας».

Δεν έχει εξακριβωθεί η αρχαία προέλευση της εορτής αυτής που αποτελεί θρησκευτική εορτή κατά την οποία εορτάζεται η αμέσως μετά της Αποκριάς έναρξη της Τεσσαρακοστής. Οι εορτάζοντες τα «Κούλουμα» τρώνε άζυμο άρτο, «λαγάνες», ενώ καταναλώνουν κυρίως νηστίσιμα φαγητά, λεγόμενα σαρακοστιανά, όπως π.χ. ταραμά, ταραμοσαλάτα, θαλασσινά, ελιές, κρεμμύδια, διάφορα λαχανικά, χαλβά κ.ά.

Η γιορτή αυτή είναι πανελλήνια και κατ΄ άλλους έχει αθηναϊκή καταγωγή, ενώ κατ’ άλλους βυζαντινή. Στην Κωνσταντινούπολη γιορταζόταν έντονα από πλήθος κόσμου που συνέρρεε σε έναν από τους επτά λόφους της πόλης και συγκεκριμένα σ’ εκείνον του ελληνικότατου οικισμού των «Ταταούλων».

Στην Αθήνα από πολλές δεκαετίες προ του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου, τα Κούλουμα γιορταζόταν στις πλαγιές του λόφου του Φιλοπάππου όπου οι Αθηναίοι «τρωγόπιναν» καθισμένοι στους βράχους από το μεσημέρι μέχρι τη δύση του ήλιου. Οι περισσότεροι χόρευαν με τους ήχους πλανόδιων μουσικών, κατά παρέες, είτε δημοτικούς είτε λαϊκούς χορούς υπό τους ήχους «λατέρνας». Το σούρουπο, όλοι οι Ρουμελιώτες γαλατάδες της Αθήνας έστηναν λαμπρό χορό, κυρίως τσάμικο, γύρω από τις στήλες του Ολυμπίου Διός παρουσία των Βασιλέων και πλήθους κόσμου.


Σήμερα τα Κούλουμα γιορτάζονται σχεδόν σε όλες τις πόλεις της Ελλάδας μαζί με το κύριο έθιμο της ημέρας, του πετάγματος του «χαρταετού». Ειδικότερα στην Αθήνα, με την ιστορική συνέχεια της παρουσίας του ανώτατου άρχοντα, τονίζεται ιδιαίτερα η λαογραφική αξία του εθίμου αυτού στο Λόφο του Φιλοπάππου.