Σάββατο 7 Ιουνίου 2014

Οι σπουδαστές της ΣΜΥΝ μας βάζουν τα γυαλιά! Έγιναν δότες μυελού οστών! 

 

     Μια εξαιρετική πρωτοβουλία από τους σπουδαστές της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού . Μια πράξη ανθρωπιάς που δείχνει το επίπεδο των σπουδαστών της η οποία πρέπει να προβληθεί . Εντοπίσαμε το θέμα στην ιστοσελίδα της ΣΜΥΝ .

     Η  Σ.Μ.Υ.Ν. αρωγός του κοινωνικού έργου προσφοράς μυελού των οστών του Συλλόγου "ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ'' ,λοιπόν. Κι όχι στα λόγια αλλά με έργα. Την Πέμπη έγινε από τον Σύλλογο "ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ", στις εγκαταστάσεις της ΣΜΥΝ, διάλεξη με θέμα τη δωρεά μυελού των οστών και στη συνέχεια εγγγραφή και δειγματοληψία εθελοντών δοτών από το προσωπικό και τους σπουδαστές της Σχολής.